IT-projektledare Stockholms län, Sverige

Kan være tilgængelig

(Opdateret 2020-11-24)

IT-projektledare

Stockholms län, Sverige

Modersmål Bosnian, Svenska, English

  • Projektledning inom IT
  • Agila metoder
  • Scrum

Kvalifikationer (7)

ANSVAR

ITIL

KARTLÄGGNING

TELEFON

EKONOMI

DUE DILIGENCE

TOPO

Professionel erfaring

Egenföretagare
Digiqal AB

2020-01 - Nuværende

Specialisering
Egenföretagare
Digiqal AB

2020-03 - Nuværende

Via samarbeten med etablerade IT-bolag i Bosnien, hittar jag och leder uppdrag från Stockholm medan utveckling sker i Bosnien. Agilt och iterativt arbetssätt är
grunden för samtliga projekt. Jag ansvarar för att omvandla idéer till praktiska
kravspecifikationer via bland annat workshopledning med inspiration från Design
Thinking.
Förutom kundprojekt investerar vi även i interna projekt.


På AB
Managementkonsult
IT-styrning

2019-06 - 2020-03

Hos På AB var jag delaktig i att införa pm3 inom offentlig sektor, en verksamhets-
driven IT-styrmodell. Jag ansvarade för workshopledning och utformning av presentationsmaterial. Utöver detta drev jag interna initiativ inom agila tankesätt
h en formell utbildning inom Agile & pm3 samt innebörden av att kombinera
dessa i praktiken.


PwC - samtliga uppdrag
Rådgivare
IT-styrning

2019-01 - 2020-01

processen, där man iterativt jobbar sig fram till ett slutresultat och konstant vågar
testa delresultat är något jag brinner för och som jag försöker applicera på samtliga
KPA Pension

2018-04 - 2019-02

Uppdrag: Styrmodell för att inrikta IT samt en översyn av policys.
Resultat: Modell framtagen som möjliggör att en röd tråd från strategi till mål och
följaktligen projekt som påbörjas samt en översyn av policys, riktlinjer och instruktioner.
Nyckelord: Styrmodell för IT, IT-Styrning, SAFe, policys.
Rådgivare inom IT-styrning
PwC

2017-01 - 2019-01

använt denna kunskap utbrett och bidragit med nya perspektiv på arbetssätt,
processer och drivit utbildningar inom ämnet.
Oljeindustriföretag

2018-02 - 2018-04

Uppdrag: Handlingsplan för expansion och transaktion(Due diligence)
Resultat: Detaljerad handlingsplan för IT och vägledande principer kopplat till kommande transaktioner.
Nyckelord: Handlingsplan, Due diligence.
Fortifikationsverket

2017-12 - 2018-03

Uppdrag: Informationsmodellering och förmågekartläggning
Resultat: Kartläggning av informationsobjekt och förmågor
Nyckelord: Informationsmodellering, processkartläggning.


2 (3)
CV .)
Scrum Master/Förvaltningsledare
Scania IT

2015-04 - 2017-11

TJag var ansvarig för ledning av sex applikationer/system med upp till 40,000
dagliga användare. Rollen innebar även ett ansvar att leda tre utvecklingsteam och att ständigt utveckla och förbättra det agila arbetssättet.
Utöver rollen som Scrum Master som var på en operativ nivå, deltog jag även i
planering på både taktisk och strategisk nivå av applikationsportföljen.
Förvaltningsledare/Scrum
Scania IT

2015-01 - 2017-01

Master


Kontakt
Telefon: +46 (0) 737 152955
Email: nermin.cirgic@digiqal.se
CV .)


Erfarenheter och uppdragsbeskrivning

Akademisk baggrund

Masterexamen
Kungliga tekniska högskolan

2013-01 - 2015-01

Kandidatexamen
Kungliga tekniska högskolan

2010-01 - 2013-01

Kontakt konsulent

/