Integritetspolicy

Ikraftträdande: 15 april 2019

Som användare av Onsiter.com kan du vara säker på att vi bryr oss om din personliga information. Onsiter-plattformen gör det enkelt för dig att bestämma vilken information du vill dela offentligt och låter dig radera din profil när som helst.

Äganderätt

Onsiter.com är en del av Onsiter Aps, ett privat aktiebolag som drivs under dansk lag. Onsiter ApS (hädanefter även kallat "vi", "oss", "vårt") är ägare och operatör av https://www.onsiter.com (kallas "Tjänst"). I det följande informerar vi dig av våra policyer avseende insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Tjänst och de val du har associerat med den informationen. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta vår dataskyddsombud som återkommer till dig så fort som möjligt.

Utan data kan vi inte tillhandahålla Tjänsten för Onsiter
Vi använder dina uppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra allmänna villkor.

Typer av data vi samlar in

Vi samlar in olika typer av data för att tillhandahålla och förbättra vår Tjänst till dig:

1. Personuppgifter

När du använder vår Tjänst kan du förse oss med information om dig själv. Detta kan innehålla ditt namn, kontaktinformation samt finansiell information för att göra eller ta emot betalningar.

''Personinformation'' avser information eller en åsikt om en identifierad person eller en person som är rimligt identifierbar. Denna sekretesspolicy gäller personlig information som samlas in och / eller innehas av Tjänsten.

När vi använder vår Tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personlig identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • Kontouppgifter - användarnamn, lösenord, profilbild
 • Platsinformation - fysisk adress, faktureringsadress, tidszon
 • Kontaktuppgifter
 • Karriärhistorik


Cookies och användningsdata

I vissa situationer kan användare förse oss med personlig information utan att vi ber om det, eller genom medel som inte är avsedda för insamling av särskilda typer av information. Även om vi kan vidta rimliga åtgärder för att skydda dessa uppgifter kommer användaren att ha kringgått våra system, processer och kontroll och därmed kommer inte informationen att styras av denna sekretesspolicy. Dessutom kan användare ge oss personlig information över plattformar som ligger utanför vår kontroll; till exempel via sociala medier eller forum. Även om all information som samlas in av oss regleras av denna sekretesspolicy, kommer plattformen genom vilken den kommunicerades styras av sin egen sekretesspolicy.

Ansvar avseende personuppgifter

Du är ensam ansvarig för de personuppgifter du skickar till Tjänsten. Om du tillhandahåller personuppgifter om en tredje part är du också ensam ansvarig för:

 • Tredjeparts personuppgifter.
 • Inhämta samtycke till denna integritetspolicy från tredje part
 • Att informera tredje part om att de har rätt att:
 • Dataportabilitet
 • Korrigering av deras uppgifter
 • Radering av deras profil


Dataskyddsombud

Ositer ApS har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Vi har utsett en intern dataskyddsombud för dig att kontakta om du har några frågor eller funderingar angående vår policy eller vår praxis. Dataskyddsombudets namn och kontaktinformation är följande: Søren Rosenmeier, Onsiter ApS, Strandgade 12B, 1401 Köpenhamn, Danmark, dpo@onsiter.com, +45 26130316.

Cookies och användardata

Vi kan också samla in information om hur Tjänsten nås och används ("Användardata"). Dessa användningsuppgifter kan innehålla information som din dators Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår Tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid du spenderar på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och andra diagnostiska data. Dessutom använder vi cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår Tjänst och hålla viss information.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårningsteknik som också används är fyrar, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera vår Tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kan du kanske inte använda vissa delar av vår Tjänst.

Hur använder vi data?

Onsiter ApS använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla Onsiter-tjänsten
 • För att meddela dig om ändringar i vår Tjänst
 • För att låta dig använda interaktiva funktioner i vår Tjänst när du väljer att göra det
 • Att ge kundvård och support
 • För att få insikter som gör att vi kan förbättra Tjänsten
 • För att övervaka och säkerställa korrekt användning av Tjänsten
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem


Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför ditt land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Europeiska unionen och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför informationen, inklusive personuppgifter, till datacenter inom Europeiska unionen och behandlar den där.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Ositer ApS kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter till en organisation eller ett land kommer att ske om det inte finns tillräckliga kontroller på plats.

Utlämnande av data - Juridiska krav

Onsiter ApS kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • Följa en rättslig skyldighet
 • Skydda och försvara Onsiter ApS rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av Tjänsten eller allmänheten
 • För att försvara sig vid rättsliga tvister
 • För att möjliggöra interaktionen mellan parterna som använder Tjänsten


Våra tredjepartsleverantörer

Användarnas personliga information kan förvaras eller bearbetas på våra vägnar utanför Europeiska unionen, inklusive 'i molnet', av våra tredjepartsleverantörer. Våra tredjepartsleverantörer inkluderar:

 • Molnhotell, lagring, nätverk och relaterade leverantörer
 • SMS-leverantörer
 • Betalnings- och bankleverantörer
 • Marknadsförings- och analysleverantörer
 • Säkerhetsleverantörer


Dessutom kan vi anställa tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Tjänst, för att tillhandahålla Tjänsten för våra räkning, för att utföra tjänstrelaterade Tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår Tjänst används. Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för våra räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Datasäkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredjepartswebbplatser eller -tjänster. Vi rekommenderar att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. 

Barnintegritet

Vår Tjänst vänder sig inte till någon under 18 år ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att dina barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas samtycke tar vi bort den informationen från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om alla ändringar genom att lägga upp den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi kommer att meddela dig via e-post och / eller ett framträdande meddelande om vår Tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "Ikraftträdande datumet" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.