Konsult inom UX/Usability Sundsvall, Sverige

Might be available

(Updated 2020-01-17)

Konsult inom UX/Usability

Sundsvall, Sverige

Native Svenska, Intermediate English,

  • Jobbat >20 år med användbarhet och användarcentrerad utveckling/UX
  • User experience
  • Usability research

Skills (16)

FÄLTSTUDIER

HUMAN FACTORS

WIREFRAMES

Användningstester

User research

IT-STÖD

USABILITY

USER EXPERIENCE

UX

LAGSPELARE

ANVÄNDBARHET

PROTOTYP

ANVÄNDARUPPLEVELSE

Heuristic evaluation

PROTOTYPER

Användarcentrerad utveckling

Summary

När jag bett kollegor beskriva mig har jag fått följande kommentarer, pedagogisk, prestigelös, pragmatisk, empatisk, mycket social och beskrevs av min tidigare chef på CSN som en glädjespridare. Min pedagogiska förmåga och de liknelser jag gärna använder för att förklara något komplicerat, är något jag ofta får beröm för. Det har jag även haft stor nytta av när jag utbildat inom UX. Jag fungerar mycket bra i team, men har inga problem med att lösa uppgiften själv.

Ett av mina stora mål under de drygt 22 år jag jobbat med användbarhet och användarcentrerad utveckling, har varit att skapa ett IT-stöd där användarna får en positiv användningsupplevelse, samtidigt som verksamheten får de effekter man vill uppnå med investeringen. Ett IT-stöd som är lätt att lära och där användarna på ett enkelt, effektivt och intuitivt sätt kan slutföra uppgiften.

Jag har lång erfarenhet av att jobba med användbarhet och användarcentrerad utveckling på olika myndigheter, CSN, Bolagsverket och Försäkringskassan. Tack vare mitt företag UVIN, har jag även fått möjlighet att utföra uppdrag utanför myndighetsvärlden, exempelvis på Vattenfall, KTH och Kvadrat. Men även kortare heuristiska utvärderingar åt företag inom så vitt skilda branscher som ComHem (nöje), K G Sandström (färdskrivare), Easit (IT), Idus (industri) och Logosol (sågverk).

Min kompetens sitter inte i ett speciellt verktyg, även om jag gärna använder exempelvis Axure och Morae under mina uppdrag. Ofta kan jag tillföra något med bara penna, papper och en stund med en användare.


Kommentarer jag uppskattar från mina tidigare kollegor i olika uppdrag:
"Du har fått mig att se på UX på ett nytt och givande sätt" Marcus - Utvecklare (Vattenfall)

"Du har gett oss designförslag som gör det mycket enklare för våra användare" Arina - testare (Vattenfall)

“You have excellent knowledge and skills in usability evaluation. Your findings are very useful to me and 
I would like to work with you in future as well." Muhammad - Phd student and Lecturer (Upwork)

“Glad, lättsam, man märker att han brinner och står för det han lär ut och att det är det bästa han vet, otroligt kunnig, använder många exempel, jämförelser och går in på djupet i vissa detaljer och skrapar bara på ytan i andra, bra tips för att lära sig mer på egen hand.” Anonym elev (utvärdering av UX utbildningen åt Academy) 

Professional Experience

Ägare
UVIN

2014-10 - Present

UVIN (uttalas YouWin) erbjuder expertkompetens inom användbarhet och användarcentrerad utveckling (ex UX). 

Med över 20 års erfarenhet av användarcentrerad utveckling, skapar UVIN IT-stöd som exempelvis för: 
- företag ger ökad konkurrenskraft med en bättre slutprodukt 
- myndigheter uppnår de verksamhetseffekter man vill få ut av IT-investeringen 
- användarna är lättlärda, intuitiva, lättanvända, effektiva och ger en positiv användningsupplevelse, inte en svårbemästrad arbetsuppgift 
- de som köper in nya IT-stöd erbjuder hjälp med bl.a. användbarhetsutvärderingar av det nya IT-stödet, ex mot ISO 9241-11. 

