Systemutvecklare Mölnlycke, Sverige

Might be available

(Updated 2021-04-12)

Systemutvecklare

Mölnlycke, Sverige

Native Svenska, English, German

  • Delphi
  • Windows, Databaser och rapportgenerering
  • IT Projektledare

Skills (28)

XML

DATABASER

NEXUS

Paradox

VVS

PROJEKTLEDNING

KYL

RAPPORTVERKTYG

DELPHI

GUI

Crystal Reports

C#

UPPLÖSNING

UTMÄRKTA MULTITASKER

BUDGET

SERIER

HANTERA

TESTNING

SAMTIDIGT

TELEFON

IFS

.NET

HTML

HANDEL

Labview

Flödesscheman

EMBARCADERO

FELSÖKNING

Summary

Är en trogen, glad, harmonisk man i mina bästa år! Har lång it erfarenhet med främst Delphi som utvecklingsverktyg. Har även arbetat i flertalet år med projektledning och som projektkoordinator inom IT. Support och installationer inom IT funkar även det utmärkt samt att skriva användarhandböcker och dokumentation. Så kom med förslag, jag är öppen för att lyssna!

Professional Experience

Windows 10. Ingick också support
Profcon AB

2019-04 - 2020-03

som mjukvaruingenjör där jag
uppdaterade och vidareutvecklade företagets mjukvaror skrivna i Delphi 2/XE3 till senaste version
av Delphi som då var v10.3.3 inkl. utvecklandet av 64 bit versioner av företagets produkter för Windows 10. Ingick också support i arbetsuppgiften och fick sluta pga Corona krisen.

behöver extern Delphi expertis samt agerar som statist
film och tv

2014-09 - 2019-03

Från hösten 2014 till mars 2019 arbetade jag som egen konsult och gör insatser främst inom Delphi
utveckling för kunder som behöver extern Delphi expertis samt agerar som statist för film och tv-
serier.

projektanställd systemutvecklare i Delphi XE6
Fertilitetscentrum AB i Göteborg

2014-01 - 2014-11

Uppdraget var att uppgradera deras produkt WinIVF till senaste
version av Delphi, skriva om företagets interna ärendehanteringssystem för hela koncernen samt bistå
övriga utvecklare med spetskompetens inom utveckling. Utöver det skapade jag grunden för manualen.

systemutvecklare i Delphi XE2
Svensk Dataförvaltning AB

2012-02 - 2013-08

Jag skapade en ny produkt,
SDF Ritning, med vilken man kan skapa flödesscheman för kyl, el, vvs och ventilationsbranschen. Jag vidareutvecklade också företagets övriga
produkter, ansvarade för alla mjukvaruleveranser samt hanterade
inkommande supportärenden via mail och telefon.

systemutvecklare
Vitec

2010-01 - 2012-01

Mäklarsystem AB där jag vidareutvecklade Mäklarsystemet enligt
kundkrav/specifikation i Delphi 7, samt utvecklade nya moduler och hanterade support via mail och telefon.

Mellan maj 2008 och jan 2010 har jag varit egen konsult och drivit försäljning. Utvecklade bl a en SOAP
lösning för fastighetssystem. Vidareutvecklat DMC som är ett system för att hantera distributionen av gratistidningar. Databaskonvertering av SYSTeams system för tillväxtdata samt med nykunds försäljning av företagsförsäkring mot bluffakturor till företag per telefon.

koordinator. Uppdraget var
Elan IT Resource AB

2007-11 - 2008-05

på Schenker AB i Göteborg där jag drev upp till fem olika projekt med en budget på 3 miljoner per projekt samtidigt inom Stab-IT enheten. Mina arbetsuppgifter var att
koordinera projekten mellan beställare och leverantörer med alla faser från idé till leverans.

GUI utvecklare med Delphi 2007
Lavasoft AB i Göteborg

2006-06 - 2007-11

Här arbetade jag i projektform med att skapa nästa generation av deras flaggskepp Ad-
Aware 2007 samt övriga tilläggsprodukter. Skapade användare gränssnittet från grunden inklusive
skinmotor.

Mellan juli 2001 och till slutet av maj 2006 arbetade jag på Medidoc AB i Kungsbacka som systemutvecklare
i Delphi. Arbetet gav mig bred erfarenhet inom systemutvecklingsområdet. Arbetade med olika kund-projekt från idé till färdig produkt t ex en förlossningsjournal med totalansvar för projektet inklusive projektledning,


Fortsättning på nästa sida
Sidan 1 av 2
Skogsgläntan 89c
435 38 MÖLNLYCKE
Mobil: 0702-49 02 92
E-post: marco@eberhardt.se


CV
ARBETSERFARENHET FORTS.

Installationer, testning, elektroniska recept, intern e-post, tidredovisning, bildarkiv och externa kopplingar till andra leverantörers system. Samt felsökning, tillägg av ny funktionalitet och rättningar i Medidoc produkten
var en given del under åren.

Åren mellan 1996 och 2001 så jobbade jag som mjukvarukonsult med Delphi i eget företag där jag också
arbetade för Extenda AB med utveckling av deras butiksdatasystem och ansvarade även för all deras
installationsmjukvara.

Academic Background

Handledarutbildning, Folkuniversitetet
Handledarutbildning, Folkuniversitetet

2021-04 - 1996-12

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås

1994-01 - 1996-01

Sven Erikson gymnasiet
Sven Erikson gymnasiet

1993-01 - 1994-01

Administrativ data påbyggnad, Bergsäterskolan
Administrativ data påbyggnad, Bergsäterskolan

1991-01 - 1992-01

Bäckängsgymnasiet
Bäckängsgymnasiet

1989-01 - 1991-01

Contact contractor