Testledare

Based in Stockholm, Sverige
Speaks Swedish (5), English (5)
- Systemintegration
- Testledning
- Acceptanstester

Available in 7 days

Updated 2019-10-08

Skills

TESTFALL
OLIKA TEAM
QA LEAD
ACCEPTANSTEST
INTEGRATION
VERKTYG
HP
SVETSNING
CLEAR CASE
TELEFON
KREDITHANTERING
PR
DEPLOYMENT
HR
KASSASYSTEMET
REKLAM
QLIKVIEW
UTBILDA
SANERING
ANSVAR
INTEGRATOR
ANVÄNDARNAS ACCEPTANS
SKRIVA TESTFALL
STATISTIK

Professional Experience

Testledare
Medmera bank
2019 - Present

Jonny arbetar i ett projekt där man byter ut regelmotor till en extern regelmotor system. Jonny huvuduppgifter är att koordinera acceptanstesterna bland verksamhetsanvändarna samt planera och exekvera systemintegrationstesterna med hjälp av olika verktyg.

Testledare, testare, kravanalytiker
PWC
2018 - 2019

Jonny arbetar idag som testande testledare/ kravanalytiker ett globalt projekt på PWC, där huvuduppgiften är att byta ut ett befintligt HR system mot det mer globala HR systemet Workday. Jonny's huvuduppgifter är att: Koordinera systemtester bland verksamheten samt själv utföra System tester, utföra Integration och E2E tester mot både interna och externa system, koordinera Acceptance testerna bland verksamhets specialister, samordna rapportering för de nordiska länderna mot USA, samla in krav från verksamheten till tech teamet. Jonny Jobbade även med att testa från en webbbaserad tjänst(Workday) där informationen transporterades till lokala system i Pwc (HC, Payment, other systems) Detta var möjligt med hjälp av Azure Cloud Services, en moln-arkitekturlösning med ansvar för synkronisering med Workday, där vi använde oss av molndatalagring och en mängd olika tekniker för att hämta och omvandla data från Workday till interna PWC-system. Jonny är även admin för VSTS och jobbade med att administrera användare samt att lägga upp testfall, defekthanteringar statistik etc. i testverktyget.

Anställd
sQy AB
2015 - 2018

Jonny Hawsho Jonny arbetade som övergripande testmanager för ett skadesystem där systemet integrerar med 20 olika interna och externa system. Huvudfokus är att hålla skadesystemet i ett kvalitetsmässigt bra skick. Samt leda olika team i rätt rättning gällande kvalitet och ha rätt mindset till förändringsarbete. Jonny koordinerade även acceptancetesterna bland verksamhetsspecialisterna under acceptancetestperioden. Jonny implementerade ett nytt arbetssätt kring testprocess samt arbetssätt att förhålla sig till gällande releaserarbete. Jonny har även ägarskapet/admin för verktyget HP alm QC samt QC Site administration och jobbade med att administrera användare samt att lägga upp releaser, testfall, defekthanteringar statistik etc. i testverktyget. Under projektets gång så implementerades det även mindsetet kring continuous deployment och continuous integration, vilket jonny var delaktig i.

Testledare, Testkoordinator, Testare
Scania
2013 - 2015

Jonny arbetade som testkoordinator/teknisk testare i ett komplext integrationsprojekt där Jonny ansvarade för ett system som integrerade med 16 olika andra system. Jonny var även med och utvecklade testprocessen för hur själva testarbetet ska drivas, utbildade intern personal om hur testarbetet ska utföras och hur systemet fungerar. Jonny ansvarade för att koordinera system integrationtesterna bland andra testare samt att utföra acceptanstesterna. Andra arbetsuppgifter som ingick i uppdraget var att ta fram TMS verktyg, skriva testfall utifrån hur system är byggda men även i viss mån krav från beställaren, design och testfokusanalyser. Testerna utfördes på både hårdvaror samt på mjukvaror. Arbetet bedrevs enligt utav continuous deployment och continuous integration med automatiserade releaser och delvis automatiserade regressionstester för snabbare verifikationer utav ändringar Tester: Systemtester Systemintegrationstester Acceptanstester Forex Bank 2013 Konsultuppdrag via Konsultbolag1 Roll: Testledare, Testare Kunden behövde hjälp med att utföra och leda Acceptanstesterna i ett projekt för att byta ut de befintliga kortterminalerna i Forex butiker. I uppdraget ingick även att medverka vid pilottesterna. Leverantören EVRY ansvarar för utveckling och systemtest av Kassasystemet och kortterminalen. sQy AB Telefon Org nr E-post Sturegatan 4 556965-9815 jonny.hawsho@sqy.se 114 35 Stockholm Jonny Hawsho Tester: Systemtester Systemintegrationstester Acceptanstester Länsförsäkringar Bank 2013 Konsultuppdrag via Konsultbolag1 Roll: Testare, testdesigner Kunden tog fram en ny produkt inom Bank och tillfrågade Jonny om han kunde testa produkten, I uppdraget ingick det att testa produkten i samtliga system som påverkas av förändringen inom LF Bank, även planera och genomföra en regressionstest för att säkra befintliga produkter som berörs av förändringen. Arbetsuppgifterna var: ta fram testdata, att skriva testfall, ansvara för testfokus analysen, skapa spårbarhet genom att koppla testfall till användningsfall, leda och genomföra testarbetet, rapportera resultatet, kommunicera med övriga testledare för de levererade delarna som ingår i projektet och att koordinera aktiviteter med respektive leverantör av olika system. Tester: Systemtester Systemintegrationstester Acceptanstester

