Käyttöehdot sivustolle Onsiter.com

1. Omistusoikeus ja sopimusehdot

Omistusoikeus: Nämä ehdot (jäljempänä lyhennettynä "käyttöehdoiksi") säätelevät pääsyäsi alustalle, sen sisältöön, työkaluihin, sekä palveluihin (jäljempänä lyhennettynä "palvelut"), joita tarjoaa Onsiter.com, joka on osa tanskalaista Onsiter ApS -yritystä, joka sijaitsee osoitteessa Strandgade 12B, 1401 Copenhagen K, CVR: 30590627 (jäljempänä "Onsiter").

Hyväksymällä käyttöehdot hyväksyt täten että käyttöoikeuttasi ja Palvelujen käyttöä ohjaavat käyttöehdot. Hyväksymällä ehdot, sinun ja Onsiterin välille syntyy sopimussuhde.

Määritelmät: Käyttöehtojen osalta seuraavat sanat ja lauseet määritellään seuraavasti:

"Ostaja" viittaa käyttäjään ja hänen edustamaansa oikeushenkilöön, joka luo asiakasprofiilin Palvelujen avulla joko julkaisemalla Toimeksiannon, tai ottamalla yhteyttä Konsulttiin, tai Konsulttiyritykseen Palvelujen kautta.

"Konsulttiyritys" viittaa käyttäjään ja hänen edustamaansa oikeushenkilöön, joka luo yhden tai useamman profiilin ansioluettelotiedoilla hyväksyäkseen Toimeksiannon Palveluja käyttämällä.

"Konsultti" tarkoittaa henkilöä, joka mahdollisesti toteuttaa projektin Ostajalle ja toimii Konsulttiyrityksen edustajana.


"Sopimus" viittaa sopimukseen, joka on tehty Ostajan ja Palveluja käyttävän Konsulttiyrityksen välillä.

"Toimeksianto" tarkoittaa mitä tahansa tehtävää, projektia tai työtä, jonka Ostaja tarjoaa Konsulttiyritykselle Onsiter-alustan kautta, joko Toimeksiantona joka on julkaistu Onsiter.com-sivustolla, tai jonka Ostaja tarjoaa suoraan Onsiter-palvelun kautta, tai jonkin muun viestintävälineen kautta, mukaan lukien myös viestintä Onsiter-alustan ulkopuolella olevilla alustoilla, silloin kun alkuperäinen keskustelu on aloitettu Onsiter.com-sivustolla.

"Projektijakso" tarkoittaa sovittua ajanjaksoa, jonka aikana Konsulttiyritys työskentelee projektin parissa Ostajalle.

Palvelujen käyttö on nimenomainen suostumuksesi sekä hyväksyminen siitä, että menetät peruuttamisoikeutesi Onsiterin kanssa tekemäsi sopimussuhteen perusteella. Jos et hyväksy näitä ehtoja, sinun tulisi välittömästi lopettaa sivuston Palvelujen käyttö.

Hinnoittelu. Konsulttiyritys on vastuussa tuntihinnansa määrittämisestä Toimeksiannolle, kun taas Ostaja päättää, haluaako hän palkata Konsultin kyseiseen hintaan.

Lisäehtoja voidaan soveltaa tiettyihin Palveluihin, kuten tapahtumiin tai erikoistarjouksiin, mutta niihin rajoittumatta. Tällaisessä tapauksessa sinulle ilmoitetaan kyseisistä lisäehdoista ja sinua pyydetään hyväksymään ne. Nämä lisäehdot ovat täydennys yleisiin käyttöehtoihin, ja niitä pidetään siten osana kyseisiä Palveluehtoja. Mikäli lisäehtojen ominaisuudet ovat ristiriidassa tavanomaisten käyttöehtojen määritelmien kanssa, tällöin lisäehdot korvaavat tavanomaiset käyttöehdot.


Muutokset käyttöehtoihin: Onsiter pidättää oikeuden muuttaa sen Palveluihin liittyviä käyttöehtoja. Siinä tapauksessa käyttöehdot päivitetään tällä sivulla ja lisäksi käyttäjillemme ilmoitetaan muutoksesta sähköpostitse. Käyttäjille ilmoitetaan muutoksista käyttöehtoihin vähintään 10 päivää ennen niiden voimaantuloa. Ellet poista profiiliasi tämän ilmoitusajan kuluessa, suostut sitoutumaan uusiin käyttöehtoihin.

2. Palvelu

Onsiter on palvelu, joka yhdistää Ostajat hakemiinsa Konsultteihin. Ostaja voi luoda omia ensisijaisia ​​toimittajia ja näiden toimittajien kanssa on ilmaista sitoutua sopimussuhteisiin ilman Onsiterin sopimukseen perustuvaa osallistumista. 

