Developer for Industiral IT assignment

Job description:
We are looking for an Industrial IT Developer to perform an assignment in Development of a communication platform that connects IT systems and control systems.

Required skills:
- Industrial IT developer.
- C#,
- Web API
- Backend development
- 5 years of experience in the field

Preferred skills:
- Micro services technologies
- Service bus communication
- System developer or computer science

Overview

Plats Lund, Sweden
Förväntad omsättning 40 timmar/vecka , 100% på plats
Förväntat startdatum Omgående
Förväntat slutdatum 2021-01-16
Nödvändiga språk English
Nödvändiga kompetenser C#, Industrial IT development, Web API, backend