Solution Architect

En Lösningsarkitekt hos kunden tar fram och realiserar IT-lösningar i enlighet med verksamhetens krav och i förhållande till andra IT-lösningar. Lösningsarkitekten ser också till att det finns en tydlig spårbarhet mellan verksamhetsbehov, krav och lösning. Som Lösningsarkitekt ingår också att säkerställa att lösningens kvalitetsegenskaper (såsom prestanda, skalbarhet, robusthet, förvaltningsbarhet och flexibilitet) adresseras och vägs mot funktionella och icke-funktionella krav.                                                                
EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan för att främja investeringar i hållbara projekt och tillgångar. Handlingsplanen inkluderar 10 underliggande åtgärdsförslag med totalt 27 åtgärdspunkter. 

I dag finns konkreta lagförslag kring tre av dessa, Disclosure, Taxonomi och Benchmark. Utöver detta finns även utkast till ändring av IDD och MiFID II. Disclosure-förordningen träder i kraft 10 mars 2021 och påverkar t.ex. rådgivningsmötet och informationsgivning. Disclosure-förordningen får en påverkan på MiFID II och IDD och kommer tillsammans med taxonomin att påverka hur vi klassificerar hållbarhetsgrad i våra investeringar. 

EU-kommissionen har även presenterat ett utkast på hur bolag bör rapportera hållbarhetsrisker genom en uppdatering av de icke-bindande riktlinjerna som stödjer direktivet om icke finansiell rapportering (dvs. hållbarhetsrapporteringen i årsredovisningen). 

Ett projekt har startats upp för att se till att bolagen blir följsamma med dessa regelverk och skapa ett hållbart erbjudande som kan utökas med tiden. 

Lösningsarkitekten tar fram lösningsförslag inför BP2. Produktmålens tekniska realiserbarhet bedöms och lösningar tas fram. I projektet påverkas processen för kundmötesrådgivning för Fondliv och Tradliv samt Banken. Kunden kommer att behöva tillfrågas om preferenser för hållbarhet. Preferenserna ska lagras och ligga till grund för placeringsförslag. Vidare ska verktyg upphandlas för analys av fonders följsamhet med taxonomin samt ny in- och utdata tas om hand. Rapportering uppdateras. 

Kompetenskrav 

Duktig lösningsarkitekt som är bekant med arkitekturprocessen, kundens system för kundmöte och finansiella produkter och kan beskriva och förklara på ett tydligt och strukturerat sätt. 
Kunna bistå i att ta fram lösningar för olika ambitionsnivåer som går att bygga på 
Erfarenhet av arbete med regelverk inom bank och finans är önskvärt 
Erfarenhet av verktygsutvärderingar 
Självgående, social, kommunikativ och lösningsorienterad. Hen har även en stark ”kan-göra”-attityd 
Engelska i tal och skrift 
 

Overview

Location Stockholm
Workload 40 hours/week , 100% onsite
Expected start date 2020-06-01
Expected end date 2020-10-31
Necessary languages Swedish
Necessary skills Architect, IDD, MiFID

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Apply to project

or if you have an account just click the button below to login and apply
Login and apply

Similar projects