Available ASAP

(Updated 2021-01-18)

Javautveckare / arkitekt

Stockholms län, Sverige | Swedish, English

  • 10+ års erfarenhet av Java, Spring
  • spring boot
  • java EE

Skills (41)

MILJÖ

OFFSHORE

Apache

OLIKA TEAM

Java

JMS

INTEGRATION

API

SJÄLVSTYRD

JSF

BEA

WAP

EJB

PROTOKOLL

MENTOR

VERKTYG

WIRELESS

PROCESSUTVECKLING

BEA WEBLOGIC

JBoss

EGEN REGI

XML

J2ME

BRANDVÄGGAR

TOOL

SVETSNING

WTK

QUICK

NOKIA

Enterprise Java Beans

JavaScript

NEXUS

Eclipse

Affärssystem

PROTOTYP

SOURCE

J2EE

Struts

INTEGRATOR

IT-STÖD

MIDP

Summary

Ove har lång erfarenhet av arbete som utvecklare/systemarkitekt i projekt med varierande storlek. Ove har även innehaft linjeroller som Javautvecklare/arkitekt.

Ove är en driven projektdeltagare som alltid engagerar sin omgivning. Han har skaffat sig en bred kompetensbas genom de lyckade projekt som han har genomfört.

Ove har jobbat i både små och stora projekt. Ett exempel på ett stort projekt var som anställd på Ericsson Radio. Det var ett utvecklingsprojekt för att ta fram nästa generations 3G-basstattion.

Integration och säkerhet har varit huvudfokus i flera projekt genom åren.

Fokus ligger numera på att arbetat som javautvecklare eller som systemarkitekt, i systemutvecklarrollen har Ove i många projekt även haft roller som scrum-master, lead-developer eller Java-mentor.

Ove föredrar att ibland ta rollen som arkitekt, ibland som utvecklare, det är en styrka att kunna växla mellan dessa olika roller i olika projekt. Ove har inget emot att utveckla, ”Att skriva kod är fortfarande kul och det enda sättet att hänga med i utvecklingen” citat Ove.

Ove har jobbat med många Java-tekniker genom åren, Java SE, Java EE, JavaME & Android. Nuförtiden har det blivit mycket fokus på Spring Boot på serversidan. Ove har lagt ner mycket tid på att lära sig Spring boot & andra nya tekniker genom åren. 
Tyngdpunkten har alltid varit på backend för Ove. 
När det gäller Java EES så är snart övergången klar från Java EE till Jakarta EE , när Jakarta EE 9 släpps i höst 2020. Jakarta EE planerar Ove också att fördjupa sig mera om senare.

GUI utvecklingen har Ove gjort med t.ex. Struts, GWT, Apache Wicket & Richfaces/JSF. Nuförtiden har istället Ove fokus på React &TypeScript och försöker fördjupa sig där istället.

Mobilutveckling gjordes tidigare med JavaME, Ove var tidigare väldigt fokuserad på detta område, sedan lite Android. Nu de senaste åren har det varit väldigt lite uppdrag inom detta för Ove. Ove planerar dock att fördjupa sig mera inom Android var det lider.

Ove har en bakgrund som utvecklare främst på Java plattformen, tidigare även Pascal, C, C++ och Simula.


Branscherfarenhet
Telecom, Statlig myndighet, Spel, Bank/Finans, Skogsindustrin & Verkstadsindustri
 

Utbildning 
Civilingenjör; maskinlinjen, inriktning reaktor KTH i Stockholm 1990

Produkter & tekniker
Exempel på produkter/tekniker som Ove har använt är:  Sparx EA, OAuth 2.0,OpenId Connect ,  Kerberos , SAML 2.0, Säkerhet, Certifikat, Web Service /SOAP, Web Service /REST , Swagger , Docker, JDK8 (Java 8), Spring Boot, Kafka, Micro Services, Jira, Git, Github, Gitlab, Javascript, , JavaEE, Jboss, Weblogic, Oracle SQL Developer, Oracle db, Couchbase, Liqubase, Eclipse, Netbeans, Spring Tool Suite 4, Visual Studio Code, Jenkins, Ant, Splunk, Junit, HTML, CSS, Javascript (ES6), Node.js, NPM, React, Typescript och Maven.

