Tillgänglig ASAP

(Uppdaterat 2020-06-03)

Senior Consultant

Stockholms län, Sverige

Modersmål Swedish, English, Nybörjare French

  • Senior, OCM
  • Scrum, PPS, Prince 2 och PROPS/XLPM
  • Teamleader, driven, focused, friendly

Kompetenser (31)

MS OFFICE

ANSVAR

Scrum

PROJEKTLEDARE

PMO

PROJEKTPLANERING

BUDGET

PROJEKTLEDNING

OFFSHORE

PROTOTYP

PRODUKTLEDNING

Transition

TEKNISK FYSIK

BUDGETERING

PRINCE2

Ledarskap

AR

GSM

Telecom

Telekom

SÄLJSTÖD

VERKTYG

BEMANNING

PROTOTYPER

FAKTURERING

PRODUKTSUPPORT

ÖVERVAKNING

SVETSNING

ATT KÖPA/UPPHANDLING

KREDIT

INKÖP

Sammanfattning

Anders är en senior uppdragsledare inom IT och digital transformation med över 20 års erfarenhet av utveckling och leverans av digitala lösningar till stora, internationella kunder inom mobil telekom, banksektor och fordonssäkerhet. 

Anders har genomfört uppdrag över hela livscykeln för system och tjänster. Från verksamhets- och kravanalys till systemdesign, förvaltning och support. Med tydligt ledarskap och djup teknisk kompetens bidrar han med många olika aspekter kring analys, utveckling och införande av affärskritiska system med höga krav på tillgänglighet. Anders är väl förtrogen med agil utvecklingsmetodik såsom Scrum, Kanban etc. Certifierad Scrum Master.

Anders har haft ett flertal olika ledningsroller såsom Projektledare, Scrum Master, Produktägare och Teamchef. Social och positiv och står för ett coachande ledarskap. Han har stort driv och kundfokus och säkerställer att uppsatta mål uppnås med avseende på kvalitet, tid och budget.

Exempel på tidigare uppdrag

Projektledare/Scrum Master för strategiska projekt inom agil utveckling och global utrullning av digitala lösningar till global leverantör av säkerhetsutrustning inom fordonsindustrin.

Scrum Master för utveckling och leverans av säljstödsapplikation för valuta- och banktjänster till svensk bank.

Projektledare för leverans av avancerat SIM & Device Management system till mobiloperatör i Mellanöstern.

Professionell bakgrund

Projektledare
AU-System/SmartTrust

1998-01 - 2004-01

Projektledare för flertal projekt inom utveckling, test och release av SmartTrust’s SIM OTA plattform.

Teamchef
Giesecke & Devrient

2010-01 - 2014-01

Ledning av team med ansvar för drift och övervakning av plattformar för uppdatering av SIM-kort och mobiletelefoner via mobilnätet (hostad miljö) utvecklade för stora internationella mobiloperatörer, banker och e-handelsföretag. Ansvaret innefattade även att förändra organisationen från ett litet team i Stockholm till att driva ett globalt support/drifts-team med 24/7-service.

Teamledare med personalansvar för distribuerat team (baserade i Sverige, USA, Ryssland och Sydafrika, ca 15 st) med ansvar för produktsupport till kunder inom EMEA. 

Utveckling av verksamhet från litet adhoc-styrt driftsteam till global organisation med ITIL-baserade processer samt standardiserade och dokumenterade tjänster.

Resursplanering, budgetering, personalledning/-utveckling, processimplementering.

Projektledare
EVRY/UC

2014-11 - 2015-12

Projektledare med uppdrag att driva migrering av UC’s distribuerade applikationsplattform från UC till EVRY. Syftet med flytten var ett verkställande av ett outsourcing avtal mellan UC och EVRY. Projektet bemannades av distribuerade resurser med lokalt utvecklingsteam i Stockholm och förvaltningsresurser i Indien. Utöver migrering ingick även att projektleda system och metoder för uppgradering. Team 7 st. 

