Prosjekt- og endringsleder

Til Statnett søker vi en Prosjekt- og endringsleder. 

Rollen er (del-)prosjektleder for Operational organization and processes i prosjektet mFRR EAM som er en del av NBM programmet. Rollen rapporterer til prosjektleder for mFRR EAM, men skal også ha tett og løpende koordinering med Business Transformation Manager som har ansvaret for å definere overordnede forretningsbehov og for å ta imot leveransene i virksomhetene. 
Rollen har overordnet ansvar for leveransene i (del-)prosjektet for hele Norden, men har et mer spesifikt ansvar for de leveransene som kreves i Statnett og Svenska kraftnät for å ivareta ansvaret som Common Service Provider (CSP). 
Nedenfor er det angitt noen konkrete ansvarsområder innenfor denne rollen og dette (del-)prosjektet, men dette er ikke uttømmende og (del-)prosjektleder må selv evne å identifisere og planlegge de leveransene som kreves for å levere de planlagte målene til NBM. 
Rollen vil kreve utstrakt samarbeid med personell fra det operative kraftsystem-driftsmiljøet i Statnett, Svenska kraftnät, Energinet og Fingrid. I tillegg må det påregnes samarbeid med andre Europeiske TSO-er og/eller andre tilgrensende miljøer i Norden. 
Statnett og Svenska kraftnät har et spesielt ansvar for balanseringen av det Nordiske kraftsystem. Dette medfører at arbeidsomfanget i dette delprosjektet må forventes å være størst hos disse to organisasjonene. 

Arbeidsoppgaver: 
• Identifisere, designe og implementere nødvendige operasjonelle prosesser som benyttes på de nasjonale kontrollsentrene i tråd med krav fra Business Transformation Manager (eks: tiltak fra risiko- og sårbarhetsanalyse) og i samsvar med aktiviteter og leveranser fra øvrige 
(del-)prosjekter i mFRR EAM 
• Identifisere og implementere nytt/endret organisasjonsdesign 
• Følge opp og sikre konsistens med relevant avtaleverk (eks: System Operation Agreement) 
• Utarbeide strategi, planer og annet underlag som er nødvendig for å gjennomføre nødvendige organisatoriske endringer – dette inkluderer bl.a. 
o Innføre og implementere et strukturert rammeverk for endringsarbeidet 
o Identifisere og beskrive endringsbehovet 
o Identifisere og beskrive hvem som påvirkes av endringene 
o Utarbeide strategi og detaljerte planer for endringene 
o Identifisere, vurdere og håndtere tiltak mot forventet endringsmotstand 
o Identifisere, vurdere og håndtere risikoer og relatert tiltak innenfor endringene 
o Identifisere, vurdere og håndtere problemer etter endring 
o Bistå med å integrere endringsaktiviteter i prosjekt og alle (del-)prosjektplanene 
• Gjennomføre kommunikasjonstiltak for endringene 
• Være en senior (faglig tyngdepunkt) på endringsarbeid i prosjektet (og NBM programmet) 
Implementeringen av endringene vil måtte skje nasjonalt hos hver enkelt Nordisk TSO, men denne rollen har et ansvar for å lede og koordinere dette arbeidet. Spesielt må arbeidet i Statnett og Svenska kraftnät følges tett som en konsekvens av at de er ansvarlig for balanseringen av det Nordiske kraftsystemet. 

Kompetansekrav: 
- Minimum 3 års høyere relevant utdanning. 
- Kunne dokumentere erfaring fra å planlegge og lede store endringer; inkl. organisatoriske endringer. 
- Kunne dokumentere erfaring som prosjektleder i store endringsprosjekter som omfatter en betydelig IT-leveranse. 
- Kunne dokumentere erfaring fra prosessledelse. 
- Kunne dokumentere kompetanse innenfor endringsledelse (inkl. relevant metodeverk); herunder relevante sertifiseringer innenfor endringsledelse 
- Kunne dokumentere kompetanse på endringsprosesser og kunnskap om hvordan mennesker går gjennom endringsprosesser 
- Kunne dokumentere gode kommunikasjonsevner på engelsk samt norsk eller svensk; både skriftlig og muntlig 
- Kunne dokumentere egnede personlige egenskaper – bl.a. 
en lagspiller for alle i organisasjonen 
fleksibel og tilpasningsdyktig medarbeider og leder 
løsningsorientert 
- Det vil også være en fordel om kandidaten kan dokumentere erfaring fra endringsprosjekter der automatisering av manuelle kunnskapsintensive prosesser har vært en vesentlig del av endringen 
- Det vil også være en fordel om kandidaten kan dokumentere erfaring fra kraftsystemdrift 
 

Overview

Location Nydal, Norge
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2021-12-31
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills prosjekt

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account