Updated: 2021-03-09

Konsulentopgave – Test Manager, København

København, Danmark

  • Published 1 month ago
  • Danish
  • Expected start date: 2021-06-07

Project Details

For vores kunde i København søger vi en konsulent der kan hjælpe med følgende. Testmanageren (TM) er ansvarlig for udførsel og styring af testaktiviteter. Det omfatter test af alle aftalte leverancer, både software, kildekode, KPI’er og dokumentation. TM udarbejder og faciliterer udarbejdelsen af testcases udfra acceptkriterierne, overvåger unittestdækningen og deltager i udarbejdelsen af automatiserede tests (hvis disse prioriteres ind i backloggen af Product Owner). TM skal kunne udarbejde og specificere udarbejdelsen af testdata, under hensyntagen til adgangsforhold til miljøet, der testes i, personhenførbare oplysninger og integrationer med eksterne systemer. Desuden er TM ansvarlig for udarbejdelse af teststrategien, testdrejebøger og rapportering af testresultater og øvrige afrapporteringer relateret til test og leverancer. TM faciliterer reviews af alle leverancer til kunden og kontrollerer, at leverancer afleveres i korrekt stand og til tiden. TM skal selv deltage i testaktiviteterne, men skal ikke udføre al test selv. TM forventes at have mulighed for at trække på hele teame. TM skal derfor formå at kunne planlægge, tilrettelægge og prioritere testaktiviteter under hensyntagen til deltagende ressourcers øvrige aktiviteter, så testen bliver tilstrækkelig, selvom tiden er knap og forholdene ikke nødvendigvis er optimale.

Det er et krav at testmanageren er til rådighed på følgende datoer: 

15.03 Træning (1/2 dag)
18.03 Træning (1/2 dag)
23.03 Træning (1/2)
25.03 Generalprøve (1 hel dag)
Uge 13-14 Afholdelse af Code Camp (1 hel dag)

Arbejdssted: Onsite København (Grundet Covid-19 remote indtil åbning)
Work load: 100 % 
Start: 7. Juni 2021
Varighed: 10 måneder  med mulighed for forlængelse
Sprog: Dansk 

Dine kvalifikationer
Vi søger konsulenter til disse projekter, der har følgende kvalifikationer:

- Skal være certificeret CTAL-TM eller lignende, eller på anden vis kunne dokumentere solidtteoretisk kendskab til test management disciplinen.
- Skal have flere års erfaring som testmanager gerne med forfatteransvar på teststrategi og
testplaner fra sammenlignelige digitaliseringsprojekter.
- Skal have erfaring med værktøjsanvendelse indenfor testanalyse og testdata.
- Skal have erfaring med værktøjsanvendelse indenfor performancetest og svartidsmåling.
- Skal have erfaring med planlægning og ledelse af ikke-funktionelle tests - navnlig performancetest,
sikkerhedstests, disaster-recovery tests og brugervenlighedstests.
- Skal have erfaring med teknisk dokumentation og kvalitetssikring af dette.
- Skal have erfaring med test i et SCRUM-projekt eller tilsvarende og skal kunne planlægge
testarbejdet, så det ikke konflikter med SCRUM processen eller tilsvarende agil proces.
- Skal have konkret erfaring med udførsel af test (som tester) og være villig til at teste selv.
- Må gerne have erfaring med værktøjer til automatisering af test og udarbejdelse af scripts til automatiserede tests.

 

Overview

Location København, Danmark
Workload 40 Hours/Week , 100% Onsite
Expected start date 2021-06-07
Expected end date 6+ months
Necessary languages Danish
Necessary skills Test Manager

Project closed

This project is closed as of 2021-03-09 and is no longer accepting applicants. Create an account to be the first to know when a similar or other relevant projects are posted on Onsiter.

Create account