Produktionsplanerare/kalkylator

Based in Stockholm/Dalarna
Speaks Swedish (4), English (3)
- Byggplatsledning
- Kalkyl
- Produktionsplanering

Available ASAP

Updated 2020-09-17

Skills

KALKYL
TUNNELJOBB
BROAR
PRODUKTIONSPLANERING
DAMMAR
SCHEMALÄGGNING
BETONG
VIRTUELL DATOR
KRAFTVERK
PLAN
VM
STAD

Professional Experience


Anriknigsverk KA3
2006-01 - Present
Delägare
Nordic Construction Management AB
2016-01 - Present
Arbetsledare, Blockchef, Platschef
Peab AB
2015-01 - 2016-01
Ansvarig för betongarbeten bottenplatta samt väggar
P-Hus Täby Centrum
2013-01 - 2014-01
Platschef
Norra Djurgårdsstaden
2012-01 - 2013-01

Norrortsleden Törnskogstunneln
2009-01 - 2010-01
Platschef
Asfalteringsarbeten Blekinge
1995-01 - 2006-01
Arbetsledning ansvarig för betongarbeten
Bro över Ångermanälven Botniabanan
2005-01 - 2006-01
Platschef Beställare
Skistar
2003-01 - 2005-01
Platschef Beställare
Återuppbyggnad dammar
2002-01 - 2002-01
Platschef Beställare
2000-01 - 2001-01

Liftsystem Lindvallen
1996-01 - 1996-01
Arbetsledare
1989-01 - 1995-01
Markarbeten nya löparbanor mm
Ombyggnad Lidingövallen
1995-01 - 1995-01
Kantbalksbyten, räckesbyten mm, förstärkningar på bropelare i vatten Arbetsuppgifter
Broreparationer W-län
1994-01 - 1994-01

Förstärkning av tunnlar
1992-01 - 1992-01
Utsättare Beställare
Kolkraftverk Värtan
1988-01 - 1989-01

Skanska Sverige AB
1988-01 - 1989-01
Utsättare
Södra station
1986-01 - 1988-01

Academic Background


Stockholms Tekniska institut
2020-09 - 1986-01

Contact contractor