Digital forretningsudvikler Odense, Danmark

Kan være tilgængelig

(Opdateret 2022-04-22)

Digital forretningsudvikler

Odense, Danmark

Modersmål Danish, Øvet English

  • Management consultant
  • Projektledelse
  • Løsningsarkitekt

Kvalifikationer (14)

ESDH

BUSINESS CASES

CRM

GDPR

ERP

BUDGET

BUSINESS CONSULTANT

Ejendom

CHEF

Microsoft Office 365

HR

Office 365

Projektleder

Business Intelligence

Professionel erfaring

CEO
LumbyePro

2022-01 - Nuværende

Igangværende Imellem it, digitalisering, strategi og forretningsudvikling findes formålet med LumbyePro, hvor jeg med nye teknologier og nye forretningsmodeller, bidrager til at virksomheder og organisationer med samme eller mindre indsats kan udvikle forretningen og dermed indfri strategien og fremtidssikre virksomheden.
Se mere på www.lumbyepro.dk
Chef for Digital forretningsudvikling og IT
FAB

2019-03 - 2021-12

Jeg blev ansat i FAB umiddelbart efter at strategien var blevet godkendt af bestyrelsen. Min ansvarsområde var at finde løsninger til strategi området som handlede om "Den moderne forretning".
Udvalgte projekter: BoligDok Jeg har været arkitekt på en en fleksibel dokumentløsning som sikre den rigtige dokumentation og validering, hvor der er særlige krav for at få en bolig. En løsning som 100% understøtter kunder og brugerne i hele processen.
Mine roller: Projektleder, Løsningsarkitekt, GDPR ansvarlig og Digital Forretningsudvikler Budget og byggesagsstyring Projektet handler om, at styring af byggesager som omfatter mindre og større renoveringsprojekter skal ske på en ensartet, måde og med brug af de samme digitale værktøjer. Der blev nedsat en gruppe med repræsentation af økonomi, byggeri og teknik/drift.
Den mindre gode kultur der har været mellem byggeri og teknik/drift i flere år blev bragt med ind i projektrummet og kom til at fylde rigtig meget. Mange timer senere var der tillid i projektgruppen og det rigtige arbejde kunne begynde.
Vi fik styr på processerne og fik valgt de systemer, som skal understøtte processen.
Min rolle: Digital Forretningsudvikler CRM til HR Rekruttering og HR blev håndteret i excel og Outlook og der skulle findes en digital løsning. Jeg deltog i møder med leverandører og deltog i det endelige valg af leverandør.
Mine roller: GDPR ansvarlig, Digital Forretningsudvikler og IT-chef GDPR Der var indgåede en del databehandleraftaler men der var ikke et samlet overblik over aftalerne og der blev ikke fulgt op på de indgåede aftaler. Som ansvarlig for GDPR var det vigtigt at få skabt et digitalt overblik og løbende opfølgning. Jeg valgte at bruge funktionalitet i det eksisterende ERP system som indeholder erindringer og ESDH løsning.
Min roller: GDPR ansvarlig, Digital forretningsudvikler og Management Consultant.
Hjemmearbejde og Covid19 Alle medarbejdere blev sendt hjem primo marts 2020 med en bærbare og headset. På dette tidspunkt var der ikke en politik for hjemmearbejde. Jeg fik udarbejdet en politik og indkøbt udstyr således alle funktioner, hvor det var muligt, fik mulighed for at arbejde hjemme ud fra politikken.
Da alle medarbejdere var vendt tilbage på arbejdet var vi 2 personer fra ledergruppen, som holdt møder med alle medarbejderne for at finde ud af, hvordan vi skulle arbejde i fremover og hvilke ting/vaner vi ikke skulle tage med ind i fremtiden. Fokus var, at tage det bedste med videre ind i fremtiden og lade de gamle og ikke nutidige vaner blive tilbage.
Min roller: IT-chef, Digital forretningsudvikling og Stabsfunktion Beredskabsplan At sikre en virksomhed handler om meget mere end actions card for hvordan virksomhedens medarbejdere skal reagere når det brænder. I en datadrevet organisation, som er maksimal afhængig af at alle systemer er kørende, var det vigtigt for mig, at få klarlagt de forretningskritiske processer, hvor lang tid de enkelte systemer kunne være nede og samtidig få et visuelt billede af, hvilke systemer som var i henholdsvis rød, gul og grøn zone. Og hvad betingelserne i cyber forsikringen.
Min rolle har været: IT-chef
Product Owner og Senior Consultant
EG - EG Bolig

2017-01 - 2019-02

Odense og Ballerup  - Jeg var Product Owner for omlægning af EG Bolig fra gammel til ny teknologi. I processen med omlægning af funktioner sket omlægningen således, at det understøttede processen for brugerne på den mest optimale måde. Det betød også, at mange funktioner ikke blev omlagt da de blev understøttet af en gennemtænkt og moderniseret proces. Omlægningen skete i dialog med kunderne. I starten var kunderne meget tæt på omlægningen, men det blev ændret fordi kunderne/brugerne ofte havde svært ved at se fremad og tænke frit. Kunder blev herefter inddraget når der var basis funktionalitet liges som de blev præsenteret for de udfordringer vi havde stødt på undervej og hvor deres viden som brugere var nødvendig for at færdiggøre oplægningen af en funktion.

