Prosjektcontroller

Til vår kunde søker vi en prosjektcontroller 

Bakgrunn 
Program Nye Systemløsninger skal implementere nye systemløsninger for bompengeinnkreving i Norge. Nye systemløsninger for bompengeinnkreving i Norge vil implementere og realisere tekniske løsninger for å dekke funksjonalitet fra registrert passering til faktura betalt. For å sikre en helhetlig styring av endringene i bransjen som følge av bompengereformen og realisering av nye systemløsninger for bompengeinnkreving er det etablert en styringsmodell i form av et program. Programmets formål er å sikre kontinuitet i bompengeinnkrevingen i Norge etter at dagens systemløsning utløper. 

I forbindelse med implementeringen og utrullingen av de nye systemløsningene er det blitt identifisert behov for bistand i form av en prosjektcontroller med god teknisk forståelse og som beskrevet under. 
Prosjektene er komplekse, og det stilles høye krav mtp etterprøvbarhet og dokumentasjon. Prosjektene involverer mange interessenter. 
Prosjektledelsen trenger i all hovedsak støtte ifm kommunikasjon, protokollføring, rapportering og oppfølging av tekniske endringsordre. 

Kort beskrivelse av bistanden og Kundens behov 
Kunden har behov for prosjektbistand i form av en prosjektcontroller som kan avlaste prosjektledelsen. 

Anskaffelsens formål, art og omfang 
Oppdragsgiver ønsker tilbud på en konsulent med 0-3 års relevant erfaring knyttet til oppgavene beskrevet (juniorkonsulent). Formålet med anskaffelsen er å sikre prosjektenes gjennomføringsevne, samt ekstra kapasitet i hektiske perioder. 

Konsulenten skal i hovedsak bistå med administrative og økonomiske oppgaver, men også mindre oppgaver og ad hoc oppgaver må regnes med. 

Konsulenten skal bistå prosjektet med følgende hovedoppgaver: 
• Bistå med administrative og økonomiske prosjektoppgaver 
• rapportering og oppfølging av tekniske endringsordre. 
• Bistå i statusrapporteringen 
• Bistå med forberedelse, referatføring og dokumentasjon av interne og eksterne møter 
• Bistå i interessenthåndtering med dertil informasjon- og kommunikasjonsaktiviteter, herunder koordinering av utrulling 
• Bistå i forvaltningen av avhengigheter og fremdriftsplaner 

Personlige egenskaper ved tilbudt konsulent: 

• Proaktiv, selvstendig og lærevillig 
• Gode samarbeidsevner 
• Raskt til å sette seg inn i nye situasjoner og problemstillinger 
• Strukturert 
• Stor arbeidskapasitet og selvgående med sterk gjennomføringsevne 
• God virksomhets- og prosessforståelse 
• Gode formidlings- og formuleringsevner (norsk) 

Minimumskrav: 
Sertifisering innenfor prosjektledelse (PRINCE2 eller tilsvarende). 
Høyere relevant utdanning / Mastergrad eller tilsvarende 

Evalueringskrav: 
relevant erfaring som prosjektstøtte. 
relevant erfaring med prosjektarbeid og prosjektgjennomføring. 
Relevant erfaring med økonomioppfølging 
God teknisk erfaring med komponentbasert arkitektur 
Erfaring med bruk av Excel, Confluence og Teams.

Overview

Location Oslo, Norge
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date 2020-03-01
Expected end date 2022-01-01
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills prosjektstøtte

Apply to project

or if you have an account just click the button below to login and apply
Login and apply