Projektledare och specialist inom finans Stockholms län, Sverige

Kan vara tillgänglig

(Uppdaterat 1+ år sedan)

Projektledare och specialist inom finans

Stockholms län, Sverige

Modersmål Svenska, English

  • 20 års erfarenhet inom bank och finans
  • Värdepapperssystem och värdepappersdata
  • Data Warehouse, Business Intelligence och rapportering för finansiell data

Kompetenser (13)

Bank och finans

RISKHANTERING

Data Warehouse

Business Intelligence

Treasury

KAPITALFÖRVALTNING

PROCESSUTVECKLING

GOVERNANCE

ARKITEKTUR

TESTNING

DATALAGRING

TRADING

PROCESSDESIGN

Sammanfattning

Mats fokus ligger inom bank, treasury, kapitalförvaltning och riskhantering. Han har djup kunskap om
processer och system för hantering av finans- och värdepappersrelaterad data, framför allt kring
frågor som berör Data Warehouse och tillhörande BI och rapporteringsverktyg.
Mats tar ofta rollen som projektledare, IT-projektledare, business analyst eller specialist. Han är van
att driva projekt i stora och komplexa organisationer såsom banker, försäkringsbolag och
energibolag. Han är också mycket van vid att arbeta med agila metoder och är utbildad i Scrum och
SAFe (Scaled Agile Framework).
Mats har 19 års erfarenhet som finansinriktad managementkonsult, och har tidigare arbetat på EY
och Capgemini.

Professionell bakgrund

Senior Consultant
Capgemini Ernst & Young

2001-01 - 2005-01

Consultant
Ernst & Young

2000-01 - 2001-01

Akademisk bakgrund

Magisterexamen
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

1995-07 - 2000-02

Certifikat

Certified SAFe 4 Product Owner/Product Manager

2019-09

Kontakta konsult

/