Kompensutveckling
Ove brinner fortfarande för kompetensutveckling och arbetar aktivt med att fördjupa sig och lära sig nya saker inom olika områden.

När Ove var anställd på Ericsson Radio Systems så var det stor fokus på kompetensutbildning, många olika kurser genomfördes inom Java, UML osv, se ”vidareutbildning” nedan. Denna period har gett Ove en bra grund att stå på.

Just nu så fördjupar sig Ove i Java 11 (LTS), samt andra nyare Java (ej LTS) releaser som t.ex. Java 15 samt Spring Boot, OpenId Connect, OAuth 2.0, Docker, React, TypeScript & Kafka. Därefter planerar Ove att lära sig mera om Jakarta EE 9, Android & OpenShift.

Ove har alltid varit väldigt intresserad av ny teknik inom Java och följer därför utvecklingen noggrant. Han har deltagit på JavaOne konferensen i USA 11 gånger. Ove har tack vare detta en både djup och bred kunskap inom kompetensområdet Java. 

Min uppdaterade CV finns att hämta här: http://lnkd.in/dmHcex9
Välkommen att höra av er till mig! Jag nås på ove@ojn.se eller på 0768-868022

Professional Experience

arkitekt & utvecklare
OJN Data

2005-01 - Present

driver just nu ett konsultföretag i egen regi, OJN Data.

Utvecklare & arkitekt
Werlabs

2020-08 - 2020-09

Oves roll: Ove arbetade här som arkitekt/utvecklare för en förstudie vars syfte var att ersätta en tredjeparts produkt med en egenutvecklad Spring boot applikation. Javautveckling skedde i Netbeans, Ove utvecklade en prototyp med tekniker som JPA, Spring Boot, Spring Boot Data REST, Web Service REST, Spring Boot Security, Postman, H2-databas.

Tekniker och verktyg som används: Spring Boot, Web Service /REST, Java 14, postman, Spring Tool Suite 4 och Jira

Utvecklare för IACOB
Scania

2019-04 - 2020-05

Oves roll: Ove arbetade här som utvecklare för Scanias ordersystem, IACOB. Javautveckling skedde i Eclipse och processutveckling i Syncron BPW (processmotor). GUI delar gjordes med Richfaces/JSF. Databas förändringar gjordes med Liqubase. På server sidan användes Jboss, Syncron BPE och en Oracle db. Git/Git lab används för versionshantering, Jenkins för deployment. Ove har sista tiden även jobbat en hel del med Apache Kafka som det var tänkt att nya integrationer skall ske med istället för MQ. Använt Google cloud för att laborera och lära mig Kafka. Ove ansvarade även för jobbet att flytta versionhantering från git hub till gitlab.

Tekniker och verktyg som används: Web Service /SOAP, Web Service/REST, Java 8, Scrum (agil utvecklingsmetodik), Linux, Jira, Eclipse, Richfaces/JSF, Git, Oracle SQL Developer, jboss, Syncron BPE, Syncron BPW, Altova XML Spy, Oracle SQL Developer, Jenkins, Git hub, Git Lab, Liqubase, Apache Kafka, Google Cloud och Oracle databas.

lösningsarkitekt/lead developer
H&M

2017-12 - 2019-03

lösningsarkitekt/lead developer för inside"

Oves roll: Ove arbetade här som lösningsarkitekt samt hade rollen som "lead developer". I rollen ingick att leda "offshore" Java/AEM utvecklarna som sitter i Indien. Ove gjorde även kodgranskning av all kod som tos fram, det gjorde med bitbucket och Sonar. Adobe AEM 6.3 används för "inside" applikationen, H&M interna web site, java används för att modifiera produkten. Utvecklingmiljö med eclipse & maven används.

