Senior Microsoft SQL Server Database Administrator

Just now we have a request from one of our Swedish clients for a Senior Microsoft SQL Server DBA in Central Stockholm.

As our client explained:

Vi har behov av att ta in konsultstöd i form av en kunnig och erfaren Microsoft SQL Server DBA för att ge stöd och hjälpa till med arbetet kring den nya plattformen. Du förväntas driva och föreslå lösningar som tillgodoser att Kunden uppfyller den digitalisering vi förväntas erbjuda samt uppnå de säkerhetskrav som finns för databaserna. Resultatet av arbetet kommer att resultera i en modern och säker plattform för våra Microsoft SQL server databaser. 

Kompetensnivå: 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.

Ska-krav (obligatoriska krav):

- Konsulten ska ha god kunskap och dokumenterad erfarenhet kring konfiguration av Microsoft SQL Server och Windows Failover Cluster. 

- Konsulten ska ha kunskap kring redundans FCI och AlwaysOn. 

- Konsulten ska ha god kunskap och dokumenterad erfarenhet av säkerhet kring databaser sådom kryptering och loggning av databaser.

- Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av att skripta i T-SQL och PowerShell.

- Konsulten ska ha god kunskap och dokumenterad erfarenhet av installation, uppgradering och patchning av Microsoft SQL server.

- Konsulten ska ha kunskap om övervakningssystem som SCOM eller liknande.

- Konsulten ska ha kunskap och dokumenterad erfarenhet av VMWare-miljö, lagring samt olika backuplösningar.

- Konsulten ska ha förmåga att planera, organisera och dokumentera.

Bör-krav:

- Vara strukturerad, drivande och ha förmåga att självständigt driva och arbetsleda en grupp mot definierade mål. 

- Ha förmåga att samarbeta effektivt med hela arbetslaget genom att delta i och leda arbetsmöten och workshops.

- Konsulten bör vara engagerad, noggrann och ansvarstagande samt kunna förbereda och presentera underlag till beslut.

- Konsulten bör ha erfarenhet av arbete inom svensk myndighet.

Overview

Location Stockholm
Workload 40 hours/week , 100% onsite
Expected start date ASAP
Expected end date 2022-06-30
Necessary languages English, Swedish
Necessary skills DBA, Microsoft SQL Server

Similar projects