Forandring og etik Østerbro, København

Saattaa olla saatavilla

(Päivitetty 2021-03-05)

Forandring og etik

Østerbro, København

Äidinkieli Danish, English

  • konsulent af digitalisering
  • Facilitering /Proceskonsulent
  • Scrum / Jira

Taidot (24)

COACHING

Ledelse

Procesoptimering

facilitering

INTEGRATION

Projektledelse

Agil ledelse

Igangsætter

Data Etik

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Scrum

Prince 2

Change Management

CRM

INTEGRATOR

UNDERVISNING

IT

Strategiudvikling

IPMA

udbud

PRINCE2

RISIKOVURDERINGER

GDPR

Styregruppemedlem

Yhteenveto

Agil konsulent med fokus på at skabe motivation i opgaver og projekter via min inddragende ledelsesstil og løbende feedback. Har arbejdet som it-projektleder, Scrum master, Product owner og Servicechef.  Underviser sammen med Digital Identitet børn og unge i at navigere i en digital verden.... 

Se mere på: 

Nemolex.dk 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luisesoe/

 


 

Työkokemus

Selvstændig
Nemolex

2019-07 - Nykyhetki

- Product Owner i en stor dansk virksomhed. Her optimerer jeg det agile setup og
styrker samarbejdet mellem forretning og udvikling. (Opgaven slutter 1.1.2020)
- Freelancearbejde for bl.a. start-up virksomheden Konfront. Jeg hjalp med opbygning af det administrative setup og daglig sparring med CEO vedr. alle aspekter af Spidskompetencer
virksomheden.
- Underviser udskoling i elever i Digitalt Selvforsvar sammen med Data Identity (Pernille Tranberg).


 

Servicechef
IST

2016-09 - 2019-02


Servicechef for 18 konsulenter, der supporterer IT-løsninger, samt implementerer it-
løsninger på skoler og kommuner i hele landet. Varetog en større
organisationsændring, implementering af nye it - systemer (SuperOffice) og processer. 
Sammen med den øvrige ledelse udarbejdede jeg forretningsstrategier og var budgetansvarlig for
konsulentafdelingen.

Resultat: Sikret større indtjening hos den enkelte konsulent. Defineret den enkeltes rolle og ansvar bl.a. via KPIer. Sammenlagt 3 teams til 1, og indført processer og arbejdsgange på Skandinavisk
tværs af de skandinaviske lande. Sikret en optimering af test, fejlhåndtering og håndtering af den enkelte kundehenvendelse via indførsel af supportdelen af CRM-system. Fik skabt
bedre arbejdsmiljø og trivsel. Sikret fokus på modenhed og på at være en en professionel
service medarbejder. 

Freelance Konsulent
Selvstændig

2016-02 - 2016-09

Resultat: 1) Hos DIBS. Udarbejdelse af styringstavle og processer der understøttede en
bedre struktur, gennemsigtighed og fremdrift i opgaveløsningen af de mange 
forskelligartede opgaver i Intern It.  Økonomisk overblik over udvalgte leverandøraftaler. 
Fremdrift i vigtige opgaver, der var gået i stå. 2) Rådgav mindre virksomhed i udbudsprocessen op imod Kbh. K. 

Projektleder i Implementering & Udvikling
Københavns Kommune

2014-01 - 2016-01

Projektleder/Konsulent, der hurtigt kunne gå ud i driften og løse diverse opgaver/projekter med professionel projektledelse. Fokus på effektivisering, modenhed og forandringsledelse.

Opgaver/Projekter:
- Tovholder i projektet Fælles Beredskab i Hovedstadsområdet for en HR-arbejdsgruppe.
- Projektleder på projektet CRM integration til eDoc, en integration mellem de to sagssystemer, eDoc og CRM.
- Facilitator af diverse møder, opstarts orkshops og evaluerings orkshops, scrumtavler.
- Coach for de øvrige projektledere og sparring vedr. de udfordringer de mødte i deres hverdag.
- Foranalyse af projektet "Hjemtagelse af BPO-ydelser lønadministrationen". Et samarbejde med KMD, hvor mit fokus var på leverandørsamarbejdet og at sikre et godt fundament for det videre projekt.
- Analyse og planlægning af projektet opgradering af Exchange 2013.


Resultat: Rammesætning for hjemtagelse af løn-administrationen, udarbejdelse af projektplan og overblik over eksisterende processer.
Konfliktløsning mellem interne medarbejdere, således at der kunne træffes beslutningen og skabes fremdrift. Overblik over CRM driftens
opgaver via tilpassede scrum-tavler. Inddragelse af slutbrugere fra administrationen. Ledelse af underprojekter til CRM projektet.
Projektleder/Scrummaster
Theilgaard Mortensen

2013-01 - 2014-01

IT-projektleder, Kultur- og Fritidsforvaltning
Københavns Kommune

2010-01 - 2013-01

200
Scrummaster

2013-01 - 2013-01

Projektleder Rehfeld Partners

2008-01 - 2010-01

projektleder

2007-01 - 2008-01

Projektleder
Gladsaxe Kommune

2004-01 - 2006-01

IT - og Digitaliseringskonsulent
Frederiksberg Kommune

2020-05 - Nykyhetki

IT konsulent med fokus på alt ad hoc omhandlende IT og digitalisering. Sparre med projektledere og konsuelnter. Sikrer databehandleraftaler, risikovurderinger, genopretning af fejlslaget impl. projekt, udarbejdelse af digitaliseringsplan. udarbejdelse af portefølje og indsigt i digital modenhed. 

Koulutus

Cand.it
IT Universitetet

2024-04 - 2024-04

Kommunikation/Psykologi
RUC

2024-04 - 2024-04

Sertifikaatit

Prince 2 Foundation
IPMA D
Scrum Master
Procesfacilitator
Leading SAFe® Certificering

2020-03

Ota yhteyttä konsulttiin

/