Verksamhetsutveckling Åkarp, Sverige

Might be available

(Updated 2021-03-24)

Verksamhetsutveckling

Åkarp, Sverige

Native Svenska, Fluent English, Beginner Danish, German

  • Verksamhetsutveckling
  • Kreativ problemlösning
  • Planering

Skills (16)

PROBLEMLÖSNING

SAMVERKAN

SAMORDNING

MÅLINRIKTAD

DIGITALISERING

SCHEMALÄGGNING

PROJECT MANAGER

PRODUKTIONSLEDNING

PROJEKTLEDNING

BESTÄLLNING

PROJEKTLEDARE

STYRNING

URBAN DEVELOPMENT

STAD

STADSUTVECKLING

FOLKHÄLSA

Summary

Jimmy Arvidsson är en erfaren, kreativ och målinriktad person som med sitt kommunikativa och positiva sätt får till leveranser och gemensamma för􀃖yttningar, oavsett storlek. Jimmys empati och intresse för människor, tillsammans med en stark drivkraft gör honom till en omtyckt person att ha med sig i såväl förändringsarbeten som i renodlade leveranser.

Professional Experience

I samarbete
Malmö stad

2020-01 - Present

| 2020 - pågående
I denna roll arbetar Jimmy med att leda styrgruppen för införande av
ett stadsgemensamt boknings- och bidragssystem. I samarbete med era förvaltningar och beställare säkrar Jimmy att förutsättningar nns för projektledare att genomföra uppdraget.


Jimmy Arvidsson 1/5
Projekt och uppdrag

okt 2021 - pågående Senior Technical Advisor
Malmö
Malmö stad
I projektet, som ska etablera en plattform för beslutstödsapplikationer i
Kulturförvaltningen, samarbetar Jimmy tätt med projektledaren och bidrar med teknisk kompetens, planering, beställning av konsulttjänster samt strategisk
kommunikation med nyckelfunktioner. Projektet kommer att leda till minskad
administration, minskat personberoende och en ökad kvalité på beslutsunderlag.

Datalager (DW) Verksamhetsutveckling Riskanalys Implementering

Kommunikation och information Qlik Sense Digitalisering

I samarbete
Styrgruppsordförande

2020-11 - Present

I denna roll arbetar Jimmy med att leda styrgruppen för införande av ett stadsgemensamt boknings- och bidragssystem. I samarbete med era förvaltningar och beställare säkrar Jimmy att förutsättningar nns för projektledare att genomföra
uppdraget. Genom god dialog, möjlighet att tidigt identi era olikheter i
arbetsprocesser och arbetskulturer kan Jimmy driva de frågeställningar som krävs och skapa konsensus i beslutsled för att projektledare och delprojektledare ska kunna
fokusera på projektets genomförande. Projektet kommer att leda till ökad
transparens, kortare handläggningstider och minskad administration för medborgare och handläggare.

Ledning och styrning Implementering Digitalisering Samverkan

Senior Technical Advisor
Malmö stad

2021-01 - Present

I projektet, som ska etablera en plattform för beslutstödsapplikationer
i Kulturförvaltningen, samarbetar Jimmy tätt med projektledaren och
bidrar med teknisk kompetens, planering, beställning av konsulttjänster samt strategisk kommunikation med nyckelfunktioner.


Styrgruppsordförande

Malmö stad

2013-01 - 2021-05

DoUC design jan 1998 - maj 2015

Projektledare
Malmö stad

2018-05 - 2018-12

Projektledning av Kulturförvaltningens anpassning till Dataskyddsförordningen (GDPR)

Projektledning Kommunikation och information Dataskyddsförordningen (GDPR)

Projektledare
Jimmy Arvidsson

2017-01 - 2018-06

Malmö stad

Projektledare
Malmö stad

2015-01 - 2018-05

Stadsutveckling: Malmö Kulturstråk.
Ett brett samarbete mellan Malmö stad, fastighetsägare, butiker, restauranger och lokala aktörer med fokus på hållbarhet och folkhälsa genom att skapa förutsättningar för bättre öden, ökad trygghet och er upplevelser längs utvalda stråk i Malmö.
Jimmys uppdrag var främst att se möjligheter i mellanrum som skapas, identi era
lämpliga samarbeten, koppla samman och inspirera till hållbara lösningar.

