Byggledrae Stockholms län, Sverige

Kan vara tillgänglig

(Uppdaterat 2022-01-24)

Byggledrae

Stockholms län, Sverige

Modersmål Svenska, English

  • 30 + års erfarenhet av Mark och VA
  • 30 + års erfarenhet av Mark och VA
  • 30 + års erfarenhet av Mark och VA

Kompetenser (17)

FINPLANERING

SAMTIDIGT

RITNINGAR

UPPGIFTER

ALLMÄNNA

GRANSKA

LEDNINGAR

VA-

PUMPSTATION

FÖRETAGSLEDNING

GRANSKNING

UTMÄRKTA MULTITASKER

Entreprenadavtal

BELYSNING

PROJEKTLEDARE

UPPHANDLING

KONTRAKT

Professionell bakgrund

projekt ingenjör, projektledare under projektering
Referensuppdrag

2018-01 - 2021-01

beställare: Mitt uppdrag i Täby kommun har varit av samma typ av uppdrag. Min uppdragsbeskrivning är lika från 2018-2021 I mitt pågående uppdrag och avslutade omfattar att jag är byggledare VA och skall biträda byggledare mark, projekt ingenjör, projektledare under projektering, upphandling och genomförande av stadsbyggnadsprojekt Roslag Näsby, Täby Park, Näsby Slott.
Som byggledare representerar jag beställaren och visar stor personlig integritet gentemot beställarens leverantörer (projektörer och entreprenörer), och samtidigt kunna tillföra ett bra samspel och en bra dialog med leverantörerna.
Mitt uppdrag som byggledare så kan den variera beroende på varje enskilt uppdrag, men kan exempelvis bestå av följande uppgifter: - Ansvara för att tillvarata beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadavtal.
- Kontrollera att entreprenörernas arbete på arbetsplatsen följer kontraktet och gällande lagar och regler inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
- Följa upp kvaliteten i projektets VA moment genom att egenkontroller genomförs kontinuerligt enligt kontrollprogrammet.
- Delta, utföra besiktningar och syner.
- Följa upp och rapportera avvikelsehantering, underrättelsehantering och ÄTA-hantering.
- Delta i bygg-, samordnings- KMA- och ekonomimöten.
- Vara delaktig i granskning av Täby Kommuns AF-delar för avd. stora projekt.
- Granska utvald projektörs ritningar, Af-del.
3 (4)
Byggledare VA Kvalitetsansvarig VA
Täby Kommun, Näsby Slott (Pågående projekt)

2019-01 - 2021-01

Nytt bostadsområde groventreprenad VA och väg.
Omfattande schaktfria metoder Byggledare VA Kvalitetsansvarig VA Ref: På begäran
byggledare mark samt VA
Täby Kommun

2021-01 - 2021-01

där mitt ansvarsområde är att bygga upp infrastrukturen samt att KA säkra överlämningen till Täby kommuns olika avdelningar som tex VA-avd. samt driftavdelningen som har varit mitt största ansvar. Jag leder eller deltar i möten som tex byggmöten, kvalitets möten, teknikmöten samt överlämnings möten.
Byggledare VA - Biträdande byggledare mark samt Kvalitetsansvarig VA
Täby Kommun, Västra Roslags Näsby

2018-01 - 2020-01

Nytt bostadsområde groventreprenad VA och väg, hammarborrning till VA-tunnel.
Byggledare VA - Biträdande byggledare mark samt Kvalitetsansvarig VA Ref: På begäran
Byggledare VA samt kvalitetsansvarig
Täby Kommun, Täby Park

2018-01 - 2019-01

VA Ref: På begäran
Entreprenör
Referensuppdrag

2017-01 - 2018-01

Brohuset JME AB Mark och kajarbeten Nytt bostadsområde byggs ut vid Årstadalshamnen nuvarande Liljeholmskajen nybyggnad av gator och g/c vägar nya dagvattenledningar, belysning m.m.
Konsult / Produktion
Arbetsledare
Västra Länna

2016-01 - 2017-01

omfattande Infraprojekt SVEVIA Mark och VA arbeten.
Nytt område byggs ut med kommunalt VA, nybyggnad av gator samt g-c vägar samt vägbelysning. VA arbeten omfattar, nyanläggning av pumpstation rörläggning VA ledningar 600- 1200cm, byggnation av 3st dammar 2st parker samt samförläggning av el och tele.
Projektet inkluderar omfattande spontningsarbeten och bergsprängning och microtunnling.
Konsult / Produktion
Arbetsledare/PC
Täby C JME

2015-01 - 2016-01

Omfattande infra arbeten såsom höjning och omläggning av Attundavägen, byggnation av nya g/c vägar, torg, nya dagvattenledningar, belysning, skelettjordar, plattsättning m.m.
4 (4)
Konsult
Produktion

2013-01 - 2015-01

Flertalet fiberprojekt åt Ericksson LSS samt Eltel Networks Allt ifrån Rivning av Gata till färdigt projekt VD samt Arbetschef 1989-2003 Flertalet egna anläggningsprojekt Grundläggning och tillbyggnationer av komplements byggnader, mark-& schaktarbeten, finplaneringsprojekt som exempelvis färjeläget Oxdjupet Värmdö byggnation finplanering av färjeläget. Grov och finplanering av SOS centralen Kungen Kurva m.fl.
Tidigare yrkesverksamhet:
VD
familjeföretag Fiberprojekt

2013-01 - 2014-01

Mäklare, Anfi del Mar Sales, Gran Canaria
Susuites Carolina renovering av Hotell

2007-01 - 2011-01

Byggledare, Susuites Carolina renovering av Hotell, Gran Canaria
Göran Hedman AB

2005-01 - 2006-01

Markarbeten och schakter med egna maskiner
VD
Stockholm Bilexpress AB

1989-01 - 1995-01

markarbeten med egna maskiner samt åkeri med 10 lastbilar
VD
Hammarby Bilexpress AB

1989-01 - 1995-01

transporter med 5 lastbilar
Göran Hedman Åkeri

1976-01 - 1983-01

Akademisk bakgrund

Infrastuktur
Chalmers Universitet Skepparexamen

2022-01 - 1997-01

Kontakta konsult

/