Javautvecklare

Baserad i Uppsala, Sverige
Pratar Swedish (5), English (4)
- 10+ års erfarenhet av Java
- 10+ års erfarenhet av JEE, Spring, Hibernate och dyl. plattformar
- 10+ erfarenhet av JavaScript + ramverk

Tillgänglig Omgående

Uppdaterad 2020-08-10

Kompetenser

SQL
SPRING
GIT
C++
TOMCAT
KRYPTERING
BAMBOO
SPRING MVC
LINUX
WINDOWS
TDD
C#
C
EJB
HIBERNATE
.NET
MAVEN
JAVASCRIPT
JAVA
JAVAEE
PKI
WEB SERVICES
SCRUM
DATABASER
JEE
DOCKER
JQUERY
SPRING BOOT
EPISERVER
NODE.JS
NODE JS
REACT
REACT JS

Sammanfattning

Erik är en mycket erfaren systemutvecklare och arkitekt som har flerårig erfarenhet av IT-
branschen. Han har framför allt bred erfarenhet av utveckling inom Java-området, men har
även arbetat i projekt med .Net som fokus. Har har stor erfarenhet av integrationslösningar,
förvaltning, samt av säkerhetsrelaterade tillämpningar, såsom kryptering och VPN.
Erik är strukturerad, analytisk och tekniskt mycket kompetent och har stort intresse för
moderna lösningar. Han arbetar gärna testdrivet och med agilt arbetssätt i fokus.


Kompetens och erfarenhet
• Arkitektur
• Integrationslösningar
• Systemutveckling
• Testdriven utveckling
Metoder och tekniker
Enterprise Content Kravspecifisering, Design Patterns
Management
Programmeringsspråk Java, JavaScript, C#, C, C++, Ruby, Visual Basic, Assembler, Delphi,
Basic, VBScript
Ramverk JEE, .NET, Apache Wicket, ASP.NET, WFC, ASP.NET MVC, jQuery,
Hibernate, EJB, JDBC, JSP, Spring, Servlets, ASP, Corba, COM+, IBM
Rational Rose, LINQ, OpenQReg, QReg5, NHibernate, Spring Boot,
J2EE
Verktyg IBM ClearCase, CVS, Visual SourceSafe, Subversion, Git, JIRA,
NUnit, Rhino Mocks, JUnit, Unit Testing, Cucumber, Bamboo,
IntelliJ IDEA, Visual Studio 2010, Eclipse, Maven, Netbeans,
PowerBuilder, JBuilder, Microsoft Visual Studio, Visual Studio
.NET 2012
Teknik EPiServer, WebSphere Application Server, Docker, Tuxedo,
Tomcat, SOA, WCF, Web Services, XML, SharePoint, HTML, Oracle,
Polopoly, ORBIX, XHTML, CSS, REST
Metod/Metodstöd Kanban, SCRUM, UML, TDD
Database MySQL, SQL Server, SQL Server Reporting Services, SQL Server
2005, SQL Server 2008, SQL, ODBC, Toad, Interbase, Persistence
ORM, ORM, MS Access, Informix, Crystal Reports, SQL Server
Reporting Services (SSRS), Microsoft SQL Server Express, Oracle
Forms
Infrastruktur PKI, OpenVPN, Linux, Windows, Virtualisering, HP-UX, Solaris,
Enea OSE

Professionell bakgrund

exempelvis "Full Revasc"
UCR
2019-01 - Pågående

Uppsala Clinical Research
2017-06 - 2018-12
uppdraget ingår support
Uppsala Clinical Research
2015-09 - 2017-05
Systemutvecklare
Svenska Orienteringsförbundet
2014-11 - 2015-08
Systemutvecklare
2012-06 - 2015-06
Ettikettutskrifter, Arkitekt och utvecklare
Munters Europe AB
2014-03 - 2014-08

Ericsson Radio
2011-10 - 2012-06
Rex och Alice, Systemutvecklare
Teknik/Metod
2012-01 - 2012-01

Unit-testing
2011-02 - 2011-09
Systemutvecklare
Vårdförbundet
2010-10 - 2011-01
LOK-stödsprojektet, Systemutvecklare
Riksidrottsförbundet
2008-04 - 2010-09
Systemutvecklare
Uppsala län
2010-04 - 2010-06
Aktivitetskalender, Arkitekt och utvecklare
Mocks, SOA
2010-01 - 2010-01
Arkitekt och utvecklare
Klubben Online
2008-01 - 2008-04

Teknik/Metod
2008-01 - 2008-01
Mobiltöverfallslarm, Arkitekt
SkyGD
2007-10 - 2008-01
Mobil hemsida för WTA, Systemutvecklare
Cavidi
2007-09 - 2007-09
Systemutvecklare
Sony Ericsson
2007-02 - 2007-06
Svalan, Systemutvecklare
Telia Sonera
2006-02 - 2007-01
Talfraser, Systemutvecklare
Telia Sonera
2005-03 - 2006-01
Lastkaj, Arkitekt och utvecklare
Telia Sonera
2002-08 - 2005-12
Produkthemsidor , Systemutvecklare
Sony Ericsson
2004-09 - 2005-03
Tholbox, Systemutvecklare
Telia
2002-09 - 2003-12
Basta, Systemutvecklare
Teknik/Metod
2003-01 - 2003-01
EVO, Systemtvecklare
Ericsson
2001-01 - 2002-09
Tholbox, Systemutvecklare
Telia Company
1999-01 - 2001-01
Ovanpå Oracle fanns ett lager som mappade C++-objekt till tabeller
NetCom
1997-06 - 1999-01
Kursutveckling, Systemutvecklare
AT-T Unisource
1996-12 - 1997-05
Servicehanteringssystem, Systemutvecklare
Scandinavian Airlines eller SAS, tidigare Scandinavian Airlines System
1996-09 - 1996-12
Tjänsteövervakningssystem, Systemutvecklare
Luftfartsverket
1996-08 - 1996-09
Systemutvecklare
1996-02 - 1996-05
hade ett behov
Kundvårdsystem
1994-05 - 1996-02
Certification Authority, Systemutvecklare
Telia Promotor
1993-05 - 1993-09

Akademisk bakgrund


Umeå Universitet
1992-01 - 1993-01

Kandidatexamen i Systemvetenskap
Uppsala Universitet
1988-01 - 1992-01

Certifikat

CSSD

Sun Certified Java Developer

Sun Certified Java

Sun Certified

Certified Java Developer

Certified Java

Certified SiteVision Solution Developer

Certified SiteVision Website Developer

Kontakta konsult