Løsningsarkitekt

Til vår kunde søker vi en Løsningsarkitekt for utarbeidelse og realisering av løsningsarkitektur

Oppdragsbeskrivelse: 
IMDi har behov for en løsningsarkitekt som har ansvar for å arbeide fram 
løsningsarkitektur og sikre realisering av arkitekturen. Oppdragsgiver vil være 
digitaliseringsseksjonen i IMDi, men arbeidet vil i stor grad utføres i prosjekter. 
Løsningsarkitekturen skal utarbeides basert på de føringer og krav IMDi har til 
arkitektur, og med kvalitetssikring fra linjas virksomhetsarkitekt. Det er viktig at 
løsningsarkitekten klarer å ivareta IMDis krav inn til prosjektet, og sørge for at 
løsningsarkitekturen blir realisert i samarbeid med systemleverandøren. 

Oppgaver: 
• Arbeide fram helhetlig løsningsarkitektur i prosjekt basert på krav og 
føringer fra virksomheten 
• Dokumentere og formidle løsningsarkitekturen til prosjekt og 
virksomhetsarkitekt 
• Være ansvarlig for at arkitekturen følges og realiseres i prosjektene, og 
ta ansvar for endringsiterasjoner når det er nødvendig å oppdatere eller 
endre arkitekturkrav for prosjektets løsning 
• Samarbeide med leverandør(er) for å sikre at applikasjon og database 
får best mulig arkitektur- og design 
• Arbeide sammen med prosjekt og leverandør(er) slik at leveransene 
følger arkitekturen 
• Utarbeide og levere designdokumentasjon for prosjektenes løsning(er) 
• Delta i utarbeidelse av funksjonelle og ikke-funksjonelle krav 
• Delta i evaluering av innkommende tilbud 
• Delta i implementering av løsning fra valgt leverandør og bidra i 
utarbeidelse av nye/endrede prosesser 

Kompetanse krav: 
Utdanning innen IKT, fortrinnsvis på masternivå 
• Må ha praktisk erfaring med ansvar for løsningsarkitektur i utviklingsog anskaffelsesprosjekter, både funksjonelt og teknisk. Kandidat må 
kunne dokumentere erfaring med ansvar for løsningsarkitektur. 
• Må ha erfaring fra programmering/systemutvikling, ønskelig fra .Netmiljø. Konsulenten forventes å ha tilstrekkelig kompetanse til å forstå 
konsekvenser av designvalg (i samarbeid med leverandør(er)). 
• Ønskelig med erfaring innen flest mulig av følgende områder 
• anskaffelse og implementering av standardsystemer 
• skytjenester (SaaS) 
• regelimplementering (regelmotor) 
• design av systemintegrasjoner for samhandling med eksterne 
systemer 
• God kompetanse og erfaring med å utarbeide arkitektur- og 
designdokumentasjon i anerkjente modelleringsspråk 
• Konsulenten må ha evne til å sette seg inn i eksisterende arkitektur, 
forstå hvordan arkitekturvalg påvirker løsningen, og hvordan 
funksjonelle krav og rammebetingelser påvirker arkitekturen. 
• Konsulenten bør trives i ett hektisk prosjektmiljø med mange 
interessenter. 

Overview

Location Oslo, Norge37,5
Workload 37 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2020-12-31
Necessary languages English, Norwegian Bokmål
Necessary skills ARKITEKTUR, prosjekt

In order to ask a question about a project, you need to create an account on Onsiter

Create account

Project closed

This project is closed as of 2020-02-28 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account