Agil IT-projektledare/Produktägare Stockholm, Sverige

Saattaa olla saatavilla

(Päivitetty 1+ vuotta sitten)

Agil IT-projektledare/Produktägare

Stockholm, Sverige

Äidinkieli Svenska, Sujuva English, Aloittelija French

  • Lång och bred erfarenhet som PL/PO/Förvaltningsledare/Team lead
  • Erfaren inom agila metoder; Scrum och SAFe
  • Stabil bakgrund inom krav och test - mycket kvalitetsmedveten

Taidot (27)

DOCUMENTATION

CONTINUOUS IMPROVEMENT

WoW

TEAM LEAD

Agile

Change Management

CUSTOMER RELATIONS

IT Project Management

PPS

Scrum

IT Project Manager

TRAINING

STEERING

MAINTENANCE

OFFSHORE

QUALITY MANAGER

SAFe

BUDGET

PROJECT MANAGER

Test lead

PROJEKTLEDARE

RETAIL

Wenells

TRAVEL AGENT

PRINCE2

INTEGRATION

Kravspecifikation

Yhteenveto

Driven och resultatinriktad Produktägare, Projektledare och Förvaltningsledare med 14+ års erfarenhet av roller i och kring systemutvecklingsteam inom test, krav och teamledning och andra ledarroller. Har arbetat ”end-to-end” i hela utvecklingsprocessen från förstudie till Go live inkl incidenthantering och Way of working. Stort intresse och lång erfarenhet av att ansvara för system med många beroenden i komplext systemlandskap, leda team och jobba enligt agilt arbetssätt. Har en varm och naturligt stöttande och coachande ledarstil i en ständigt föränderlig miljö och mycket hög samarbetsförmåga. 

Skicklig och erfaren inom agila metoder (Scrum, SAFe), att leda team, projektledning, förvaltningsledning och förändringsledning. Värdefull erfarenhet av olika kulturer och att leda multinationella team. 

Maja är vass på att ta sig an olika roller, problem och utmaningar tack var sin långa och breda erfarenhet.

Työkokemus

SAFe PO and Project/Team manager
H&M

2016-06 - 2019-09

SAFe Product Owner, H&M, 2019-01 – 2019-09 

Ansvarig för att identifiera, dokumentera och prioritera den fullständiga backlogen med business features, enablers och defects för sex olika webbapplikationer i nära samarbete med verksamhet, intressenter, arkitekt m.fl. I rollen ingick också att arbeta med UX design, kravanalyser, kravdokumentation, acceptanstest och monitorera och prioritera testautomatiseringen. 

Förvaltningsledare och Projektledare, H&M, 2016-06 – 2018-12

Helhetsansvar för förvaltning och nyutveckling av sex egenutvecklade affärssystem inom H&M, ledning och coachning av ett agilt team som arbetar enligt Scrum & SAFe. 

Brett ansvar för operations, förvaltningsaktiviteter, nyutvecklingsprojekt, release, teamledning, budget, planering, rapportering, rekrytering samt way of working. 

Coachade människor i olika roller i vår arbetsprocess, som systemutvecklare, arkitekter, kravanalytiker och Scrum masters. 

Agerade Scrum master i perioder utan Scrum master på plats. 

Införde testautomatisering av alla applikationer 

Kortade ned tiden för Time in process och Time to market väsentligt 

Arbetade med independent deploy och mot målet Continuous delivery 

Ledde ett projekt att bygga om datamodellen för ett av systemen i syfte att höja prestandan 

Skapade och förvaltade parallellt ett Ledarskapsforum som har resulterade i ökat samarbete och effektivitet i hela leveransområdet (150 personer/9 team). 

Ansvar för outsourcing av all support, utveckling och test till ett offshore team hos en leverantör i Indien. Med framgångsrikt resultat tack vare mycket coachning och engagemang. 

Techniques: SQL, C#, .NET, Angular, Teamcity, Octopus deploy, DevOps, Selenium & Given, When, Then

Förändringsledare, H&M, 2018-03 – 2019-09

Förändringsledare – People Change Manager – för hela leveransområdet (150 personer) vid stor omorganisation och transition till indisk leverantör samt vid införande av Activity Based Working (ABW). 