Tekniker och verktyg som används: Web Service /SOAP, Web Service /REST, Java, Scrum (agil utvecklingsmetodik), Linux, Jira, Eclipse, Splunk, Git, Teamcity, Source Tree, Putty, Win Scp, Maven, SQL Azure, Apache, Curl, Bitbucket, SonarQube, Nexus, SAML 2.0, Kerberos & Perforce

arkitekt/javautvecklare
Giesecke & Devrient

2017-05 - 2017-11

Oves roll: Ove arbetade här som arkitekt/utvecklare/integration. I rollen ingår att införa Geo redundans för en applikation, två siter har sats upp i molnet (citycloud), linuxservrar (centos)har installeras och konfigureras. Docker och java servrar, med olika rest tjänster används. Ove har varit ansvarig för att sätta upp testmiljön. Replikering mellan två couchbase clustrer har också satts upp, Azure SQL databas har satts upp, Oracle db har installeras. Ove har även jobbat med integrationstestning och prestandamätningar (grafana & graphite). Integrationtestning har skett från Android mobiler, Android studio har används. Utvecklingmiljö med eclipse, maven har används.

Tekniker och verktyg som används: Web Service /SOAP, Web Service /REST, Java, Scrum (agil utvecklingsmetodik), Oracle db 11g, Couchbase, Centos, Linux, Jira, Eclipse, Azure, Splunk, Elsticsearch, Docker, Git, Android Studio, Soap UI, Postman, Oracle Sql Developer, MS Management Studio 17, Source Tree, Putty, Win Scp, Stash, Maven, SQL Azure, Nexus, Apache, Curl, Akamai Gtm, Grafana & Graphite

integrationsarkitekt
Scania IT/SOA center

2016-01 - 2017-03

Oves roll: Ove arbetade här som integrationsarkitekt (linje-roll) på Scania. I rollen som integrationsarkitekt ingick att stödja integrationsarkitekterna som sitter i respektive projekt samt införa/utveckla integrationsstandarder. Ove ingick även i ARB (Architecture Review Board) på Scania.

Ove drev även ett linjeprojekt att inför Oauth 2.0 samt standardiserad loggning på Scania. Dessutom var Ove även ansvarig för att införandet av Swagger 2.0.

Tekniker och verktyg som används: Web Service /SOAP, Web Service /REST, Sparx EA, Scrum (agil utvecklingsmetodik), Swagger 2.0, Oauth 2.0, IBM MQ 7, IBM Integration Bus 9, Axway API Management (XMLGW)

projektarkitekt
Swedbank

2015-03 - 2015-12

Oves roll: I detta projekt arbetade Ove som projektarkitekt i HSB-fond projektet. I rollen som projektarkitekt ingick även att fungera som Scrum-master för JavaEE (indier i Bangalore), Rikare & Cobol/ z/OS-teamen.

Tekniker och verktyg som används: JavaEE, EJB, Jira, Websphere Server, Rational Application Developer 9.1.1, RTC (t.ex. Source Control Management), ALM, Sprax EA, Scrum (agil utvecklingsmetodik), Rikare, TDE, z/OS

Teamledare/gruppchef & webbutvecklare
Atlas Copco

2014-08 - 2015-02

Oves roll: I detta projekt arbetade Ove som teamledare & systemutvecklare. I rollen som teamledare/gruppchef ingår att delta i ledningsgruppen på Atlas Copco, delta på krav & tekniskt CCB och att koordinera & leda HMI-teamet som utvecklar GUI-mjukvaran till PF6000.

Denna roll har också inneburit en hel del systemutveckling för webb GUI-delarna (HMI) i PF6000, utvecklingen sker där agilt främst i Java/GWT (webbklientarkitektur) men också i QT. Ove har främst arbeta med Java/GWT-delarna.

Tekniker och verktyg som användes: Java 7, GWT 2.6.1, Jira, Mercurial, Tortoise, Eclipse, Ant, Jenkins (Continuous Integration), Cygwin, Selenium, Qt, Javascript, Cgi, css, Json, Ajax, Html, Junit (enhetstester), Linux & Scrum (agil utvecklingsmetodik)

Java-mentor & utvecklare
Bankgirot

2014-02 - 2014-04

Oves roll: I detta projekt arbetade Ove som Java-mentor & systemutvecklare, ansvarade som för de grundläggande arkitekturella och tekniska vägvalen i projektet.

Slutprodukten var en JavaEE/Jboss webb-applikation som levererades till kunden, Bankgirot. Projektet innebar en hel del kodning för Ove. Fokus låg på databasmodellering där JPA användes, samt integration via Web Services mot externa partner, detta byggdes med webbklientklient teknologi.