Exempel på uppdrag som UVIN utfört (utförligare beskrivningar nedan): 
- höll i en 2-dagars utbildning i användarcentrerad utveckling åt Academy
- hjälpt till med att ta fram en ny design på ett internt system åt Kvadrat 
- stöttade KTH under en utvärdering av IT-stöd mot ISO 9241-11
- hjälpt en utländsk forskare med användbarhetsutvärderingar

UVIN har även utfört kortare uppdrag åt ex KTH, ComHem, K G Sandström, Idus, Easit och Logosol.

UX-konsult
Vattenfall (uppdrag UVIN)

2019-09 - 2019-11

Jobbade bl.a. med förbättringar gällande användbarhet, aktiviteter inom användarcentrerad utveckling/UX, användningstester och facilitera workshops.

Vi tog fram designförslag som presenterades m.h.a. prototyper utvecklade i Axure. Designförslagen förbättrade användbarheten och erbjöd användarna en mer lättanvänd och intuitiv produkt. Ett par av förslagen minskade även antalet sidor som Vattenfall måste underhålla.

Vi utförde även användningstester med en inledande intervju i två olika projekt. En var för att få mer kunskap om en speciell målgrupps behov, för att sedan utveckla en persona för målgruppen. Den andra för att utvärdera vilka problem användarna hade med en produkt.

Vi jobbade agilt och använde oss av jira.

Några mycket uppskattade kommentarer från kollegor jag hade förmånen att få jobba med under uppdraget:

"Du har fått mig att se på UX på ett nytt och givande sätt" - Marcus Jansson Utvecklare

"Du har gett oss designförslag som gör det mycket enklare för våra användare" - Arina Zech testare

Konsult UX & användbarhet
Academy (uppdrag UVIN)

2019-07 - 2019-07

Höll i en 2-dagars utbildning i UX/användarcentrerad utveckling. Utbildningen var ett delmoment i en 3-månaders utbildning för blivande C#.net utvecklares om anordnades av Academy.

Under utbildningens första dag  förklarades bl.a. användbarhet och användarcentrerad utveckling, samt en kort genomgång om vad som skiljer UX - User experience, Servicedesign/tjänstedesign, CX - Customer experience och Design thinking. Man testade på paralleldesign och card sorting.

Andra dagen var en test att jobba användarcentrerat. Persona och målgrupper förklarades. Man fick utföra en enklare fältstudie. Man tittade på design, ex gestaltlagarna, och skapade en prototyp som senare användningstestades. Man fick även en kortare genomgång och testade på heuristisk utvärdering.

Från elevernas utvärdering av pedagogiken under kursen:
- Rolig och informativ
- Aktivt, Trevlig!
- Föreläsningsdelen är fantastisk. övningsdelen skulle kunna förbättras.
- Glad, lättsam, man märker att han brinner och står för det han lär ut och att det är det bästa han vet, otroligt kunnig, använder många exempel, jämförelser och går in på djupet i vissa detaljer och skrapar bara på ytan i andra, bra tips för att lära sig mer på egen hand.

Konsult UX & användbarhet
Upwork (uppdrag UVIN)

2018-01 - 2019-08

UVIN har utfört uppdrag man hittat via Upwork.

Bland annat hjälpt forskaren Muhammad Nasir med användbarhetsutvärderingar av bl.a. Ebay och Booking, webbplatserna utvärderades mot Nielsen's 10 usability heuristics.
UVIN vill och försöker alltid överträffa kundens förväntningar, därför var forskarens toppbetyg efter uppdraget mycket glädjande, se nedan.

Usability Inspection of Two Websites
"Rickard has excellent knowledge and skills in usability evaluation. 
He was very helpful and understanding. 
His findings are very useful to me. 
I would like to work with him in future as well..."

