Testleder DIPS

Til vår kunde søker vi en Testleder DIPS årlig oppgradering regional forvaltning 

Oppgaver: 
 Ansvar for planlegging av testløp: Produkt ROS, design av testcase og utarbeidelse av 
testplan 
 Ansvar for utarbeidelse av testrapporter for hvert testnivå 
 Kartlegge og bestille nødvendige ressurser (kompetanse, tidsbehov, opplæring) 
 Ha ansvar for organisering av testgruppen og ansvarsfordeling 
 Bidra til at testmiljøer er tilgjengelig/blir etablert i forhold til behov 
 Sørge for at testlokaler er tilgjengelig 
 Ordne brukertilgang til systemer, miljøer og testverktøy for alle involverte 
 Sørge for testverktøy HP ALM er tilrettelagt for bruk 
 Defectshåndtering 
 Utføre oppdraget i henhold til Sykehuspartners testmetodikk 
Leveranser til seksjon Testledelse 
 Månedlig rapport til seksjonsleder Testledelse. 
 Sørge for at all relevant testdokumentasjon arkiveres på portal til seksjon Testledelse. 
Testleder rapporterer til prosjektleder og seksjonsleder Testledelse i Sykehuspartner. 

Erfaring og kompetanse: 
Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent: 
Fagkompetanse og erfaring 
 Testledelse og IT-faglig bakgrunn 
 Minimum 5 års erfaring som testleder 
 Erfaring med testmetodikk, testrådgivning og testdesign 
 Erfaring med å lede og administrere testressurser 
 Erfaring med Defect management 
 Erfaring med software testing og risikobasert testing 
 Faglig kompetanse innenfor funksjonell og/eller teknisk testing av integrasjoner og tjenester 

Verktøy kompetanse 
Konsulenten må ha erfaring i bruk av HP ALM 

Formelle kvalifikasjoner 
 Høyskole / Universitet, Bachelorgrad 
 Grunnleggende Testledelse sertifisering - ISTQB foundation eller tilsvarende 
Formell kompetanse kan i visse tilfeller erstattes av rett realkompetanse 

Ønsket kompetanse og erfaring 
• Kan sette seg inn i Sykehuspartners etablerte testmetodikk 
• Har gode samarbeidsevner og evnen til å jobbe strukturert 
• Er omgjengelig og har forståelse for brukernes behov i sykehusmiljøene 
• Evnen til å jobbe selvstendig og i team 
• Initiativrik, løsningsorientert og drivende 
• Kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert 
• Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig 
• Evnen til og raskt sette seg inn i oppdraget og problemstillinger knyttet til fagområdet 
• Like å jobbe i høyt tempo 
• Fordel med god teknisk forståelse innenfor integrasjonsområder 
• Fordel med kjennskap til systemer som DIPS

Overview

Location Oslo, Norge
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2020-12-31
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills DIPS

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account