Tekninen&koodaava IT-projektipäällikkö Turenki, Suomi

Might be available

(Päivitetty 2021-02-24)

Tekninen&koodaava IT-projektipäällikkö

Turenki, Suomi

Äidinkieli English, Aloittelija Svenska, Aloittelija German

  • +10 vuotta IT projektien hallinnasta
  • +10 vuotta koodaamista
  • +10 vuotta IT infrastruktuurista

Taidot (34)

OHJELMOINTI

ESRI

Spatial data

OpenLayers

GIS

Postgres

PostgreSQL

PostGIS

geojson

Google datacharts

Geoserver

XML

Projektinhallinta

JavaScript

PHP

Azure

UML

IT infrastruktuuri

Apache

ITL

React

Tomcat

JSON

JQuery

SAFe

niginx

Java

MySQL

IFS

Oracle

R

MariaDB

Docker

C++

Yhteenveto

Experienced ICT professional who has long experience on planning, development, deployment and project & service management of applications and infrastructure in several industrial areas.

Työkokemus

Sweco Oy

2019-01 - 2020-01

Yritys NN Data-analytiikkaan pohjautuva kartta& raportointipalvelu
(Azure, Postgis, Geoserver&Openlayers&Javascript ja REST rajapinnat):

Tekninen projektipäällikkö
Yritys NN

2019-01 - 2020-01

3dkunta hanke: Tekninen konsultti. Vastuualueena CityGML pohjaisen
tiedonsiirtoformaatin suunnittelu ja toteutus. 2019

uudistamishankkeessa Tekninen projektipäällikkö
Yritys NN

2017-01 - 2018-01

projektipäällikkö, suunnittelu ja toteutus

2011-01 - 2018-01

Asiantuntijana ja tekninen konsultti KRYSP-hankkeessa
KuntaLiitto/FCG Oy

2013-01 - 2018-01

Asiantuntijana ja tekninen konsultti KRYSP-hankkeessa.

GML, WFS

2008-01 - 2016-01

Useita toimeksiantoja. Keskeisimmät toimeksiannot

jäsen

2014-01 - 2016-01

Arcgis for server
Pie Oy

2015-01 - 2016-01

ja Arcgis Desktop
o Microsoft Azure platform
o IFS Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (2015-2016)
• Vastuualueena toiminnanohjausjärjestelmän käyttämän GIS-
kartta-alustan suunnittelu ja toteutus
• REST rajapintojen konfigurointi ja ylläpito IFS integraatiota
varten.
o GIS-karttaalusta yllä ja toiminnassapito (2016-)

Tekninen projektipäällikkö, suunnittelu ja ohjelmointi

2014-01 - 2014-01

projekti&ylläpito
käynnissä

Asiakkaan tekninen projektipäällikkö
o SAP HANA pilotti

2013-01 - 2013-01

Asiakkaan edustaja ja tekninen asiantuntija(2013).
o Asiakkaan taloushallinnon tietojärjestelmien uudistamisprojekti.
Asiakkaan tekninen projektipäällikkö.
o Asiakkaan SAP ympäristö: Infrastruktuurin uudistaminen ja siirtyminen
pilvipohjaiseen palveluun. Tekninen projektipäällikkö ja arkkitehtitiimin

o SAP(Logistics, Financial) palvelujen ulkoistaminen HP SAP delivery

2008-01 - 2011-01

Useita toimeksiantoja
o SAP(Logistics, Financial) palvelujen ulkoistaminen HP SAP delivery
organisaatiolle.(2009-2010). Tehtävien suunnittelu, koordinointi, ITIL
mallin mukaisten prosessien kehittäminen, Asiakkaan puolen
projektipäällikkötehtävät
o SAP järjestelmien infrastruktuuriin uudistamisen kilpailuttaminen.
Toimiminen asiakkaan edustajana teknisissä asioissa ja toimittajien
arviointi.
o SAP järjestelmien infrastruktuurin uudistaminen. (2011-2013).
Toimiminen asiakkaan teknisenä arkkitehtina ja projektipäällikkönä.

Logistiikka ja Taloushallinto

2008-01 - 2008-01

Tehtävien suunnittelu ja koordinointi

alan konsultti
ICT

2005-01 - 2006-11

Helsingin Kaupunki Kaupunkimittausvirasto: Paikkatietovaraston määrittelyn
konsultointi
• Suunnittelukeskus Oy: Kuntien kantakarttatietojen tiedonsiirron määrittelyn
asiantuntijatehtävät

nyk. Fifth Element

2001-01 - 2005-01

2001-2005
Tuotekehitysyksikön päällikkö
• Projektipäällikön/Arkkitehdin tehtävät GISnetin asiakas- ja tuotekehitysprojekteissa
• GISnetin tuotekehitysyksikön operatiivisesta toiminnasta vastaaminen
• Useita joko omarahoitteisia tai asiakasrahoitteisia tuotekehitysprojekteja
• GISnetin TEKES-projektien johto
• GISnetin tuotemerkkiasioista vastaava
• GISnetin systeemi- ja projektityömallin kehittäjä ja vastaava
IT-Pie Oy CV
• GISnetin asiakasprojektien laadunvalvontatehtävät

XFINGIS

1988-01 - 2001-01

• XFINGIS-Kuntaversion kehittäminen
• FINGIS ohjelmistokehitystehtävät (Fortran, C)
• Digitaalisten kartta-aineistojen kehittäminen

Karttakeskus Oy

1998-01 - 2001-01

Tuotantopäällikkö: Ohjelmistotuotannosta vastaava esimies ja pääarkkitehti:
• Digitaalisten kartta-aineistojen kehittäminen
• Projekti- ja systeemityömallin kehittäminen
• Tuotekehityshankkeiden johtaminen - Karttakeskus(Genimap) CD-tuotteet
• Dutch Cadastre XFINGIS-kehitys (johtotehtävät, suunnittelu ja ohjelmointi)
(1988-2001)

Ohjelmoija/Ohjelmistosuunnittelija/Projektipäällikkö
Maanmittaushallituksen Karttapaino

1986-01 - 1998-01

Ota yhteyttä konsulttiin