Senior systemutvecklare Linköping, Sverige

Kan vara tillgänglig

(Uppdaterat 2022-01-16)

Senior systemutvecklare

Linköping, Sverige

Modersmål Svenska, Flytande English, Mellan German

  • Python
  • Modern C++
  • Linux, inbyggda system

Kompetenser (16)

INBYGGDA SYSTEM

Python

Linux

C++

Programmering

Git

STATISTIK

VUE.JS

MySQL

DVB

INTEGRATION

KONTROLL

HTML

VERKTYG

UNDERHÅLL

ÖVERVAKNING

Sammanfattning

Att vara med när system och mjukvara designas, implementeras, testas, driftsätts och levereras är en fantastiskt kreativ upplevelse! Jag har gjort det av ren passion i över 20 år och det är fortfarande lika fantastiskt. Lång erfarenhet har gett mig både en rejäl bredd och ett bra djup. Jag kan hålla hög produktionstakt, samtidigt som jag kan skapa säkra, stabila och väl fungerande system, med stabil och säker kod. Jag älskar att jobba i team och försöker vara hjälpsam och sporra andra lika mycket som jag får energi och sporras av andra.

Professionell bakgrund

Systemingenjör
NIRA Dynamics

2019-01 - Pågående

Design, utveckling och underhåll av en avancerad modulär plattform för

loggning av signaler i bil. Centrala delar är utvecklade för att kunna köras i

inbyggt system, med utveckling i C++ och Python. Systemet kan med hög

noggrannhet logga data från exempelvis CAN, FlexRay och Automotive

Ethernet. Systemets interface är utvecklat med webbteknik så som Vue.js,

Bootstrap och CSS. Arbetet inkluderade kontinuerlig kontakt med

utvecklingsprojekt såväl som testförare.

 

Refaktorering, utveckling och underhåll av ett C++-bibliotek för läsning,

parsning, översättning och exekvering av loggad signaldata.

 

Teknik, metoder och verktyg:

C++17, STL, Boost, Python 3, Linux, Vue.js, BootstrapVue, NPM, CSS, JavaScript, Docker, Git, Jenkins, CMake, refaktorering, CAN, Automotive Ethernet

Seniorutvecklare och Tech Lead
Zenterio

2017-01 - 2019-01

Ansvarig utvecklare och tech lead för Zenterios komponenter för statistik,

datainsamling och TR-069-kommunikation. Fortsättning på det arbete jag

gjorde för Zenterio 2015–2016.

 

Design av molnbaserad statistiklösning för Zenterio Cloud. Tech Lead för

anpassade statistiklösningar åt kunder.

 

Teknik, metoder och verktyg:

C++, STL, Boost, SQLite, Linux, inbyggda system, Python, Git, TR-069, DVB,

JavaScript, refaktorering

Senior C++-utvecklare
SAAB Aeronautics

2016-01 - 2017-01

Utveckling av mjukvara för registrering av händelser och data i Gripen E.

 

Designansvarig och utvecklare för ett nytt registreringssystem för kommande

mjukvarugeneration för Gripen E. Systemet innefattade konfigurerbara

dataflöden för signaler och händelser i flygplanet.

 

Omimplementation av modellerad kod till C++.

Utvecklare
Zenterio

2015-01 - 2016-01

Huvudutvecklare av och ansvarig för Zenterios statistik och TR-069-komponenter. Arbetet inkluderade högfrekvent insamling av mätdata från TV-systemets olika delar samt strukturerad och effektiv lagring. Arbetet inkluderade flera olika klienter för extern dataaccess, support och kontroll.

 

Medlem av Zenterios arkitektgrupp.

 

Teknik, metoder och verktyg:

C++, STL, Boost, SQLite, Python, Linux, inbyggda system, Git, refaktorering

Python-utvecklare
Zalando

2014-01 - 2015-01

Utveckling av ett Python-baserat deployment-system som möjliggör för samtliga utvecklare att rulla ut affärskritiska kodmoduler till distribuerade serverfarmar, med webbframsida, beroendehantering, databasmigrering, återställning samt lastbalansering.

 

Design och utveckling av Python-baserat system för skapande och underhåll av Continuous Integration-pipelines för Zalandos alla projekt, med kompilering, testkörning och automatisk utrullning till serverfarm. 

 

Utveckling av system för en migrering av Zalandos Jenkins-baserade CI-system, från interna servrar till AWS, med elastisk upp- och nedskalning.

 

Teknik, metoder och verktyg:

Python, Flask, Docker, AWS, Jenkins, PostgreSQL, Java, Maven, Linux

Utvecklare
Opera Software

2008-01 - 2014-01

Utveckling med fokus på Operas webbläsare för inbyggda Linuxbaserade miljöer, så som TV-apparater, set-top-boxar och mediaspelare. Utveckling i huvudsak i C++, men också med inslag av webbteknik. 

 

Design och utveckling av Operas HbbTV-tillägg. Arbetet inkluderade design och utveckling i C++, såväl som utveckling av ett Python-baserat system för automatiserad integrationstestning.

 

Utveckling av ett PostScript-baserat utskriftssystem för Operas webbläsare, inklusive fullt typsnittsstöd.

 

Portning av Opera till Android TV. 

 

Utveckling och support av ett stort antal kundspecifika utökningar och anpassningar.

 

Teknik, metoder och verktyg:

C++, STL, Python, Linux, webbteknik, inbyggda system, Django, Git, Android

Utvecklare och konsult
Cendio

1999-01 - 2005-01

Design och utveckling av serverkluster, system och övervakningsfunktioner för nya Fröken Ur, för Telia.

Design och utveckling av system för distribuerad paketering av data och mjukvara för satellitdistribution till Linux-baserade TV-Boxar, för Nokia.

Installation och utveckling av system för hög tillgänglighet och övervakning för rikstäckande webbproxys, för Telia.

Utveckling av centraliserat skrivarsystem för kraftigt blandad datormiljö, för SMHI.

Installation, support och drift av ett stort antal Linux-system.

Teknik, metoder och verktyg: 

C++, Python, Linux, kluster, hög tillgänglighet, CVS

Akademisk bakgrund

Datavetenskaplig magisterutbildning
Linköpings universitet

2005-01 - 2007-07

Kontakta konsult

/