Nätverks- och säkerhetsarkitekt Stockholm, Sverige

Might be available

(Updated 2020-05-11)

Nätverks- och säkerhetsarkitekt

Stockholm, Sverige

Native Svenska, Fluent English,

  • Säkerhet
  • Infrastruktur
  • Nätverksarkitektur

Skills (19)

NÄTVERKSDESIGN

DATACENTER

SÄKERHETSARKITEKTUR

DOKUMENTATION

OLIKA TEAM

FELSÖKNING

CCNA

NÄTVERK

CISSP

Cisco

NÄTVERKSSÄKERHET

ARCHITECTURE

LAN

CCNP

UNDERHÅLL

MILJÖ

INVENTERING

PROJEKTLEDNING

SÄLJARE

Summary

Björns värdegrunder är baserade på ärlighet, respekt och integritet. Han beskrivs av sina
medarbetare som en lugn, humorfylld, lojal och analytisk person. Privata intressen är båtar och
ljudanläggningar.

Hemma i Nacka bor han tillsammans med sin sambo Anna och deras tre söner.


Övrigt
Körkort B.

Professional Experience

Nätverksarkitekt, nätverkssäkerhetsarkitekt
Saab Cyber Security

2019-01 - Present

Konsultuppdrag. Nätverksarkitektur.

Nätverksarkitekt, delprojektledare
Pensionsmyndigheten

2017-01 - 2018-01

Konsultuppdrag. Nätverksarkitektur; projektledning, design, implementation,
felsökning, drift, dokumentation. Flytt av myndighetens IT-drift från egna
datacenter till en samverkansmodell i Försäkringskassans datacenter.
Projektet pågick i 18 månader, levererade inom både angiven tidplan och budget och sparade 60% av driftskostnaderna (cirka 20 miljoner SEK årligen) för IT-drift åt Pensionsmyndigheten.

- Design av nytt nätverk.

- Projektledning för flytt av nätkomponenter.

- Framtagning och införande av nya driftsrutiner och arbetssätt.

- Dokumentation.

Nätverksarkitekt
Nordea Bank AB

2014-01 - 2017-01

Konsultuppdrag. Nätverksarkitektur; projektledning, design, implementation,
felsökning, drift. Allt inom nätverk och nätverkssäkerhet.

- Design av nätverks- och säkerhetsinfrastruktur för International Units

partners för Nordea Markets

2014-01 - 2017-01

Design, implementation och teknisk projektledning av extern

2014-01 - 2017-01

Netbank London

2016-01 - 2016-01

Design och implementation av nytt DMZ för International Units New

extern partnerkommunikation mellan datacenter
Flytt

2014-01 - 2015-01

York

2015-01 - 2015-01

Drift, underhåll och utökning av internationellt WAN.

Nordeas kontor i New York

2015-01 - 2015-01

Nordic Processor. Nätverksarkitekt
IBM

2006-01 - 2014-01

Konsultuppdrag. Design av nätverks- och säkerhetsarkitektur vid ett av Sveriges största migrationsprojekt inom IT.

- Teknisk projektledare vid inventering, migrering och nedstängning av nordiska datacenter.

- Projektledning och design vid införande av en IPS miljö hos Nordens
största bank.

- Drift av nordiskt nät.

Nätverksarkitekt/tekniker
Dimension Data

2005-01 - 2006-01

Konsultuppdrag.

- Design av nytt nätverk för Landstinget i Östergötland.

- Design, projektledning och implementation av nytt bredbandsnät för Eon Bredband, inför försäljning till Tele2.

Nätverksarkitekt/tekniker
Luftfartsverket

2001-01 - 2005-01

Konsultuppdrag.

- Drift, underhåll och utbyggnad av LFV's nationella nätverk.

- Design och implementation av nätverk för diverse EU-projekt.

support nätverk
TeleOffice AB

2000-01 - 2001-01

Presale support till säljare vid affärer med nätverk.

support nätverk
Dotcom AB

1997-01 - 2000-01

Presale support till säljare vid affärer med nätverk.

IT-support
Taxi Stockholm

1994-01 - 1997-01

IT-support till den interna organisationen. Mac och nätverk.

Certifications

CCNA
CCDA
CCNP
CCDP
CISSP

Contact contractor