Prosjektleder

Til vår kunde søker vi en Prosjektleder avd. Helseregistre, leveranser til Helsedataprogrammet

Dette oppdraget: 
Helsedirektoratet, avdeling helseregistre har viktige leveranser for å understøtte Helsedataprogrammet (HDP) i regi av direktoratet for e-helse. 
Ved årsskiftet 2020/2021 skal Helseanalyseplattformen (HAP) etableres med dataprodukter blant annet fra Norsk pasientregister (NPR). Neste steg omfatter også kommunalt og pasient- og brukerregister (KPR). Som et ledd i dette vil avdeling helseregistre i 2020 etablere et prosjekt som ramme for arbeidet med dataprodukter, integrasjon, og overføring av data til HAP. Prosjektet planlegges i første omgang for perioden 2020-Q2 2022. 
Prosjektet har som overordnet formål å etablere og overføre dataprodukt(er) fra Helsedirektoratet, avdeling helseregistre til Helseanalyseplattformen. Dette kan videre deles inn i fire overordnede hovedleveranser: dataprodukter, metadata, løsning for integrasjon og dataoverføring, samt forvaltningsmodell. Vi ser nå etter en god prosjektleder som kan skape fremdrift og drive prosess i et prosjekt med mange interessenter. 
Vi ønsker en erfaren og trygg person som tar ansvar for denne prosessen og opprettholder god framgang. 

KRAV TIL KOMPETANSE 
Vi ser etter deg som er nøyaktig, strukturert og har sterk interesse for smidige prosesser. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og du har fokus på å utføre oppgaver som tradisjonelt ligger hos en prosjektleder. Du må kunne prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre. Vedkommende må trives i skjæringspunktet mellom helse og IT, gi et godt inntrykk og oppleves å passe inn i vårt miljø. 
Arbeidsoppgaver vil være følgende: 
- sikre god prosjektgjennomføring knyttet til planverk og dokumentasjon, frister og økonomi 
- ha overordnet ledelse i utviklingsoppgaver 
- være et bindeledd mellom helsefaglig side og IT 
- Jobbe i team og ha tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim 
- Lede prosjekt som skal realisere, etablere og overføre dataprodukter knyttet til Helseanalyseplattformen 

Absolutte krav: 
Bachelor eller master fra høyskole/universitet 
Minimum 3 års erfaring fra utviklingsprosjekter 
Erfaring med Prince2 og smidige metodikker 
God kompetanse på utarbeidelse av prosjektdokumentasjon 
Kvalitetsfokus og evne til å prioritere 
Evne til å være pådriver og skape fremdrift 

Evalueringskrav: 
Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk 
Være løsningsorientert 
Erfaring fra prosjekter med komplekst aktørbilde 
Erfaring fra helsesektoren 
Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi (gjerne fra andre bransjer) 
Kjennskap til nasjonale helseregistre 
 

 

Overview

Location Trondheim
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2021-03-08
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills PROSJEKTLEDER

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account