Tekniker och verktyg som användes: JavaEE 6, EJB 3.1, JPA, Jira, Git, Git Extension, Netbeans 7 & 8, Jboss AS7, Maven 3.1.1, SOAPUI 4.6.4, MySQL 5.6.16 (relationsdatabas), MySQL Workbench, db2, Web Services, XML, Spring MVC, SQL & Scrum (agil utvecklingsmetodik)

Arkitekt/utvecklare & Scrum-master
SBAB

2012-01 - 2013-12

Oves roll: IT-arkitekt, både i rollen som lösningsarkitekt och som mjukvaruarkitekt samt som tekniskprojektledare. De sista 6 månaderna hade Ove även rollen som Scrum-master för ett av JavaEE-teamen. Rollen innebar enterprise-, verksamhets- och IT-arkitektur, samt att ingå i arkitekturrådet på SBAB.

Ove jobbade i flera antal projekt på SBAB t.ex. wls8 till wls12 lyftet, uppgradering till WSS7 samt Basel3-projektet.WSS7-projektet: Utbyte av Finace kit mot Wallstreet Suite 7 (WSS7), vilket innebar integration mellan hypotek och JavaEE (weblogic server). Tekniker och verktyg som användes: JavaEE, EJB, Jira, Git, Eclipse, Weblogic server, Splunk, REST, Sparx EA, Maven & Scrum (agil utvecklingsmetodik)Basel3-projektet: Nytt kapitaltäckningsregelverk. I detta projekt gjordes utvärdering av olika XBRL-verktyg som t.ex. Cognos & Abacus. Slutligen valdes ett av verktygen och infördes i projektet. En webb-applikation togs fram.

Tekniker och verktyg som används: JavaEE, EJB, Jira, Git, Eclipse, Weblogic Server, Splunk, Sparc EA, Maven, JSF 2 & Scrum (agil utvecklingsmetodik)WLS8 till WLS12-projektet: Lyft av ett system från WLS8-plattformen till WLS12-plattformen samt förenkling av MQ-miljön.

Projektet tog också fram en övergripande roadmap för SBAB's plattform. Detta innebar en genomgång av dagens arkitektur och ett arbete mot konsolidering av SBABs plattform enligt arkitekturmålbilden. Det genomfördes också en anpassning av SBABs MQ federation till en kommande WebService orienterad miljö, samt en uppgradering av MQ programvaran till senaste version.

Tekniker och verktyg som användes: JavaEE, XML, EJB, Maven, Jira, Git, Clearcase, Eclipse, Weblogic Server, Splunk, Sparx EA, Maven, MQ, StreamServe & Scrum (agil utvecklingsmetodik)

IT-arkitekt
Migrationsverket

2010-01 - 2011-12

IT-arkitekt i programmet e-Migration där han fungerade som lösningsarkitekt samt JavaEE-mjukvaruarkitekt.

Ove tog fram nya e-tjänster (detta byggdes med webbklientklient teknologi) som t.ex. e-studerande, e-medborgarskap.

Därefter jobbade Ove med design av ett nytt ärendehanteringssystem och elektroniska akter. I arbetet ingick att utvärdera produkterna Oracle BPM Suite 11g & Oracle Webcenter Suite. Det ingick att med exempel visa (Proof-of-concept) hur dessa två produkter skulle kunna användas på Migrationsverket. Två POCar har därför tagits fram av Ove, Poc BPM och Poc WebCenter. Oves fokus var arbetet med implementering av AT-processen i Oracle's Processmotor. Modelleringen gjordes i Oracle Composer och implementeringen i Jdeveloper.

Tekniker och verktyg som användes: JavaEE 5.0 (WeblogicServer AS), Informic, Eclipse,Wicket, ADF, Oracle SOA Suite, Oracle BPM Suite 11g, SQL, Stored Procedures Wicket, Lean, Subversion & Oracle Webcenter Suite. Utvecklingsmiljön var i Windows, verktyg som användes var Eclipse, Jdeveloper och Sparx EA. SCRUM har används i alla team på Migrationsverket (agil utvecklingsmetodik)

Review arbete
Emirates Advanced Investment, EA

2009-11 - 2010-01

Oves roll: Arkitekt i ett review arbete. Syftet var att granska systemet XXXs tekniska plattformen och arkitekturen samt medverka i analysen av utvecklingsmodell och utvecklingsprocess samt de verktyg/programvaror som företag YYY använder sig av för utveckling av systemet XXX. Uppdraget genomfördes i Stockholm, Sverige och delvis i Paris, Frankrike, och delvis i Abi Dhabi, Förenade Arabemiraten.
Projektarkitekt
RPS

2009-02 - 2009-06

Projektarkitekt i projektet MOPS2, MOPS Mobila Tjänster.

