Updated: 2024-04-18

Konsultuppdrag – InDesign konsult, Stockholm (2024.04.02)

Stockholm, Sweden

  • Published 3 months ago
  • Svenska
  • Expected start date: ASAP

Assignment Details

Plats: Stockholm
Omfattning: 150 projekt + 40 timmar årligen
Start: ASAP
Längd: Enligt ÖK
Språk: Svenska

 

Kravspecifikation för konsultuppdrag: Uppdatering av layout för tidningspublikation

 

Bakgrund

Klienten är en statlig myndighet inom rättsväsendet.

 

Kontraktsvillkor för konsulttjänst avseende layoutuppgradering av publikation

2.1 Översikt

Myndigheten efterfrågar konsulttjänster under våren 2024 för att uppdatera designen på sin officiella publikation. Detta inkluderar designuppdateringar och nya mallar för specifika sektioner av publikationen. Projektet har en uppskattad arbetsinsats på cirka 150 timmar. Det finns ett alternativ för ytterligare 40 timmar årligen under kontraktstiden.

 

2.2 Uppdragskrav

Designuppdateringar

 

Typografi: Se över och uppdatera publikationens typografi för att förbättra läsbarheten och minska antalet stiltyper. Detta inkluderar rubriker, underrubriker, bildtexter, faktarutor och brödtext.

Gridsystem: Revidera det nuvarande baslinjerastret som komplicerar redigering, med möjliga justeringar för användarvänlighet.

Färgpalett: Utöka och definiera användningsriktlinjerna för publikationens färgschema.

Faktarutor: Utveckla lätthanterliga mallar för faktarutor som är anpassningsbara för olika kolumnbredder och innehållstyper (t.ex. listor).

Grafik: Översyn och uppdatering av färgschemat för infografik.

Vinjetter: Förenkla och tydliggör publikationens vinjetter för bättre igenkänning.


Sidmallar

Skapa en uppdaterad dummy innehållande nya sidmallar och textlängder. De specifika mallarna som ska inkluderas bestäms i samråd med redaktionen.


Uppdaterad InDesign-mall

Basera på reviderad design och nya sidmallar, ska konsulten tillhandahålla en uppdaterad InDesign-mall med tillhörande bibliotek.


Utvärdering och finjusteringar

Utvärdera de genomförda uppdateringarna, utför eventuella justeringar och skapa eventuellt ytterligare exempelsidor.


2.3 Krav på konsult

Konsultens förslag ska inkludera:

Arbetsflöde för uppdatering av InDesign-mallarna (i valfritt format).

En halvsides A4-beskrivning av referensprojekt som visar liknande arbete för offentlig sektor, inte äldre än 12 månader (i valfritt format).

 

Myndigheten föredrar att hela projektet genomförs av en konsult och kan genomföra en verifieringsdiskussion för att bekräfta kraven.

Overview

Location Stockholm, Sweden
Workload 40 Hours/Week , Partly Remote
Expected start date ASAP
Expected end date 1 to 3 months
Necessary languages Svenska
Necessary skills INDESIGN

Assignment closed

This assignment is closed as of 2024-04-18 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant assignments are posted on Onsiter.

Create account