Fullstack utvecklare

Based in Stockholm
Speaks Swedish (5), English (5)
- Frontendutveckling och UX
- Backendutveckling, Node.js och C# på .NET
- CI/CD

Available ASAP

Updated 2020-07-13

Skills

REDUX
RAMDA
DOCKER
API
GRAPHQL
FIGMA
HTML5
GIT
GATSBY
AGILA UTVECKLINGSMETODER
HTML
CROCKS
REACT.JS
JAVASCRIPT
PROGRAMMERING
NODE.JS
EXPRESS
CSS3
PAPERPLANE
NODE
REACT
STYLED-COMPONENTS
OOP
BASH
SKETCH
REST
C#
ADOBE PHOTOSHOP
SQL
CLOUD FIRESTORE
MONGODB
SASS
TESTNING
TDD
JEST
FIREBASE
FULLSTACK
POUCHDB
F#
HASKELL
REASONML

Summary

Jag har alltid varit en allt i allo. Om det har varit någon roll som har behövt fyllas så har jag kunnat axla ansvaret. Det har gett mig erfarenhet inom det mesta i branschen. Även om jag älskar UX/UI-design så är det programmering jag brinner för. Jag har undervisat och handlett inom OOP men 2017 fastnade jag för funktionell programmering. Sedan dess har jag programmerat mestadels inom den funktionella paradigmen. Jag har erfarenhet inom diverse olika språk men det är primärt JavaScript jag föredrar. Gärna MERN-stacken. Mycket av det jag har gjort finns på Github och vissa saker ligger live.

När vi har lite tid över brukar jag, min sambo Victoria och vår hund Algot, åka ut med vår egenbyggda camper van. Det har blivit resor både runtom i Sverige och resten av Europa.

Professional Experience

Fullstack-programmerare
Beanloop AB
2020-01 - Present
Projektassistent, Webbprogrammerare
Linnéuniversitetet
2019-01 - 2020-01
Konsult inom UX och frontend
Gamesys Group
2013-01 - 2017-01
Konsult
Ateljé Digital
2012-01 - 2013-01
Lärare
Teknikhögskolan
2012-08 - 2012-12

Academic Background

Kandidatexamen i datavetenskap
Linnéuniversitetet
2017-08 - 2020-06

Avancerad Flashprogrammerare
Teknikhögskolan
2011-08 - 2012-06

Contact contractor