Syftet var att utveckla en registerslagningsfunktion för mobiltelefoner och Rakelenheter.

Tekniker och verktyg som användes: JavaEE 5.0 (Jboss AS) med hjälp av RPS nya SOA arkitektur, JavaME/CLDC1.1/MIDP2.0, Eclipse, Netbeans, JavaME SDK 3.0, WTK, Nokia SDK, Ant, Clearcase, SDS, HTML, WAP och Sparx EA.

Projektarkitekt
RPS

2007-02 - 2009-06

Projektarkitekt i projektet MOPS, Mobilt Operativt Polis Stöd. Oves roll var även att utveckla JavaME applikationen och att fungera som teknisk projektledare.

Projektet levererade en generell och framtidssäker infrastruktur för mobil åtkomst av Polisens IT-stöd från mobiltelefoner och Rakelenheter. Inom ramen för MOPS genomfördes en fälttest. Testens applikation innehöll slagning mot person, fordon och passfoto. Det var den första applikation som byggdes mha den nya mobila infrastrukturen som togs fram i MOPS projektet. Extra viktigt i detta arbete var att ta fram en säkerhetslösning för mobila klienter som stödjer stark autentisering samt utvärdering och val av ett MDM-verktyg för administrering av mobiltelefoner.

Integration mellan Rakel och Jboss (JavaEE) gjordes i form av en POC-applikation. GUI delarna gjorde med Netbeans Visual Mobile Designer och ett binärt protokoll utvecklades även för att uppnå bästa prestanda.Tekniker och verktyg som användes: JavaEE 5.0 (Jboss AS) med hjälp av RPS nya SOA arkitektur, JavaME/CLDC1.1/MIDP2.0, SDS & WAP (Rakelenheter), Eclipse, Netbeans, JavaME SDK 3.0, WTK, Nokia SDK, Ant, Clearcase, SDS, HTML,WAP och Sparx EA. Andra tekniker som även utvärderades var JavaCard och Livescribe Platform SDK.

Linjearkitekt
RPS

2006-01 - 2007-01

Linjearkitekt (lösningsarkitekt) med uppdrag att utöka TB-PARK (RPSs nya SOA arkitektur) med designriktlinjer, verktyg och eventuellt färdiga komponenter för att bygga mobila lösningar. I Oves roll ingick även utveckling av en JavaME POC-applikation. Extra viktigt var att ta fram en säkerhetslösning för mobila klienter som stödde stark autentisering. GUI delarna gjorde med Netbeans Visual Mobile Designer.

Tekniker och verktyg som användes: Eclipse, Netbeans, WTK, Nokia SDK, Ant, Clearcase och Sparx EA.

Linjearkitekt
RPS

2006-01 - 2006-12

Linjearkitekt (lösningsarkitekt) i RPSs ATK-projekt. Arbetet innebar att stödja/granska ATKs projektarkitekt. ATK projektet tog fram ett ärendesystem för Automatisk Trafiksäkerhetskontroll.

Tekniker och verktyg som användes: JavaEE 1.4, Bea Weblogic Server, Oracle db, Rose, Eclipse och Ant.

Utvecklare
Tain

2005-08 - 2005-12

Utvecklare för en pokersite för webben, detta byggdes med webbklientklient teknologi.

Utvecklare/arkitekt
expekt.com

2005-07 - 2005-07

Utvecklare/arkitekt för att förbättra och förädla den nuvarande expekt.com siten.

Utvecklare
Eniro "Köp&Sälj-onlinetjänst"

2005-05 - 2005-06

 Utvecklare för att implementera Polopoly i en av av Eniro's on-linetjänster, detta byggdes med webbklientklient teknologi.

