Förändringsledare

Baserad i Jönköping, Sverige
Pratar Hungarian (3), Swedish (5), English (5)
- 10 års erfarenhet av förändringsledning
- 10 års erfarenhet av kompetensutveckling
- 5 års erfarenhet av ekonomistyrning

Tillgänglig Omgående

Uppdaterad 2020-09-16

Kompetenser

BOKFÖRING OCH REDOVISNING
BUDGET
REKRYTERING
MANAGER
UNDERVISNING
OLIKA TEAM
UTBILDA
PROJEKTLEDNING
PROJECT
VERKTYG
PROJEKTLEDARE
BOKFÖRING
MANAGEMENT CONSULTING
REDOVISNING
UPPHANDLING
ALLMÄNNA
CRM
PMO
LMS
TELEFON
STATISTIK
MEDICARE
MENTOR
TILLVERKNING
SVETSNING
HANDEL
STAD
CMC
MILJÖ
CREDIT
LÄKARE

Professionell bakgrund

Managementkonsult/ägare, utbildare
AWKonsult
2011-06 - Pågående
Konsult och ägare, ekonomiutveckling
4Bright Development AB
2017-02 - Pågående
Studieledare, predikant
2017-01 - Pågående

4Bright Development AB
2019-01 - 2019-01
Internrevisor
2013-01 - 2019-01
Management Consulting
2019-01 - 2019-01
Ekonomichef (konsultuppdrag)
Sjundedags Adventistsamfundet
2017-08 - 2017-08

Göteborgs Stad
2015-01 - 2016-01
Kommunikation för IT-säkerhetstekniker
2016-01 - 2016-01
Styrelsemedlem, Stadgekommittén
Adventkyrkan
2016-01 - 2016-01
Kommunikation för fastighetsförvaltare
2016-01 - 2016-01
Kursledare och konsult för följande längre utbildningar
YRGO, Göteborgs Stad Utbildinng
2016-01 - 2016-01

Agilt Ledarskap och Kommunikation
2016-01 - 2016-01
Nätverksledare
2014-01 - 2016-01
Konsult och ägare, exportutveckling
Gravity Consulting AB
2015-01 - 2015-01
Tf. HR-ansvarig, AniCura
2014-04 - 2014-04
Verksamhetschef/biträdande VD
Mix Medicare AB
2013-04 - 2013-04
Magisterprogrammet i projektledning
Karlstads Universitet
2011-01 - 2012-01

Förhandlingsteknik, Idé och Resurscentrum i Ljungby
2012-01 - 2012-01
Föredragande jurist
2011-08 - 2011-08

Klart Ledarskap, Omnia Utvecklingskonsulter, Plunge AB
2011-01 - 2011-01

PlanB Consulting
2010-01 - 2011-01
Praktiskt Kravarbete
Astrakan Strategisk Utibildning AB
2010-01 - 2010-01
Styrelsemedlem, Jusek
Notariesektionen
2010-01 - 2010-01

Utvecklande Ledarskap (UL), TangoMentor AB
2009-01 - 2009-01

Sveriges Domstolar
2009-01 - 2009-01
Utveckling av Grupp och Ledare (UGL)
CoreCode AB
2008-01 - 2008-01
Kompetensutvecklare, chef- och ledarutveckling
Domstolsverket
2007-10 - 2007-10
Regeringen för arbetsledare och chefer, kandidatuppsats i rättsvetenskap, Institutionen
Örebro Universitet
2007-01 - 2007-01
Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik
ESI
2005-01 - 2005-01
Institutionen för Ekonomi, Statistik och Informatik (ESI), Örebro Universitet
En studio
2004-01 - 2004-01
Försäkringssekreterare, underhållsstödsärenden
Försäkringskassan
2001-08 - 2001-08
Styrelsemedlem, Örebrostudenternas Idrottsförening
ÖSIF
1997-01 - 1998-01
Genomförda egna utbildningar inom ledarskap och management
Forserum och Nässjö
1986-01 - 1994-01

Akademisk bakgrund


Umeå Universitet
2009-01 - 2012-01


Gävle Universitet
2009-01 - 2012-01


Örebro Universitet
2020-07 - 2006-01

Civilekonomutbildning
Örebro Universitet
1996-01 - 2001-01


Brinellgymnasiet
1994-01 - 1996-01

Certifikat

Certified Management Consultant

Kontakta konsult