Office 365 Kommunikationssamordnare

I rollen som Kommunikationssamordnare ingår att stötta användningen av den digitala arbetsplatsen för att skapa en mer digital arbetsplats hos kunden.

Office 365 infördes våren 2019 och arbetet framåt kommer att ha fokus på ökad kunskap och förmåga att använda den digitala arbetsplatsen, samt utveckling av intranät till en mer integrerad del i den digitala arbetsplatsen.

Specifikation av Tjänstens innehåll och omfattning samt eventuellt Resultat:
* Samordna kommunikationen av nya funktioner och applikationen i Office 365, i samverkan med Systemansvarig på IT
* Hålla i Teams-grupp för Superusergrupp O365 och ge dem information om förändringar och nyhet, samt stöd i deras uppdrag i verksamheten
* Hålla i Yammer-grupp O365 med tips och trix för användning av olika funktioner till målgrupp
* I kommunikationen ingår att planera och genomföra minikampanjer kring ”visst du att… om O365, för olika målgrupper. Innebär bland annat att ta fram korta beskrivningar och instruktioner för användarna enligt plan.
* Vara sidekick till Kanalstrateg interna digitala kanaler i operativt arbete kring intranät, O365 och strategisk utveckling av den digitala arbetsplatsen
* Stöd till Rådet för digital arbetsplats utifrån ett användarperspektiv
* Delta i olika utvecklingsaktiviteter i samverkan mellan enheterna Intern kommunikation och Affärsutveckling
* Bevaka funktionsbrevlådan Digital arbetsplats, där användare hör av sig kring frågor om O365, samt kanalisera frågor vid behov.

Rapportering och uppföljning:
Ingår i enheten Intern kommunikation och medverkar på ordinarie enhetsmöten enligt överenskommelse.
Avstämning veckovis med Kanalstrateg interna digitala kanaler kring aktivitetsplan och ansvar samt avstämning var 14e dag med chef Intern kommunikation kring progress i arbetet.

Obligatoriska krav:
* Universitet/ högskola eller motsvarande utbildning.
* Har kompetens om O365 och användning av olika funktioner, samt erfarenhet av Sharepoint som intranätplattform.
* Har pedagogisk förmåga i sin kommunikationen med användare. 
* Kan arbeta självständigt samt vägleda andra. 
* Har förmågan att förstå och lösa komplexa samband.
* Har arbetat med digitala lösningar för interkommunikation

Overview

Location Stockholm
Workload 32 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2020-12-31
Necessary languages English, Swedish
Necessary skills Digital kommunikation, Microsoft Office 365, SharePoint

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-01-27 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account