Available ASAP

(Updated 2021-04-11)

Interim manager/projektledare

Göteborg, Sverige

Native Bosnian, Croatian, Swedish, English, Intermediate German, Beginner Portuguese,

  • Interim management
  • Change management
  • Projektledare

Skills (24)

B2B

Change Management

FÖRSÄLJNINGSAKTIVITETER

FORDONSINDUSTRIN

Strategisk

AFFÄRSUTVECKLING

PROJEKTLEDARE

Turnaround

Operativ

Ledarskap

FÖRSÄLJNINGSCHEF

VERKSAMHET

ANSVAR

SÄKERHET

SÄLJARE

Affärssystem

ATT KÖPA/UPPHANDLING

ANSTÄLLD RESURSGRUPP

VERKTYG

SVETSNING

PLÅT

SÄLJTEAM

ERP

INKÖP

Professional Experience

Egenföretagare/konsult/interim manager
framtech Consulting AB

2012-01 - Present

Egen konsultverksamhet där jag går in i kundföretag som strategisk projektledare, interim chef eller managementkonsult. Fokusen ligger på affärsskapande, digitala transformationer, turnarounds och affärsanalys. 

https://framtech.se

Exempel på uppdrag från 2012 och framåt:

Kundcase: Tier-1 leverantör inom fordonsindustrin, sjukhus X etc. Diverse uppdrag. Roller: Projektledare, förändringsledare, affärsutvecklare, hållbara affärsmodeller

Övergripande programledare_CPM
AB Volvo Group IT

2018-01 - 2019-06

Volvo Group ansvarar för inköp och slutleverans av IT lösningar & service samt IT konsulttjänster. 

Total så har man 4400 lösningar i IT portföljen, av vilka 90 är klassade som kritiska.

Infrastruktur lagd på entreprenad hos HCL (2016)

Utmaning: Driva, leda, initiera och utmana ett större antal strategiska transformationsprojekt (23+), program och initiativ som inbegriper produktion/fabriksmiljö, kontor, engineering, återförsäljare och underleverantör etc. inom området cybersäkerhet från ett lokalt och globalt perspektiv. Fokus ligger på IT strategi, nätverkssegmentering & applikationssäkerhet, säkerhet i molntjänster, IAM, slutanvändare, Vulnerability management, CASB etc. 

Rapporterar till VP Group IT/CIO som ett led i ett monitorerat styrelseinitiativ.

Prestation:

Kontinuerlig slutleverans av uppsatta projektmål.

Managementkonsult/Interim sitechef
AkzoNobel AB

2015-11 - 2017-02

4 kemifabriker, 560 anställda. Sverigesite, dvs. all försäljning, IT-support, affärsutveckling, inköp etc. är centraliserat på denna site.

Utmaning - fokus på den administrativa delen av site. 

• Strukturera, formulera och etablera arbetssätt, processer, organisationsstruktur och kommunikation för att bereda väg för en uppdelning av den fysiska siten i två delar. 

• Interim site direktör med ansvar att leda en organisation på 300 medarbetare och 50 chefer för att realisera och säkerställa den nya organisationsstrukturen. 

Rapporterar till VD för AkzoNobel Norden samt för huvudansvarig för affärsutveckling och sälj Prestation: 

- Skapa och stärka kommunikationen och en inkluderande kultur 

- Etablera en digital kommunikationsplattform 

- Leda och säkerställa projekt inom hälsa och säkerhet, HSE i enlighet med OHSAS 18001 

- Leda och driva utvecklingsprojekt inom fastighetsutveckling/nyetablering av fastighet 

- Etablera ledningsgrupp med 8 högre chefer som en del av den nya siten med ansvar för struktur, investeringar, kommunikation, säkerhetskultur, etc.

Partner/delägare
Eviwave AB

2016-02 - 2017-07

Eviwave utvecklar mätplattformar och helhetslösningar för kvalitetskontroll av komponenter med patenterad mikrovågslösning.
Utmaning: Leda och utveckla verksamhet, driva teknikutveckling med externa parter/konsulter samt affärsutveckla kundbas och söka finansiärer etc.

Interim VD/Försäljningschef
Rani AB

2015-03 - 2015-09

Finansiell turnaround - med stark betoning på teknik, produktion, struktur, organisation och affärsutveckling 

Verksamhet med bas i Borås. Aluminiumgjuteri med verksamhet på 5 orter. Serieproduktion, aftersales samt styckeartiklar. Omsättning 125 MSEK, 108 anställda tjänstemän och arbetare + 5 rapporterande chefer. In-house görs teknik utv., logistik, inköp, försäljning och produktion. Kunder: Volvo Penta, VCE, Scania, Volkswagen, Atlas Copco, Alfa Laval etc. 

Utmaning: Rani var i ett kritiskt finansiellt läge med ett kraftigt fallande rörelseresultat, ordentlig eftersläpning av färdiga produkter ut, kvalitetsproblem med stor grad av kassation och med en överhängande risk av att kastas tillbaks in i en företagsrekonstruktion som man avslutade för endast 8 månader sedan. 