Min roller: Product Owner, Løsningsarkitekt og Management Consultant

Senior business specialist
KMD

2016-01 - 2017-04

KMD Atrium KMD havde indgået aftale med det daværende Manhattan Software i London om klargøring og implementering af deres software i Danmark. Forud for aftalen havde Bygningsstyrelsen fundet systemet og kontaktet KMD for at sikre sig, at KMD ville indgår partnerskab med Manhattan Software.

Systemet skulle klargøres til det danske ejendomsmarked og min opgave var at synliggøre hvad det krævede for at at systemet var klar til implementering til den danske ejendomsbranche.
Klargøringen betød en del rejseaktivitet til London for at tale med med udviklerne.
Mine roller: Management Consultant og Product Owner.

Billund Kommune 

Billund kommune besluttede, at hjemtage ejendomsadministrationen fra et eksterne administrationsselskab, men havde ingen faglig viden internt. Der var overført en lønmedarbejder til, at varetage de daglige administrative opgave. Billund kommune valgte mig som faglig-projektleder på implementeringen, selv om de havde valgte et system fra en anden forretningsenhed i KMD. Forud for implementeringen udarbejde jeg en drejebog og årshjul som Billune kommune brugte fremover som vejledning til overholdelse af frister og følge de beskrevne processer.
Mine roller: Projektleder og Management Consultant

Kundechef og Senior Business Consultant
EG - EG Bolig

2008-07 - 2016-04

Ansvarlig for kunder (Sjælland, Bornholm og Grønland) og medvirke til at EG Bolig udvikles efter kundernes ønsker samt sikre implementering af ændringer i gældende lov.

Implementering og salg af EG Bolig hos nye og eksisterende kunder.

Forretningsanalyser hos kunder, som led i forretningsudvikling og optimering af processer.

Ansvarlig for afholdelse af erfa-møder med kunderne.

Besvarelse af kravspecifikationer.

Udvalgte projekter 

 

Opkøb af Strato EG overvejede at købe erp systemet Strato og som led i business casen var min opgave, at foretage en analyse af funktionaliteten i Strato samt foretage en risikovurdering.
EG købte Strato og produktet hedder i dag EG Strato.
Mine roller: Management Consultant og Kundechef 

 

ESDH - GO:Bolig 

I forbindelse med udvikling af ESDH GO:Bolig, var min rolle at lytte til kundernes behov og herefter foreslå hvordan integrationen mellem erp systemet EG Bolig og ESDH systemet GO ville give størst værdi for kunderne. Netcompany havde ingen viden om ejendomsbranchen og jeg holdt møder med den produktansvarlige hos Netcompany for, at give dem nødvendig viden.
Efter udvikling af GO:Bolig implementerede jeg løsningen hos EG Bolig kunder i samarbejde med Netcompany.
Mine roller: Management Consultant og Kundechef 

 

Løsrivelse (modsat fusion) 

EG Bolig kunde  kontaktede mig fordi de ønskede, at fortsætte som selvstændigt selskab og ønskede at opsige samarbejdet med xxx. De ønskede rådgivning omkring hvilke kompetencer de manglede og hvor mange personer der var nødvendige for, at de som boligorganisation kunne fortsætte som selvstændigt selskab. Rådgivningen startede 1 1/2 år inden løsrivelsen og foregik i fuld fortrolighed.
Mine roller: Kundechef og Management consultant 

 

Genhusning 

Ansvarlig for udvikling af genhusningsmodulet i EG Bolig. Min rolle var at afdække kundernes behov for funktionalitet gennem analysemøder, og foreslå en procesunderstøttende arkitektur samt intern styring af projektet herunder udvikling, test og undervisning.
Mine roller: Løsningsarkitekt, Management Consultant, Projektleder og Product Owner

IT-ansvarlig
Bo-Vest

2006-10 - 2008-06

Ansvarlig for it-sammenlægning af 3 boligorganisationer og sikre, at alle medarbejdere i det nye selskab BO-VEST anvendte samme it-platform fra første dag.
Design og implementering af ny filstruktur Mine roller: Management konsulent og IT- ansvarlig
IT-konsulent
Newsec Datea

2004-04 - 2006-09

Ansvarlig for den daglige drift af erp-UNIK Bolig og daglig sparringspartner til direktionen samt projektledelse ved konvertering af nye kunder.
Mine roller: Management Consultant, IT-konsulent og Projektleder
Teamleder og chef konsulent
UNIK system design a/s

1999-07 - 2003-11

Gentofte Teamleder for 12 konsulenter og supportere.
Medlem af styregruppen for UNIK Bolig's udvikling.
Sparringspartner for kollegaer og kunder.
Implementering af erp-Unik Bolig hos nye og eksisterende kunder.
Besvarelse af kravspecifikationer.
Mine roller: Leder, Projektleder, Management Consultant og Konsulent
Økonomi konsulent
DAB

1986-10 - 1999-06

Ansvarlig for regnskab og budgetter for egen portefølje.
Opdatering om gældende lov for det almene boligområde og intern formidling ved ændringer.
Kursusleder ved afholdelse af interne og eksterne kurser samt deltagelse i beboermøder og bestyrelsesmøder Mine roller: Økonomi konsulent og Kursusleder

Akademisk baggrund

Diplom i IT - DIT
IT-universitetet i København

2011-09 - 2015-03

Certificeringer

Product Owner

2017-09

Kontakt konsulent

/