SharePoint-utvikler

Til vår kunde søker vi en Sharepoint-utvikler - RIF. 

Beskrivelse av oppdraget/bistanden 
Programmet Regional IKT for forskning (RIF) ligger under den regionale IKT-porteføljen i Helse Sør-Øst. 
Formålet med programmet er å gi forskere i helseregionen en forbedret IKT-støtte gjennom bedre IKT verktøy og løsninger, samt tilrettelegge for en fungerende IKT-forvaltningsorganisasjon. 
Programmet ble etablert januar 2016 og har en planlagt gjennomføringsperiode ut 2022. Programmet består i dag av 3 prosjekter: 
• Forskningsportalen 
• Verktøy og Tjenester 
• Forskningstjenester 

Arbeidsoppgaver 
Konsulentene skal ha ansvar for å tilrettelegge og utvikle et Sharepoint miljø som imøtekommer brukernes og forvaltningens tjenstlige behov. Det forventes at konsulenten bidrar med løsningsdesign og videre kan utføre utvikling av løsninger og tjenester. 
• Utarbeide løsningsbeskrivelser i samarbeid med arkitektur/designteam i Sykehuspartner og RIF programmet 
• Avklare behov og krav hos interessenter som blir berørt av den nye tjenesten; brukere, sikkerhetsledere og sikkerhetsarkitekter, representanter fra drift- og forvaltningsmiljøer med flere 
• Utarbeide teknisk design 
• Utvikle tjenester og løsninger 
• Bistå i forberedelse og gjennomføring av test 
• Bistå med tilrettelegging og innføring 
• Bistå Sykehuspartner med drift og forvaltning 

Erfaring og kompetanse 
Ønsket kompetanse/erfaring: 
• Kjennskap til sikkerhetskrav og krav til personvern 
• Kjennskap til Microsoft AD, server/ virtualisering , lagring, backup-løsninger og annen relevant infrastruktur/tjenester 
• Bør ha kjennskap til nettverksprotokoller og brannmurteknologi 
• Ønskelig med kjennskap til sikkerhetsprinsipper for segmentering/soneinndeling på lag 2/3 i OSI-modellen samt sikkerhetskomponenter som Cloud Access Security Brokers (CASB) 
• Erfaring med verktøybruk for modellering av arkitektur 
• Erfaring med smidige metodikker/testdrevet utvikling 
• Erfaring med utarbeidelse og dokumentasjon av tekniske løsninger 

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse: 
• Windows server (generell kompetanse) 
• PKI og sertifikater 
• .NET-utvikling (C#) 
• Integrasjonstjenester mot Sharepoint 
• Moderne web-teknologi og klientrammeverk (Sharepoint) 
• Portalprosjekter basert på SharePoint 
• BizTalk, SSIS 
• SQL Server 
• Programvaresikkerhet 
• Kompetanse på Azure/Hybridløsninger 
• Erfaring med Scrum 
• Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 

Utvikler/arkitektrolle for Sharepoint/O365 
Erfaring med å bygge samhandlingsløsninger på Office 365 og/eller SharePoint, med koding 
Teknisk kompetanse og/eller arkitekturforståelsen som skal til for å bygge gode og robuste løsninger, og samtidig gi forretningsmessig verdi for kundene 

Personlige egenskaper: 
• Evner å jobbe selvstendig og i team (kan innhente manglende informasjon på eget initiativ for å løse komplekse oppgaver, men samtidig jobbe koordinert med andre i prosjektet og med SP linje) 
• Arbeidsform som kjennetegnes av struktur og effektiv bruk av metoder 
• Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter 
• Høy produksjonskapasitet

Overview

Location Skøyen
Workload 37 hours/week , 100% remote
Expected start date ASAP
Expected end date 2021-12-31
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills SharePoint

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account