2005-05 Bilprovningen" Utreda & ta fram förslag på profileringsverktyg"

Ove roll: Arkitekt och kravställare för att utreda vilka profileringsverktyg som fanns på marknaden och vilka som passade bra in i Bilprovningens BEA/J2EE IT-miljö.

arkitekt och kravställare
Ericsson

2005-03 - 2005-04

Ove som arkitekt och kravställare för nästa version av BAMS, BAMS 3.0.

JavaEE-utvecklare
Ericsson

2005-01 - 2005-03

JavaEE-utvecklare & designer. Systemet som var under utveckling användes för bokning av testutrustning. Struts användes som webbramverk. Detta byggdes med webbklientklient teknologi.

konsult
Know IT

2002-07 - 2005-01

konsult & Teamledare för Know IT:s java-grupp, var Know ITs Teknisk Evangelist inom Java-området.

Utvecklare
SDC

2004-11 - 2004-12

Utvecklare, designer & arkitekt Systemet som utvecklades var för generell energiredovisning via webb", detta byggdes med webbklientklient teknologi.

Utvecklare, designer & arkitekt
SDC

2004-06 - 2004-11

Ove gjorde både den mobila Java-klientapplikationen och J2EE-serverapplikationen.
arkitekt
Ericsson Test Environment AB

2004-01 - 2004-03

Arbete i ett projekt på ETE med att göra en oberoende utredning av hur man bäst integrerar de olika IT systemen på BETE.

arkitekt
Carl Lamm

2004-01 - 2004-03

Arbete i ett projekt på Carl Lamm med att göra en oberoende teknisk review av hela Carl Lamms IT-miljö, för att ge beslutsunderlag och rekommendationer för framtida utveckling av Carl Lamms IT-stöd.

javautvecklare
RSV i Västerås

2002-09 - 2003-06

Javautvecklare i "Kuling projektet"

Ove roll: Design och utveckling av ett JavaEE-projekt som handlade om utveckling av ett nytt system för punktskatteenheten i Ludvika med c.a. 100 användare. Detta byggdes med webbklientklient teknologi.

javautvecklare
Canon

2002-05 - 2002-07

Javautvecklare, "Integration med AS400"

Ove roll: Integration av den tidigare utvecklade mobila javalösningen med Canons affärssystem (IBM AS400,service ordersystemet).

javautvecklare
Ove drev ett eget företag, OJN Data

2002-04 - 2002-07

konsult och utvecklingschef
ITECH

2000-04 - 2002-05

javautvecklare
Canon "JavaME applikation"

2001-12 - 2002-04

Ove roll: Design och utveckla av en mobil javalösning.
eMM Trader
Postgirot/eMM

2001-01 - 2001-06

Ove roll: Design och utveckling av ett JavaEE-projekt kallad "eMM Trader", detta byggdes med webbklientklient teknologi.
javautvecklare
PRV/RSV

2000-08 - 2000-12

"Kontakt-N"

Ove roll: Design och utveckling av ett Java-projekt kallad "Kontakt-N", detta byggdes med webbklientklient teknologi.

 

utvecklare
Ericsson Radio Systems AB

1998-01 - 2000-04

designer och utvecklare samt tidvis även som teknisk projektledare i ett projekt med ta fram 3G basstation för TCP/IP. Arbetet innebar bland annat att utveckla programvara för basstationen. Han jobbade där framförallt med UML, Java & Corba.
nätverksansvarig
ABB Finacial Services AB

1995-01 - 1998-01

Nätverksansvarig. Det innebar arbete inom områdena Unix, TCP/IP, Sybase, Internet, Nätövervakningen, Brandväggar, Hubbar, Switchar och Routrar.

inspektör, dessutom arbetade
Statens Kärnkraftinspektion

1990-01 - 1995-01

Inspektör, dessutom arbetade Ove även som teknisk projektledare, ett av projekten handlade om att utveckla en databas applikation för använt kärnbränsle, vilket även innebar en hel del objektorienterad systemering och utveckling i C++.

Ingenjör
Sivers Lab AB

1983-10 - 1985-10

Academic Background

Civilingenjör
KTH

2020-10 - 1990-01

Contact contractor