Junior projektledare

Based in Stockholm, Sverige
Speaks Swedish (5), English (4), Turkish (1), Spanish (3)
- Myndighetserfarenhet
- Projektledarerfarenhet
- Uppdragsledarerfarenhet

Available ASAP

Updated 2020-01-09

Skills

ANSVAR
SPRÅKVETENSKAP
VERKSAMHET
SAMTIDIGT
UTMÄRKTA MULTITASKER
OPERATIV VERKSAMHET
PROJEKTKOORDINATOR
FÖRSLAG
KARTLÄGGNING
OMVÄRLDSBEVAKNING
PROJEKTLEDARE
ANALYS AV DATA
VISUALISERING
SERVICE DESK
EKONOMI
GRAFISK DESIGN
BI
DREAMWEAVER
MARKNADSFÖRING ANALYS
WEBBDESIGN
INDESIGN
UX
TOPO
GIS
HR-SYSTEM

Professional Experience

Service Transition Specialist
SAAB AB
2019 - Present
konsult
SAAB AB
2019 - Present
Uppdragsledare
Migrationsverkets förvaltningsenhet
2018 - 2019
HR-analytiker, Migrationsverket
kommunikation, grafisk profil och design, visualisering och att ha
2017 - 2018
Projektkoordinator, Migrationsverket
2017 - 2018
Expert/projektdeltagare, Migrationsverket
2016 - 2017
Mitt arbete
OSINT, HUMINT
2017 - 2017
Projektdeltagare, SMAK-projektet, Migrationsverket
2015 - 2016
Styrgruppsmedlem
Länsstyrelsen Västmanland
2016 - 2016
Delprojektledare, Almedalen
Migrationsverket
2015 - 2015
uppföljningar och acceptanstester samt dialog med berörd personal
Kravställare, Arbetsförmedlingen
2013 - 2014

Academic Background


Greenwich University i London och en termin studerades i Spanien
2020 - 2020


Uppsala Universitet
2019 - 2018

Filosofie Kandidatexamen
Linköpings Universitet
2006 - 2012


Kristianstads Högskola
2019 - 2011

Contact contractor