Managementkonsult Stockholms län, Sverige

Kan vara tillgänglig

(Uppdaterat 2021-09-16)

Managementkonsult

Stockholms län, Sverige

Modersmål Svenska, Mellan Danish, Norwegian, English

  • Management, strategi, styrelsearbete
  • Finans, ekonomi, entreprenörsverksamheter
  • Administration, juridik, effektivisering

Kompetenser (14)

EKONOMI

LEDANDE

MÄKLARE

KAPITALFÖRVALTNING

FÖRETAGSLEDNING

AFFÄRSUTVECKLING

SAMTIDIGT

UTMÄRKTA MULTITASKER

ÖKA

ADMINISTRATIV CHEF

MILJÖFRÅGOR

FASTIGHETER

REAL ESTATE UTLÅNING

KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Professionell bakgrund

Konsult
eget företag

2019-01 - Pågående

Arbetar med löpande uppdrag för utveckling av mindre och medelstora bolag främst inom ekonomi, finans, affärsutveckling, administrativ utveckling och management. Tar även konsultuppdrag som interims-chef inom framförallt ekonomi, finans, administration och i vissa fall som VD. Har genom åren byggt upp en bred kompetens som projektledare och manager för att utveckla och driva företag vidare. Besitter även kompetens inom förhandling, avtalsrätt, arbetsrätt och tar även uppdrag inom dessa områden för att hjälpa företag.

Senaste uppdragen:

Harchuk Holding AB
Hjälp med företagsvärdering, köp av bolag, förhandling, bankfinansiering och affärsutveckling.

Hoffsten Motor AB
Hjälp med bankfinansiering, uppstart av nya verksamheter i dotterbolag, avtalsrätt, arbetsrätt samt företagsköp.

Timing Sverige AB
Hjälp med bankfinansiering, upprättande av avtal vid köp av kommersiella fastigheter samt ansvarig mot myndigheter gällande bl.a. miljöfrågor.

BellPal AB
Interims uppdrag som CFO och administrativ chef. Hjälpte styrelsen och företaget med att bygga upp den administrativa plattformen och den finansiella sidan för att skapa en stabilare struktur för den fortsatta tillväxten.

LindHoff Shifting AB
Hjälp med inkråmsförsäljning, företagsvärdering, upprättande av avtal samt arbetsrättsliga frågor.
VD Däckskiftarna
Däckskiftarna i Sverige AB

2015-01 - 2019-01

i Sverige AB
Efter drygt 20 år på ledande befattningar inom finansbranschen blev jag i slutet av 2014 erbjuden att bli VD för en nystartad franchiseverksamhet inom däckbranschen. Grundarna hade påbörjat en helt ny affärsidé i konkurrens med den traditionella däckbranschen. Affärsidén gick ut på att öka tillgängligheten och servicen till kunderna genom mobila däckbutiker på handelsplatser runt om i Sverige. Eftersom grundarna var entreprenörer med begränsad erfarenhet av företagsledning eftersöktes min erfarenhet och kompetens. Jag blev även erbjuden delägarskap i bolaget. Under mina 4 år som VD utvecklades bolaget med mycket god tillväxt respektive år, från ca 5 mkr 2015 till över 100 mkr 2018.
VD och koncernchef
Coeli

2010-01 - 2014-01

Coeli

Jag var under 4 år VD och koncernchef för finanskoncernen Coeli. Mitt fokus låg främst på att utveckla bolaget från en försäkringsmäklare till en kapitalförvaltare med distribution till privatpersoner, ägaledda bolag samt institutioner. Arbetet handlade mycket om att förändra försäljningsprocessen inom privatsegmentet och samtidigt utveckla den institutionella sidan både inom kapitalförvaltning och inom distribution. Ansvarade även för kontakter och rapportering till finansinspektionen som var den kontrollerande myndigheten.
Head of Sales Scandinavia
EFG Bank

2009-01 - 2010-01

Jag var ansvarig för Private Banking, kapitalförvaltning och institutionell försäljning för den skandinaviska verksamheten inom den Schweiziska EFG Bank. Resultat och personalansvarig för ca 40-50 anställda med kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Göteborg.
Chef Private Banking
HQ Bank

1998-01 - 2009-01

Resultat och personalansvarig för ca 100 medarbetare. Affärsenheten bestod av kapitalförvaltare, mäklare, analytiker, skribenter, administratörer samt Finansiell Planering som var HQ:s enhet för mervärdestjänster inom Private Banking (Skatterådgivning, Stiftelserådgivning, Pension & Försäkring samt Corporate finance för ägarledda bolag). Affärsverksamheten bedrevs till största delen i Stockholm men hade även lokala kontor i Göteborg, Malmö och Norrköping.
Aktiemäklare SEB Aktiehandel
Skandinaviska Enskilda Banken, SEB

1994-01 - 1998-01

• Administrativ chef och stf chef SEB Telefonbanken
• Säljledare och stf privatmarknadschef SEB Telefonbanken


Övriga erfarenheter och uppdrag
Styrelseledamot samt styrelseordförande i flertalet bolag
Projektledare vid fusionen S-E-Banken och Trygg Hansa

Akademisk bakgrund

Civilekonomutbildning
Stockholms Universitet

1990-01 - 1994-01

Kontakta konsult

/