Frontend Engineer Stockholm

Available ASAP

(Updated 2024-04-02)

Frontend Engineer

Stockholm

Native English, Fluent Danish, Spanish, Beginner Svenska

  • Experienced with modern and performant techstack
  • 8 years experience with JavaScript, TypeScript and NodeJS
  • Cloud experience

Skills (24)

Bootstrap

NodeJS

NextJS

webpack

Node.js

Figma

Next.js

TypeScript

Vercel

REACTJS

VueJS

REDUX

VUE.JS

React

Jenkins

Travis CI

CI/CD

CONTINUOUS INTEGRATION/DELIVERY

CircleCI

golang

Circle CI

Django

Elixir

Laravel

Professional Experience

Frontendutvecklare
Tele2

2023-01 - Present

Arbetade med Tele2Play där jag byggde frontend med NextJS, Tailwind, Gitlab CI, Accessibility och TypeScript. Hjälpte till att konvertera kodbasen från JavaScript till TypeScript vilket var ett stort arbete.
Teknik & verktyg: NextJS, React, TypeScript, Tailwind, a11y accessability
Frontendutvecklare
IKEA

2022-01 - 2023-01

Arbetade med framework & dynamics som är ett team inom IKEA för optimering och utveckling av verktyg för utvecklare. Vi jobbade med att sakta flytta IKEA från Akamai till Fastly Edgecomputer och jag fick möjligheten att arbeta med WASM, Edgecomputer, Rust samt Golang. Jag var också involverad i ett till team på IKEA där jag arbetade mer med fokus på frontend men jag jobbade mycket mer backend i den här rollen.
Teknik & verktyg: WASM, Rust, Golang, TinyGo, GCloud, Edge@Computer, Typescript, NextJS
Frontendutvecklare
H&M

2021-01 - 2022-01

Arbetade med converting content för att nyutveckla, vidareutveckla och underhålla React och Typescript komponenter med syftet att inspirera till köp på H&M Magazine. Vi arbetade också med att ta fram nästa generations e-commerce vilket vi skrev i NextJS Genom arbetet var jag mycket involverad i vårt frontend community i vilket jag jobbade med arkitekturfrågor, best practice och UI & styling frågor tillsammans med andra team.
Vi arbetade med Azure och diskuterade tillsammans olika DevOps utmaningar. Jag arbetade också nära med data analytics för datadriven utveckling samt designers.
Teknik & verktyg: React, Typescript, Javascript, NextJS, React Testing Library, Azure, Storybook, Optimizely, Figma
Fullstackutvecklare
KTH

2020-01 - 2020-01

Arbetade med KTH's plattform för e-lära, där jag bla skrev integrationer mot kringliggande ekosystem och deras CMS från Canvas. Plattformen består av mikrotjänster i NodeJS, som kommunicerade med olika system relevanta för KTH, såsom Ladok, Tenta, m.fl.
Arbetet bedrevs främst i NodeJS med tester i AVA och frontend i React. Jag uppgraderade även en del legacy-system till att använda en mer modern stack, t.ex. vanilla JS eller jQuery till Webpack och ES6.
Vi arbetade open source och allt vårt arbete finns på https://github.com/orgs/KTH/. Det senaste projektet jag gjorde var att utveckla en tjänst som kunde hantera digitala tentor i PDF och anonymisera dessa för lagring på ett GDPR-compliant sätt.
Frontendutvecklare
Inovia

2017-01 - 2019-01

Utvecklade en frontend applikation för chatbot i React (webpack, redux och SASS m.m). Arbetade tillsammans med en designer och AI researcher och tog tillsammans med dem fram element och komponenter för användargränssnittet. Systemet driftades på kubernetes.
Gjorde även användargränssnitt för diverse andra produkter så som Voice to text för att lägga till undertext på olika ljudfragment med röstinspelningar. Jag byggde även olika Proof of Concept applikationer som t.ex. en mobil app för att skanna kvitton.
Teknik & verktyg: React, Redux, Typescript, Sass, Docker, Micro-services, Kubernetes, Sketch, Kibana, Gitlab CI, Jenkins
Fullstackutvecklare
Graphana, Prometheus, Jenkins

2019-01 - 2019-01

Jobbade med utveckling av en databas för marknadsanalyser av IT-tjänster. Systemet gjorde analyser för under vilka tidsperioder m.m. som specifika typer av arbetsuppdrag inkommer.
Jag var också med och startade upp utvecklingen av en autentiserings-applikation som använde sig utav BankID i kombination med AWS.
Teknik & verktyg: NodeJS, React, BankID, AWS, IAM, ES6, Webpack, ExpressJS
Frontendutvecklare
House of Radon

