Prosessarkitekt RKL

Til vår kunde søker vi en Prosessarkitekt RKL. 

Informasjon om oppdraget/bistanden 
Beskrivelse av oppdraget/bistanden 
Helse Sør-Øst RHF har et program Regional klinisk løsning (RKL) for å standardisere og konsolidere de kliniske løsningene innen PAS/EPJ, Laboratorie, Radiologi, kurve/medikasjon, medikamentell kreftbehandling og samhandlingsløsninger. Programmet er en del av Digital fornying programportefølje. 
Programmet er organisert med flere prosjekter. Dette oppdraget ligger innenfor prosjektet Klinisk legemiddelsamhandling, men ressursen vil også kunne brukes på andre prosjekter i RKL. 
Denne stillingen rapporterer til prosjektleder for Klinisk legemiddelsamhandling. 

Arbeidsoppgaver 
 Behov, målarkitektur og kravstyring: identifisere og beskrive hvilke endringer som bør gjennomføres på et utvalg av prosesser innenfor prioriterte områder 
 Prosessmodellering: lede og dokumentere prosesser vha planlagte arbeidsmøter 
 Domeneavhengigheter: kartlegge og forvalte avhengigheter mellom prosesser beskrevet, informasjonsmodellen og applikasjonsfunksjonaliteten som utgjør den regionale kliniske løsningen 
 Arkitekturbiblioteket: sørge for at alle prosessmodeller som blir modellert, er lagret og forvaltet i arkitekturbiblioteket, samt er modellert iht gjeldende standard for dette beskrevet i prosessveilederen 
 Teamledelse og koordinering: jobbe tett med gevinstansvarlige, endringsledelse, helsepersonell og andre arkitekter i prosjektene og i programmet for å sikre et konsistent prosessbibliotek på tvers av programmets prosjekter, samt koordinere leveranseinnsats med andre programmer, interne prosjekter samt Sykehuspartner 

Erfaring og kompetanse 
 Erfaring fra gruppe- og teamledelse. 
 Selvstendig med stor arbeidskapasitet. 
 Kjennskap til prosjekt- og porteføljemetodikk i Helse Sør-Øst 
 God forretningsforståelse for IKT. Det er en fordel med kunnskap om IKT i spesialisthelsetjenesten 
 Dokumentert erfaring med etablering og utarbeidelse av arkitektur i større prosjekter, spesielt innen forretnings-, informasjons- og integrasjonsarkitektur 
 Proaktiv, løsningsorientert og strukturert med fokus på leveranser og resultater. 
 Evne til å jobbe selvstendig med pålagte arbeidsoppgaver, og levere innen avtalte frister. 
 Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne. 

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent: 
 Erfaring med prosessmodellering og prosessarkitektur 
 Erfaring med bruk av BPMN og ArchiMate 
 Erfaring med SPARX EA eller tilsvarende verktøy

Overview

Location Skøyen
Workload 37 hours/week , Partly remote
Expected start date ASAP
Expected end date 2021-02-28
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills RKL

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account