Projektin julkaisu vaiheittain

  1. Valitse suoraviivainen otsikko, josta käy hyvin ilmi projektin kokonaiskuva
  2. Varmista, että projektikuvaus sisältää kaikki tärkeät tiedot ja vaatimukset
  3. Merkitse kaikki oleelliset taidot. Hakijoiden tulee arvioida kyseiset taitonsa projektiin hakiessaan.
  4. Valitse kaikki kielet, jotka konsultilta vaaditaan tässä projektissa.
  5. Voit ottaa yhteyttä yhteen tai useampaan kandidaattiin ja sopia työskentelystä niin pian kuin on tarve. Sopimus luonnostellaan ja hyväksytään suoraan Onsiterissa.