Lisäksi voit löytää uusia toimittajia toimittajia Vendor Universe -palvelusta, ja näiden toimittajien kanssa on ilmaista sitoutua sopimussuhteisiin ilman Onsiterin sopimukseen perustuvaa osallistumista.

Ostajat voivat myös olla yhteydessä Konsultteihin Onsiterin Markkinapaikan kautta. Kun Konsultti on Markkinapaikalta, Onsiter lisää Konsulttiyrityksen hintaan palkkion, jonka Ostaja maksaa. Ostaja ei saa luoda suoria sopimussuhteita kauppapaikan ulkopuolella Markkinapaikan Konsulttien kanssa.

Vaikka Onsiter on kehittänyt Onsiter-alustan, ja se on luotu siten, että parhaiten sopivia konsulttiprofiileja ehdotetaan Ostajalle, varsinainen Konsultin valitseminen Toimeksiantoon kuuluu Ostajalle itselleen, eikä Onsiter ole vastuussa Konsultin todellisesta työstä Ostajalle.

3. Tietosuoja

Lähettämällä nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, ansioluettelosi ja muut tiedot suostut siihen, että kaikki tiedot tarjotun palvelun välttämättömänä seurauksena voivat tarvittaessa tulla kaikkien palvelua käyttävien saataville Palvelun toimittamiseksi. Samaan aikaan tämä ei koske pankkitietoja tai muita taloudellisia tietoja, joita käsitellään luottamuksellisesti. Lue lisää tietosuojakäytännöstämme.

4. Projektit

Ostajat: Kun Toimeksianto luodaan Onsiteriin, Ostajan on varmistettava, että Toimeksianto on tarkkaan ja kattavasti kuvattu.

Luomalla tai esittelemällä minkä tahansa tyyppisiä Toimeksiantoja Onsiterille, Ostaja hyväksyy käyttöehdot ja vakuuttaa, että sillä on tarvittavat oikeudet tarjota kyseisiä Toimeksiantoja ja / tai sillä on kaikki valtuudet tehdä sopimus ja siten tarjota projektia Konsulttiyrityksille.

Konsulttiyritykset: Hyväksymällä projektin Konsulttiyritys sitoutuu omaavansa tarvittavat valtuudet hankkeeseen ja/tai täydet valtuudet tehdä sopimus Ostajan kanssa.

Erimielisyydet: Konsulttiyrityksen ja Ostajan välillä mahdollisesti syntyvät riidat, jotka koskevat ja/tai liittyvät Toimeksiantoon, on ratkaistava Konsulttiyrityksen ja Ostajan välillä. Onsiter kieltäytyy vastuusta tässä yhteydessä.

5. Pääsy ja käyttö

Palvelun täysimääräisen käytön varmistamiseksi sinun on rekisteröitävä aktiivinen tili Onsiteriin. Sinun on oltava vähintään 18-vuotias, jotta voit luoda tilin Onsiter.com-sivustolla. Rekisteröityessä suostut toimittamaan täydelliset, tarkat ja ajantasaiset tiedot ennen sopimuksen tekemistä. Puutteelliset tai ei-ajantasaiset käyttäjätiedot saattavat poissulkea sopimuksen tekemisen mahdollisuuden. Olet vastuussa kaikesta tilisi toiminnasta ja suostut pitämään tilisi käyttäjätunnuksen ja salasanan turvassa.

Kun rekisteröidyt ja hankit tilin Onsiterissä joko Konsulttiyrityksenä tai Ostajana, niin kauan kuin sinulla on aktiivinen tili Onsiterissä, suostut vastaanottamaan sähköposteja Palveluissa tapahtuvasta toiminnasta sekä asiaankuuluvaa tietoa Onsiterilta. Voit kieltäytyä näistä sähköposteista lukuun ottamatta sellaisia tietoja, jotka ovat kriittisiä Palvelujen käytön kannalta.

Tilisi ja Onsiter-kirjautumistietosi ovat ehdottomasti henkilökohtaisia, eikä niitä saa jakaa muiden kanssa. Et voi tarjota Toimeksiantoja, tai hyväksyä Toimeksiantoja kolmansien osapuolten puolesta. Mikäli lähipiirissäsi olevat henkilöt haluavat käyttää Palvelua, heidän on luotava oma tili. Suostut noudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja käyttäessäsi Palvelua ja voit käyttää Palvelua vain laillisiin tarkoituksiin.

Onsiter pidättää oikeuden estää kuka tahansa henkilö tai yritys käyttämästä Palvelua, mistä tahansa syystä.

6. Viestintä

Tietosuoja: Konsulttiyritysten ja Ostajien välistä viestintää ja vuorovaikutusta alustalla ei saa ulkoistaa ulkopuolisille, tai automatisoida missään määrin.