Genomförde doability analyser och riskanalyser tillsammans med ledningsgrupp 

Tog fram kommunikationsplan och tidsplan 

Stöttade alla ledare i leveransområdet och på divisionen i förändringsarbetet 

Planerade, samordnade och skötte utbildningar för alla ledare på divisionen i förändringsledning (ca 65 ledare) vid ny stor omorganisation till agil organisation 

Tog fram en modell för förändringsledning på hela divisionen (400 personer) för att öka transparens, förbättra informationsflöde och för att förändringarna ska bli så framgångsrika som möjligt 

Test manager/Release manager
Bankgirot (CGI)

2013-01 - 2016-01

Arbetade för Bankgirot i tre år i CGI:s största leverans. Arbetade i följande roller:

Test manager: ansvarig för strategi för systemtest och SIT samt ledde och coachade testgruppen på CGI – ett team på ca 10 personer. 

Release manager: ansvarig för release management lifecycle, koordinerade releaser för flera systemområden och projekt. Ansvarig för att säkerställa att resurser, tidplan och den övergripande kvaliteten av processen efterföljs och fungerar. 

Förvaltningsansvarig: för testmiljö- och testdataobjektet.

Kvalitetsansvarig: Identifierade och förfinade arbetsprocesserna i leveransen för att öka kvaliteten. Ingick i ledningsgruppen för leveransen och arbetade i nära samarbete med leveransansvarig i olika typer av arbetsuppgifter, strategiska förbättringar av organisationen och i taktiska möten med kunden. 

Leveransansvarig
Telia (Logica)

2012-01 - 2012-12

Leveransansvarig på Logica för en leverans till TeliaSonera vid namnet TeliaSonera AT Test Center. Ansvarig för teamledning, budget, offerter, prognos/utfall, fakturering, resursplanering, kundrelationen. Teamet bestod av 10 testare. 

Testledare
SCB Statistiska Centralbyrån (Logica)

2011-01 - 2011-12

Arbetade som konsult för Logica i tre olika agila projekt med test, kravarbete och testledning på SCB. Tog ansvaret för Systemtest och SIT och planerade och koordinerade AT-tester med verksamheten. 

Project Manager
Ekonomistyrningsverket

2009-08 - 2011-08

Projektledare och teamledare med budgetavdelningen på Finansdepartementet som kund. Ansvarig för systemutveckling av Statsbudgetsystemet i det statliga informationssystemet och krav-, utveckling och testteamet.   

Introducerade arbetssättet/ramverket Scrum i teamet 2009 i ett Vattenfallsprojekt. 

Work tasks: Projektledning och styrning, Koordinering av Scrumaktiviteter, Kundrelationer, avtal, beställningar, Kravanalyser och kravdokumentation, Test design and test 

Läs mer om Hermes på www.esv.se/hermes

Application support team/Test lead IT
Ekonomistyrningsverket

2005-11 - 2009-08

Teamledare för applikationssupportgruppen med handson arbetsuppgifter 

Testare och testledare för Statsbudgetsystemet i statens informationssystem Hermes (2007-2009)

Kravanalytiker  

Utbildare i systemet Hermes Statsbudget 

Testansvarig på IT-avdelningen (ansvarig för testprocessen och kvalitet) 

Webredaktör för ESV:s hemsida och intranät 

Accountant in small craft company
L&J Golvhantverk AB

2002-01 - 2006-01

Bokföringsansvarig i ett hantverksföretag, inkl bokslut, (deltid)

Consultant Business administration
Fabi Kompetanse

2003-05 - 2005-10

Redovisningsekonom
Key Equipment Finance

2003-05 - 2004-12

Hantering av kund- och leverantörsreskontra för tre olika bolag. 

Avancerad avstämning, bokföring. 

IT-systemtestare
SPP

2005-01 - 2005-10

Redovisningsekonom
Försäkringsbolaget Zürich

2001-06 - 2001-08

summer
Ekonomisk redovisningsansvarig
Busstop/Stockholms Busscenter

1999-01 - 2000-01

Ekonomiansvarig – bokföring, kund- och leverantörsreskontra, avstämning, förberedelse av bokslut.

Travel agent
Swebus

1992-01 - 1998-01

Biljetter till SJ tåg och långfärdsbussar i Sverige och Europa samt personalplaneringsansvar. 

Koulutus

Kandidatexamen i företagsekonomi
Stockholm University

2000-01 - 2003-01

Franska språket
Université La Sorbonne

1994-09 - 1995-05

Farsta gymnasium
Farsta gymnasium

1989-08 - 1992-06

Sertifikaatit

Certificate in Software Testing
Certified Scrum Master
Certified SAFe 4.0 Practitioner, Stockholm, Sweden

Ota yhteyttä konsulttiin

/