Skills 5.0
Quality 5.0
Availability 5.0
Deadlines 5.0
Communication 5.0
Cooperation 5.0

Konsult UX & användbarhet
Kvadrat (uppdrag UVIN)

2018-01 - 2019-10

UVIN hjälpte till med att ta fram en ny design på ett internt system, det utfördes bl.a. workshops, fältstudier som spelades in med Morae, man byggde även en prototyp i Axure.

Konsult UX & användbarhet
KTH (uppdrag UVIN)

2018-02 - 2018-03

Jag hjälpte KTH's användbarhetsresurs med att utvärdera användbarheten mot ISO 9241-11 i olika IT-stöd inför en upphandling. Vi utförde användningstester samt heuristiska utvärderingar. Användningstesterna spelades in med Morae, av inspelningarna skapades filmer som så de andra i projektet också skulle kunna se testerna, men även för att kunna djupanalysera testerna, observera speciella moment osv. 
Varje IT-stöd poängsatte sedan utifrån olika kriterier, den sammanlagda poängen avgjorde vilka man tog vidare i processen.

Seniorkonsult UX
Försäkringskassan

2016-11 - 2017-02

Projektanställd av Cybercom för att jobba med UX och användbarhet på Försäkringskassan. Jag deltog i det agila projektet Moderniserad handläggning, projektet ansvarade för den nya handläggningsportalen HAPO.
Under uppdraget utfördes bl.a. användarintervjuer via videokonferens, heuristiska utvärderingar och framtagande av nya designförslag i Axure. Det utfördes även enklare användningstester av dessa designförslag med handläggare. Designförslagen överfördes senare till UXPin. 
Under uppdraget fick jag även möjlighet att vara med i Försäkringskassans designråd som bestod av ett antal UX-are. Vi hade regelbundna möten där vi exempelvis diskuterade olika designförslag som projekt tagit fram, eller skapade standards för hur man skulle lösa olika saker i gränssnitten. 
Anställningen avslutades tyvärr i förtid då projektet fick knappt halva sin budget för 2017 beviljad.

Användbarhetsexpert
E-delegationen

2011-01 - 2012-06

Jag deltog i arbetet att ta fram avsnittet som beskrev användarcentrerad utveckling.

Användbarhetsexpert
Bolagsverket (utlånad från CSN)

2009-01 - 2009-10

Under 2009 blev jag tillfrågad om jag kunde hjälpa Bolagsverket med att beskriva hur de ska jobba med användarcentrerad utveckling. 
Jag tog fram en beskrivning på vilka aktiviteter de ska utföra, samt när och hur de utförs. 
Eftersom materialet beskriver hur man utvecklar något användarcentrerat som uppfyller användarnas behov, så valde jag att även utveckla detta materialet efter de principerna. 
Det innebar att jag deltog i ett agilt projekt där aktiviteterna som föreslagit utfördes, på så vis fick jag information om vad som fungerade och vad som behövde beskrivas utförligare. 

Uppdraget avslutades med att jag utbildade ca 20 personer i användarcentrerad utveckling och materialet som tagits fram.