Keskustelyn sävy/käyttäjän estäminen: Kun käytät palvelua, sitoudut olemaan toimittamatta sisältöä tai viestimään tavalla, joka on loukkaavaa, vihamielistä, väkivaltaista, pornografista, laitonta tai muuten loukkaavaa. Onsiterillä on oikeus poistaa sisältöä, jos uskomme, että tätä kohtaa käyttöehdoista rikotaan, ja estää syyllistyneet käyttäjät Palvelusta.

Sisältö. Kun luot tilin Onsiteriin ja lataat sisältöä, ilmoitat ja takaat, että olet tämän sisällön ainoa omistaja ja / tai sinulla on tarvittavat oikeudet sen varmistamiseksi, että käyttäjän sisältö ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia tai lain säännöksiä, niiden luonteesta ja soveltamisalasta riippumatta.

Kaikki käyttäjän toimittama sisältö pysyy käyttäjän omaisuutena. Kun kuitenkin asetat sisältösi saataville Onsiterin kautta, annat Onsiterille oikeuden levittää, muuttaa, jakaa kolmansien osapuolten kanssa, lisätä ylimääräistä sisältöä, näyttää julkisesti, käyttää lataamaasi sisältöä tai muuten käyttää sitä ilman erillistä suostumusta sinulta, sekä ilman maksuvaatimuksia.

Markkinointi: Tarjottua Palvelua ei saa käyttää muiden kuin sellaisten tuotteiden tai palveluiden markkinointiin, jotka haluat tarjota Onsiter-alustan kautta ja jotka sopivat Onsiter-palvelun yleistarkoitukseen.

7. Vastuu ja korvaus

Vastuuvapauslauseke: Onsiter tarjoaa palvelun, joka auttaa Ostajaa ja Konsulttiyritystä löytämään toisensa ja aloittamaan työsuhteen Palvelun tarjoaman sopimuksen avulla, mutta emme takaa Palvelua käyttävien Ostajien ja Konsulttiyritysten laatua, soveltuvuutta, turvallisuutta tai valmiuksia. Palvelun käyttäjänä hyväksyt, että kaikki Palvelun käytöstäsi aiheutuvat riskit ovat omalla vastuullasi.

Onsiterin tarjoamat tiedot ja palvelut tarjotaan sellaisenaan ja saatavilla olevan tiedon perusteella, ilman mitään takuita, esityksiä tai ehtoja. Onsiter ei ole vastuussa Palvelun kautta löydettyjen tietojen paikkansapitävyydestä, kattavuudesta tai hyödyllisyydestä.

Onsiter ei ota vastuuta välittömistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien välilliset vahingot, kuten esim. menetetyt voitot, menetetyt tiedot, henkilövahingot tai omaisuuden vahingot, jotka liittyvät, ovat yhteydessä, tai muuten johtuvat seurauksena sen Palvelujen käytöstä. Tämä pätee, vaikka Onsiterille olisi ilmoitettu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Onsiter ei myöskään ole vastuussa mistään vahingoista, vastuista tai menetyksistä, jotka johtuvat joko Palvelun käytöstäsi, tai Palveluun luottamisestasi, tai estämättömyydestäsi käyttää Palvelua tai päästä käsiksi Palvelun sisältöön; tai mistä tahansa sinun ja kolmannen osapuolen välisestä kanssakäynnistä tai suhteesta.

Missään olosuhteissa Onsiter ei ole vastuussa sinulle, mikäli Onsiteriin tai sen alihankkijoihin vaikuttaa Force Majeure -tilanne, mukaanlukien sodan, lakkojen, työsulkujen, yleisen liikenteen keskeytymisen, tietokoneviruksen, tulipalon, kansalaisrauhattomuuden, luonnonkatastrofin tai viranomaisten rajoitusten yhteydessä, tai vastaavien force majeure -tapahtumien edessä, jotka ovat Onsiterin hallinnan ulkopuolella.

Korvausvelvollisuus: Suostut korvaamaan Onsiterille kaikki sellaiset vaatimukset, velvollisuudet, tappiot, vastuut ja kulut, jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstäsi, rikkomuksestasi tai näiden Käyttöehtojen rikkomisesta, kolmansien osapuolien oikeuksien rikkomisesta tai vastaavasta.

8. Sovellettava laki

Onsiterin ja Ostajan, Onsiterin ja Konsulttiyrityksen väliset, tai Konsulttiyrityksen ja Ostajan väliset kiistat on ratkaistava aina vastaajan maassa sovellettavan lain mukaisesti.

Kaikki riidat tai erimielisyydet tulisi ensisijaisesti yrittää ratkaista sovittelulla osapuolten välillä.