Projektledning Design / Planning Omvärldsanalyser stadsutveckling

Samverkan

medarbetare och strax över 1000
Malmö stad bytte

2017-01 - 2018-01

under 2017 - 2018 till en ny IT-plattform och växlar över till Win10 och O ce 365. Kulturförvaltningen har en stor bredd i digitala och analoga
verksamheter med många publika och interna verksamhetsspeci ka system. Över 600
medarbetare och strax över 1000
datorer påverkas av ytten till ny plattform inom Kulturförvaltningen.

Infrastruktur Apple OS X Microsoft O ce 365 File Structure MS SharePoint

Microsoft Windows 10 Professional Microsoft Exchange MS Teams

Att leda utan att vara chef
IConfex

2017-01 - 2017-01

En kurs som syftar till att utöka den egna verktygslådan för att kunna navigera och driva arbete framåt utan att vara chef

Teknisk rådgivare
Malmö stad

2014-05 - 2015-02

Anlitad i rollen som teknisk expertis i projektgruppen från Malmö stad när Malmö Live
formades som
verksamhet och ck sin slut nish. I nära samarbete med Skanska, ÅF och Clarion
Hotell. Jimmy analyserade hur ett nytt bredare kulturpolitiskt uppdrag till verksamheten påverkade behovet av infrastruktur inom områden som logistik,
fastighetsteknik, IT och scenteknik.

IT Infrastructure Teknisk rådgivare Användar öden Fastighetsteknik

Scenteknik

Expert inom området
Jimmy Arvidsson

2015-01 - 2015-01

4/5
Coachande förändringsledning 2015
Coachwalk AB
Metoder och förhållningssätt för att kunna stödja verksamheter och personer till en positiv för yttning.


Kompetenser
5 Expert inom området

Kreativ problemlösning Kreativitet Planering Schemaläggning Teknisk samordnare

Verksamhetsutveckling

4 Mycket hög kompetens

5+ år med förändringsledning Arbetsledning Dataskyddsförordningen (GDPR) Design / Planning

Digitalisering E ective communication Kommunikation och information Logistic MS Teams

Omvärldsanalyser Project Manager Projektledning Samverkan Strategy execution support

Teknisk rådgivare


3 Hög kompetens

Användar öden Bokningssystem Implementering Infrastruktur Ledning och styrning

Riskanalys Systemutveckling Urban Development

2 Medelkompetens

Datalager (DW) Qlik Sense

Teknisk producent
Jimmy Arvidsson

2013-03 - 2013-12

Malmö stad
Sommarscen Malmö producerar varje sommar ca 180 programpunkter på ett 40-tal
utomhusspelplatser med gratis inträde i Malmö. Jimmy ansvarade för all kontakt,
planering och uppföljning med leverantörer, artister, personal och arrangemangsplatser inom teknik och logistik.

Kommunikation och information Teknisk Produktionsledning Scenproduktion

Teknisk producent
Malmö stad

2013-01 - 2013-06

Teknisk produktion och samordning av ca 170 events och konserter som anordnades under Eurovisionveckan i Malmö utanför TV produktionen inne i Malmö Arena. Jimmy
ansvarade för all kontakt, planering och uppföljning med leverantörer, artister,
personal och arrangemangsplatser inom teknik och logistik.

Logistikansvarig Planering Uppföljning Utvärdering Belysning Ljusdesign

Kommunikation och information Ljudteknik Schemaläggning Teknisk samordnare


Arbetsgivare

CTED AB

2009-01 - 2012-12

Dansstationen

2006-01 - 2008-12

Contact contractor