Användbarhetsspecialist
CSN

1998-03 - 2014-10

Efter min utbildning blev jag anställd av CSN för att införa och utföra arbete med användbarhet och användarcentrerad utveckling. Då jag var ensam i rollen under många år, så fick jag jobba med allt inom användbarhet och användarcentrerad utveckling. 
Det arbetet bestod till största delen av praktiskt arbete, exempelvis har jag utfört hundratals fältstudier och användningstester, utvecklat allt från enkla pappersprototyper till mer avancerade och klickbara prototyper, tagit fram designförslag och utfört heuristiska utvärderingar/expertutvärderingar av andras designförslag och befintliga designlösningar. 
Det innebar även att stötta ex beställare med att föreslå vilka aktiviteter inom användarcentrerad utveckling som man skulle utföra under ex förstudier och projekt. 
Men det har även innehållit arbete med att ta fram riktlinjer i form av en policy för hur CSN ska jobba med detta. Tillsammans med policyn tog jag även fram dokument där det står beskrivet vilka aktiviteter som ska utföra, samt när och hur de utförs. 
Jag fick tillsammans med Sveriges digitala champion, Professor Jan "Gulan" Gulliksen, utbilda ca 100 personer i användarcentrerad utveckling på CSN. 
CSN måste följa riktlinjer för tillgänglighet, ex genom att följa WCAG. I den mån WCAG berörde mitt jobb, var jag tvungen att anpassa designen till dessa ritklinjer. 
Det har även innehållit mindre inslag av följande arbetsuppgifter, leda workshops, jobba med effektkartläggning/effektstyrning, ta fram personas och kundresor, förbättra pappersblanketter och skapa instruktioner. 
Arbetsuppgifterna har varit spridda över många olika IT-stöd, det interna handläggningssystemet, appen, externa och interna webben. 
Det praktiska arbetet har skett i ex förstudier, projekt och förvaltning.

Några exempel på CSN projekt:

CSN appen: 
Tog fram designförslag och en enklare prototyp i Axure. Vår webbdesigner byggde sedan en mer avancerad prototyp som vi var på Mittuniversitetet och användningstestade mot studenter. Testerna spelades in med Morae. 
Testerna utvärderades och filmklipp skapades så hela projektet kunde ta del av intressanta observationer och orsaker till designändringar. 
Projektet jobbade Agilt.

Simulering på externa webben: 
Tog fram designförslag på hur simuleringen av bidrag och lån skulle fungera på csn.se. Den simulerade hur det såg ut ekonomiskt med olika bidrags- och lånenivåer under studietiden, och hur dessa senare påverkade återbetalningen och återbetalningstiden.

Satsa Friskt: 
CSN jobbade under 3 år med det av E-delegationen sponsrade Satsa friskt-projektet. En av aktiviteterna var att ta fram CSN"s användbarhetspolicy som infördes i CSN"s systemutvecklingsmodell, som efter det innehöll användarcentrerade aktiviteter. 
Under utvecklingen av policyn fungerade Sveriges digitala champion, Jan "Gulan" Gulliksen som mitt stöd. 
Jag och "Gulan" höll även i en 3-dagars utbildning i användbarhet och användarcentrerad utveckling för ca 100 personer. I utbildningen deltog bl.a. utvecklare, projektledare och beställare. Vi ansvarade för en dag var, den sista dagen bestod av praktiska uppgifter de skulle utföra. I detta ingick att ta fram utbildningsmaterial, hålla i utbildningen, leda övningar osv. 
Satsa friskt-projektet blev 2009 nominerat till Götapriset, men vann ej.

CSN's callcenter: 
Då CSN etablerade sitt callcenter i Kiruna så fick jag möjlighet att vara med och designa och bygga det IT-stöd som de skulle jobba med. Under den tiden jobbade jag även lite som utvecklare i CoolGen. Detta IT-stöd blev senare något de flesta handläggare på CSN använde då det gav en mycket bra överblick av kunden, något de saknat i tidigare system.

Myndighetsnätverk inom användbarhet och användarcenterad utveckling 
Tillsammans med CSN-s IT-strateg Hans Söderlund skapade vi ett användbarhetsnätverk bland myndigheterna i Sundsvall (CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket och SPV). Där diskuterade vi och utbytte erfarenheter inom användbarhet och användarcentrerad utveckling. Det var även myndigheter utifrån som ville vara med i detta nätverk, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Även Mittuniversitetet deltog.

Academic Background

Fristående kurser inom kognitionsvetenskap
Umeå Universitet

1996-09 - 1998-01

Teknologie kandidatexamen i datavetenskap
Mittuniversitetet

1989-09 - 1996-06

Certifications

Certified User Experience Analyst (CXA #2014-218) av HFI (Human Factors International)
Certified Usability Analyst (CUA #2014-4700) av HFI (Human Factors International)

Contact contractor