2019-01 - 2019-01

Jobbade som frontend-konsult på House of Radon där jag utvecklade en hemsida för ett större mediaanalys företag.
Teknik & verktyg: React, NextJS, Typescript, Serverless, Webpack, Vercel
Frontendutvecklare
Edgeware

2019-01 - 2019-01

Drev frontendutveckling av ett analysverktyg för strömningsdata som heter Streampilot. Verktyget utvecklades med React, Redux och med användargränsnittsbiblioteket Ant Design. Utvecklingsmiljön var skriven med webpack och diverse verktyg för optimering och utvecklingsmiljöer som ingår i ekosystemet.
Produkten paketerades i docker med Nginx som webbserver, och servades i en kubernetes miljö på AWS. Projektets viktigaste komponent var realtidsgrafer för strömingsdata där jag använde mig av grafbiblioteket ChartJS.
Teknik & verktyg: React, Typescript, Hooks API, Ant Design, Webpack, ChartJS, Docker
Frontendutvecklare
Ericsson

2017-01 - 2018-01

Arbetade med att ta fram en PaaS för Ericsson. Vårt mål var att hjälpa Ericsson bort ifrån långa beslutsprocesser till att kunna arbeta på ett sätt där de kan konkurrera med startups. Detta gjorde vi genom att ta fram en PaaS men också genom att arbeta mycket med metodik, scrum, agile. Var mycket lärorikt då vi fick möjligheten att arbeta med många som hade väldigt bred erfarenhet men också pga. det var på ett mycket R&D -aktigt sätt.
Teknik & verktyg: React, Redux, Typescript, Sass, Docker, Micro-services, Kubernetes, Scrum, Agile, PaaS, Gitlab CI
Fullstackutvecklare
Hosono

2015-01 - 2017-01

Arbetade med att utvecklade hemsidor som användes för att, i marknadsföringssyfte, publicera nyhetsartiklar om företag - content marketing.
Hade stor frihet i utvecklingen av dessa plattformar och fick därför tillfälle att experimentera mycket med många olika tekniker, programmeringsspråk och servermjukvara.
Då jag var ensam utvecklare så innefattade mitt jobb rollen fullstackutvecklare men också administratör för servrar och dess mjukvara. Mina plattformar utformades framför allt i Laravel och jag använde mig av VueJS, jQuery, Bootstrap, HTML och CSS.
Vid ett tillfälle bedömde jag Golang ett intressant och bra språk för att bygga en service för bildbearbetning, och jag experimenterade även med Elixir för att bygga ett system för hantering av reklambilder på olika hemsidor, bl.a. Metro.se.
Teknik & verktyg: Laravel, PostgreSQL, VueJS, Javascript, jQuery, Go, Elixir, Nagios
Fullstackutvecklare
Bearcom

2016-01 - 2017-01

Byggde ett användargränssnitt för en OpenStack lösning som inkluderade användarhantering, grupphantering och rättigheter för dessa användare samt möjligheten att sätta upp och visualisera virtuella routers, nätverk och serverar - så som val av operativ system samt allokering av system resurser.
Frontend skrevs i VueJS, backend skrevs i PHP7 med Laravel som ramverk och PostgreSQL databas.
Projektet involverade även en del arbete i Python och Django.
Teknik & verktyg: Openstack, VueJS, Laravel, PHP, Python, Django
Fullstackutvecklare
Visit Technology Group

2017-01 - 2017-01

Utvecklade Drupal 8 plugins och tog hand om legacy system i Drupal. Arbetade en del med med ramverket Symphony och PHP7, med compose pakethanterare.
Gjorde även en frontend lösning med VueJS för att fronta en sökmotor skriven med PHP7 och Elastic Search. Utvecklade analytics med Kibana och logstash för intern användning.
Utvecklade ett system som indexerade Drupal databaser och gjorde dessa sökbara i Elastic Search samt byggde ett gränssnitt i VueJS för att byta ut deras dåvarande lösning (Google Site Search). Byggde även möjligheten för ägare av dom olika sidorna att produktplacera i sökmotorn.
Teknik & verktyg: Drupal, PHP, VueJS, Elastic Search, Kibana, Travis CI

Contact contractor

/