Min utmaning var att göra en total finansiell helomvändning och få företaget tillbaks på svarta siffror - en sund finansiell nivå, få ordning på kvaliteten och leveransproblemen. Tidsram: 5 månader. Rapportera till styrelsen 

Prestation: 

- Lansera en ny prisstrategi och driva igenom en förnyad affärsmodell 

- Förhandla och landa ett kapitaltillskott motsvarande 15 % av omsättningen

 - Etablera och sjösätta nya marknads- och försäljningsaktiviteter i Tyskland och i Iran. 

- Coacha och leda säljteam on-site och i Tyskland 

- Driva ett stort antal kvalitetsprojekt i mål som skulle förbättra genomloppstid mellan produktion och leverans samt reducera antalet kasserade artiklar

Interim site chef/Försälningschef
Roundo Machines AB

2015-01 - 2015-05

Maskintillverkare som tillverkar maskiner för flänsning, svetsning, riktning av plåt/balkar med produktion av kundanpassade lågvolymprodukter samt aftersales. Omsättning 50 MSEK, 35 anställda + 1 rapporterande chef. In-house görs teknik utv., logistik, inköp, försäljning och produktion. 97 % av produkterna går på export. Säljorganisationen består av lokala säljare samt agenter/återförsäljare i Europa, USA och Asien. 

Utmaning: Verksamheten i Roundo Machines var i ett trångmål finansiellt, tekniskt och logistiskt. 9 månader sedan hade företaget gått igenom rekonstruktion. Som en del av verksamheten fanns ett överdimensionerat lokalt lager, ingen struktur vad gäller halvfabrikat, en utvecklingsavdelning som var kraftigt eftersatt - samt anställda som hade gett upp hoppet. 

Min utmaning var att göra en total finansiell helomvändning och få företaget på fötter och därmed lägga basen för en delförsäljning av företaget. 

Prestation: 

- Etablera och implementera en ny prisstrategi 

- Etablera och sjösätta nya marknads- och försäljningsaktiviteter i Europa och Asien, bas i Hong Kong - Modifiera och nischa produktflora 

- Coacha säljteam - Omförhandla avtal med säljagentnätverk i USA 

- Stärka företagskultur 

- skapa en framåtanda - Implementera ERP affärssystem, MONITOR - Expandera återförsäljarnätverk (internationellt) 

- Genomföra försäljning av 50 % av företaget 

- Sälja näringsfastighet för att stärka likviditet 

VD
Prevas Technology West AB

2009-11 - 2011-11

Nischad teknikkonsult/IT-företag inom inbyggda system lösningar - mjukvara & hårdvara. B2B lösningsinriktad försäljning. 

Kunder: Fordon, industri, telekom, medtech. 

Utmaning: Bygga verksamhet samt växa organiskt 

Prestation: 

Omsättningsökning från 0 till 20 MSEK, EBITA: 25 %

Försäljningschef/Affärsutvecklare
Etteplan AB

2005-05 - 2008-12

Teknikkonsultbolag inom framförallt mekanik, test och inbyggda system. 

Utmaning: Etablera nytt affärsområde inom inbyggda system, embedded, samt växa existerande verksamhet till ett slutmål på 40 konsulter. 

Prestation: 

- Etablerade grupp, inbyggda system och test, ökade försäljning från 3 till 35 MSEK, EBITA: 15-30 % 

- Etablerade grupp, IT, omsättning 20 MSEK, EBITA 15-25 % 

- Leda verksamhet i Södertälje 

- KAM för flera större konton, t ex. AB Volvo

Teknikchef/Affärsutv./Projektledare
Yazaki Europe Ltd, Gothenburg Branch

1994-02 - 2005-05

Yazaki tillverkar och levererar komponenter, system till fordonsindustrin globalt. 

Utmaning: 

- Leda team på 12 ingenjörer och projektledare. 

- Leda globala projektteam 

- Leda ingenjörsrelaterade frågeställningar i ledningsgruppen 

Prestation: 

- B2B kvalificerad lösningsinriktad teknik/system-försäljning 

- Marknadsaktiviteter 

- Planera roadshows 

- Etablera och driva strategiarbete - teknik och affärsutveckling 

- Uppstart av IoT verksamhet 

- Global projektledare för tvärfunktionella multikulturella team på mellan 10-50 pers. gentemot personbilar resp. tunga fordon. 

- Goda kunskaper i japansk kultur.

Academic Background

Tyska A
Göteborgs Universitet

1992-08 - 1993-05

Högskoleingenjör, Elektro-mekanik
Chalmers Tekniska Högskola

1988-08 - 1991-05

Certifications

Digital Transformation Strategy

2017-05

Styrelseutbildning

2012-02

QS9000

2001-05

UGL och Personligt ledarskap, 9 dagar

2007-05

Contact contractor