Testar, testdesigner, testledare
DDB
2012 - 2013

Jonny arbetar som funktionstestare inom social medier. Arbetet består i att testa olika riktade kampanjer inom främst mobila lösningar. Jonny ansvarar för design och exekvering av testfall samt rapportering av testresultat för dessa kampanjer. I uppdraget ingår att testa på olika enheter som ex; läsplattor, smart phones, PC/laptop kombinerat med olika webläsare för de olika enheterna. Tester: Apptester Mobila tester Systemtester Responsiva app tester Giesecke & Devirent 2012 Konsultuppdrag via Konsultbolag1 Roll: Testledare, Testare, utbildare sQy AB Telefon Org nr E-post Sturegatan 4 556965-9815 jonny.hawsho@sqy.se 114 35 Stockholm Jonny Hawsho Jonny arbetade som system och systemintegrations-testare i ett komplext internationellt telekomprojekt. Jonny ansvarade för design och exekvering av testfall samt rapportering av testresultat. I uppdraget ingick även att koordinera systemtesterna och utbilda personal internt. Arbetet utfördes både i Sverige och i Tyskland. Tester: Systemtester Mobila tester Acceptanstester Systemintegrationstester

Testledare, Testkoordinator
Länsförsäkringar Bank
2010 - 2012

Jonny arbetade i ett test-team som hade till uppgift att kvalitetssäkra bankens internetbank och bakomliggande handläggarsystem. Jonny hade huvudansvaret för testkoordinering av samtliga testaktiviteter för ett av bankens kreditberedningssystem. I detta ingick att planera och leda testarbetet, skapa testfall för acceptanstesterna, ta fram/skapa testdata samt utföra testerna och analysera och rapportera resultatet. Tester: Systemtester Acceptanstester Systemintegrationstester

Microsoft Test Manager
Software Testing
2012 - 2012

2012 ● Testledaren 4 hörnpelare 2014 ● Agil test 2014 ● Effektiv kravhantering 2010 ● Testdesign 2010 ● Praktisk Scrumutbildning, 5 veckor 2009 ● Agila Krav 2017 Verktyg ● Microsoft Team Foundation Server (TFS) ● Microsoft Test Manager ● HP ALM QC ● IBM Rational Clear Quest ● IBM Rational Clear Case ● ReQtest ● Rally1 ● Testlink ● JIRA ● Sprinter ● MySql ● VSTS ● Postman ● SoapUI sQy AB Telefon Org nr E-post Sturegatan 4 556965-9815 jonny.hawsho@sqy.se 114 35 Stockholm Metod ● Lättröliga metoder (SCRUM) ● Traditionell ● Lean

Testledare, Testare
Sveaskog
2010 - 2010

Jonny arbetade i ett scrum-team som hade till uppgift att flytta en portal från en egen-utvecklad plattform till EpiServer. Jonny hade ansvaret för att alla tester av portalen exekverades på rätt sätt och ledde även acceptanstesterna. I detta ingick att ta fram en teststrategi, planera och leda testarbetet, skapa testfall för acceptanstesterna, skapa testdata och personas samt utföra testerna och rapportera resultatet av testerna. Jonny ansvarade också för kommunikationen mellan Leverantören och Sveaskog. Tester: Systemtester Acceptanstester Personastester

Testledning/Testanalytiker/testare
SBAB
2010 - 2010

sQy AB Telefon Org nr E-post Sturegatan 4 556965-9815 jonny.hawsho@sqy.se 114 35 Stockholm Jonny Hawsho Jonny arbetade i ett Scrum-team som utvecklade system för kredithantering, kapitaltäckning, prishantering samt det tillhörande tjänstelagret. I teamet ansvarade Jonny för planering och tester av dessa delar samt av OpenWeb, SecureWeb och förvaltningsreleaserna. I Jonnys huvudsakliga uppgifter ingick att planera, skapa, och genomföra tester samt även rapportera avvikelser/testresultat. I uppdraget ingick att utföra integrations-, system-, smoke- och regressions-test men även flödestester för att hantera tillstånd och låneärenden. Jonny utförde även tester i MySQL där verifiering av data i tabeller ingick samt enkel utsökning med hjälp av sql syntax Tester: Systemtest Funktionella Utforskande Regression Smoketester Systemintegrationstester Acceptanstest Swedbank, 2010 Konsultuppdrag via Konsultbolag1 Roll: Testare Jonny hade som arbetsuppgift att skapa systemtestfall, utföra systemtester och rapportera resultatet från de genomförda testerna i ett projekt för nytt Knowledgement-verktyg för bankens rådgivare. Systemlösningen byggde på QlikView beslutsstöd och var ett pilotsystem. Projektet bedrevs enligt metoden Scrum. Tester: Funktionella

Anställd
Siemens
2008 - 2009

Roll: Testare och systemutvecklare Systemutveckling, hantering av Festtester Jonny arbetade som testare för ett stödsystem som hanterade försäkringsblanketter för ESF-Rådet. Jonny ansvarade för planering, genomförande, rapportering och uppföljning av funktionstest samt även införande av automatiserade tester. Systemutveckling - Utvecklade tester till ett stödsystem som hanterade försäkringsblanketter för ESF rådet Tester sQy AB Telefon Org nr E-post Sturegatan 4 556965-9815 jonny.hawsho@sqy.se 114 35 Stockholm Jonny Hawsho - Ansvarade för planering, genomförande, rapportering och uppföljning av funktionstest samt även införande av automatiserade tester. sQy AB Telefon Org nr E-post Sturegatan 4 556965-9815 jonny.hawsho@sqy.se 114 35 Stockholm Jonny Hawsho

Certifications

Foundation Certificate in Software Testing

Foundation Certificate

Certificate in Software Testing

Contact contractor