DD, analys, projektplanering, projektdrift, plattformsmigrering, test och planering för förvaltningsansvar, bemanning samt uppföljning av projekt och förvaltning.

Ledning av team med resurser både onsite och offshore. 

Rapportering till huvudprojektledare, styrgrupp och kund.

Scrum Master
EVRY/Forex

2016-05 - 2016-12

Scrum Master, ansvarig för ett stort (15 st) agilt team med ansvar för ny- och vidareutveckling och leverans av Forex Säljstödsapplikation (core system för valuta- och banktjänster på bankkontoren i Norden).

Välutvecklad agil metodik drivet med backlogg, sprintar och retrospectives. Teamet bestod av sponsorer, produktägare, utvecklare, testare och arkitekter. Distribuerade resurser i Sverige, Lettland och Indien. 

Ansvarig för planering, budgetering och resursallokering samt utveckling, test, förvaltning och fakturering. 

Implementering av komplexa regulatoriska krav för att möta FI-krav.

Behovsanalys tillsammans med sponsorer och tekniska lösningsdiskussioner för att säkra risk, affärsvärde och korrekt prioritet.

Projektledare
EVRY/IBM

2016-11 - 2017-06

Ledning av projekt inom transitionsprogram för outsourcing av driftstjänster. Inventering av tjänster, verktyg, programvaror och servicenivåer samt transferering av tredjepartskontrakt.

Projektledare/Scrum Master
Autoliv

2017-04 - 2020-05

Projektledare/Scrum Master med uppgift att driva projekt kopplade till Autolivs globala IT-innovation och digitala transformation och säkra hela produktutvecklingscykeln. 

Ansvaret täckte även att leda samarbete med externa partners inom interaktionsdesign för att säkerställa användarvänliga, smarta och attraktiva digitala lösningar. 

Även en viktig resurs i förbättringsarbetet kring projekt- och rapporteringsmetodik. 

Projekten hade fullt budget/rapporteringsansvar och rapporterades till formellt utsedda globala styrgrupper med ansvar för digital agenda, affärsansvar och transformation. 

Exempel på projekt:

Applikation för kvalitetsinspektioner inom Autolivs airbagtillverkning.

Applikation för att utföra kvalitetsrevisioner av Autolivs underleverantörer.

Applikation för komponent-/produktbeskrivning med interaktiv AR- och 3D- teknologi.

PL i Extended Reality team, med ansvar för POC:ar, piloter och projekt inom området AR.

Projektledare
Giesecke & Devrient

2007-01 - 2010-01

PL för stora, komplexa installationer av system till mobiloperatörer. Ansvarig för planering, logistik, tullhantering, installation, utbildning och test samt acceptans från kund. 

T.ex leverans av avancerat SIM & Device Management-system till mobiloperatör i Oman.

Produktägare
SmartTrust

2004-01 - 2007-01

Produktägare för SmartTrusts produktportfölj inom SIM OTA och MDM (system för automatisk konfigurering av SIM-kort och telefoner t.ex. för roaming, MMS och datatrafik). 

Produktpresentationer, roadmap-planering, kravanalys och säljstöd,.

Programledare för specifikation och implementation av IP-baserad kommunikationskanal mellan over-the-air plattform och SIM-kort via mobilnätet. Samarbete med de ledande SIM-kortstillverkarna.

Projektledare/Förvaltningsledare
Coor & Skolinspektionen

2015-12 - 2016-05

1. Interimsuppdrag Coor - Förvaltningsledare för Coors integrationsplattform med hantering av leverans, inköp och fakturering. Ansvarig för förvaltning av Coors tjänsteportal. Ledning av team med resurser både onsite och offshore.

2. Interimsuppdrag Skolinspektionen – Projektstöd, ansvarig för work breakdown, kravanalys och workshop för att fånga behoven i utvecklingen av applikation för att stötta Nationella Prov.

Akademisk bakgrund

Civilingenjör
Uppsala Universitet

2021-08 - 2021-08

Certifikat

ITIL v3
Prince2

2009-01

Certified Scrum Master

2020-06

Kontakta konsult