Available ASAP

(Updated 2020-08-17)

Erfaren ERP-Projektledare/Affärskonsult

Göteborg, Sweden

Native Swedish, English, Beginner German,

  • Projektledning
  • Affärsystem / ERP
  • Affärskonsult

Skills (25)

DYNAMICS

ERP

PMP

PROJEKTLEDNING

OPERATIONS

ATT KÖPA/UPPHANDLING

Affärssystem

PROJEKTLEDARE

Business Central

NAVISION

PROBLEMLÖSARE

OPERATIONS MANAGER

Avtal

UPPHANDLING

Dynamics NAV

Uppgradering

Förvaltning

INKÖP

RETAIL

VERKSAMHET

HANDEL

Business Intelligence

RETAIL MARKETING

DYNAMICS CRM

Finance and operations

Summary

PMP-certifierad (PMI) projekt- och programledare med lång erfarenhet från att leda initiativ inom ERP/standardsystem/affärssytem. Kunskap och erfarenhet av flertalet olika metoder från traditionellt vattenfall och till mer snabbrörligt och agilt. Har erfarenhet av projekt inom allt från lokala svenska företag till globala koncerner som spänner över flera marknader där jag agerat både på strategisk och praktisk nivå. Dessutom mångårig erfarenhet av ledande roller i verksamhet inom tjänstesektorn. Också skicklig inom IT-strategi, ledning i allmänhet, upphandling, lång erfarenhet av processerna kring försäljning av lösningar och projekt. Brinner för kundnytta och verksamhetsfokus likväl som leverans och lönsamhet, är serviceinriktad och målfokuserad. Mångårig erfarenhet av Dynamics affärsystem, Navision, NAV, Business Central, Axapta, AX, Finance and Operations.

Professional Experience

Rådgivare och Konsult/Projektledare
Byplay ERP / Affärsplattformar

2020-06 - Present

Byplay är en oberoende part som brinner för att hjälpa företag att skapa och införa den bästa affärsplattformen / ERP systemet för att stödja verksamhetens nuvarande och framtida behov. Vårt bidrag är kompetens kring att rådge, stödja och leda digitaliseringsinitiativ med affärsplattformen i huvudfokus. Med oss har vi mångårig erfarenhet av implementering av affärsplattformens olika komponenter och tar en holistisk helhetssyn på affärsplattformens applikationer.

Vi drivs av en passion för vårt arbete och för att hjälpa våra kunder. Huvudfokus ligger på ERP och kringliggande applikationer. Vi stödjer i alla faser från val av affärsapplikationer och prospektering till implementering och drift/förvaltning. Vi brinner för att stödja i att hitta den bästa affärsplattformen och att hjälpa till med införandet från företagets perspektiv. Vi har även djupare teknisk kompetens och erbjuder rådgivning kring affärsplattformens arkitektur. Vi arbetar huvudsakligen inom områdena:

• Förstudie - affär, process och krav 

• Upphandling - val av system, plattform och leverantör 

• Införande - projekt- / programledning, arkitektur 

• Förvaltning - etablera, förvaltningsledning, vidareutveckling, rådgivning 

• Extern projektledare - vi åtar oss även rena projektledningsuppdrag

Senior Projektledare Operations Manager
COSMO CONSULT

2016-03 - 2020-05

Implementeringar av affärssystem baserat på Microsoft Dynamics Business Central, Dynamics NAV, Navision.

Senior Projektledare och Konsultchef
CGI

2013-01 - 2016-02

Projekt-/Programledare Sverigeansvarig
Logica Business Consulting

2008-01 - 2013-01

Projektledare för affärssystemsprojekt baserat på affärsystemet Microsoft Dynamics NAV, Navision

Senior Projektledare Retail
Extenda Retail AB

2006-01 - 2008-01

Projektledare Verksamhetsutvecklare ERP
WM-data

1999-05 - 2006-01

PROJEKTLEDARE BUSINESS PLATFORM
Intertain AB

2019-01 - 2019-06

Projektledare för införandet av ny global gemensam affärsplattform baserat på affärssystemet Dynamics Business Central för stöd av verksamhetsprocesser inom Finans och Masterdata för 35+ legala enheter världen över.

Fokus – att skapa en modern, gemensam plattform för samtliga legala enheter baserad på gemensamma globala processer

PROJEKTLEDARE BUSINESS PLATFORM
Lindholmsgruppen

2018-01 - 2018-09

Projektledare för införandet av ny affärsplattform för stöd av verksamhetsprocesser inom Finans och Inköp baserat på en standardplattform riktad mot producerande verksamheter (Dynamics NAV/Business Central). Även med hänsyn taget till det fortsatta projektet där order, lager och produktion skall in i affärsplattformen.

Fokus – modernisera arbetssätt, harmonisera processer och anamma den senaste tekniken

PROJEKTLEDARE BUSINESS PLATFORM
Nilörngruppen

2016-03 - 2016-12

Projektledare för införandet av ny affärsplattform som stödjer alla företagets processer baserat på en standardplattform, Dynamics NAV. Core-projekt med Sverige, Tyskland, Belgien och Danmark som pilot inför utrullning i resterande delar av världen.

Fokus – Likriktning av gemensamma globala processer och användning av standardsystemets best practice så långt det är möjligt

PROGRAMLEDARE BUSINESS PLATFORM
Apoteksmarknaden

2010-12 - 2011-06

Programledare för Logica Business Consultings leverans till Apoteksmarknaden. En lösning baserad på affärsplattformen Microsoft Dynamics NAV / LS Retail. Ansvarig i styrgruppen och kravställare i produktutvecklingen av recepthanteringsapplikation gemensam för alla apotek samt drift och applikationshanteringstjänster. I programmet ingick leverans till 4 apoteksaktörer och programmets leverans omfattade 150 konsulter. 

Fokus – Leverera en komplett tjänsteportfölj inom IT för aktörernas totala IT-behov. Produktutveckling av applikation för receptexpediering och paketering tillsammans med Retailplattformen för apoteken.

PROJEKTLEDARE BUSINESS PLATFORM
Apoteksgruppen

2010-09 - 2010-12

Projektledare för införandet av ett komplett verksamhetssystem för Retail verksamheten baserat på affärsplattformen Microsoft Dynamics NAV. Omfattade både butikssystem (POS) och varuförsörjning / Backoffice. Ansvarade för planering och genomförande av förstudie, analys, design och implementering av den nya affärsplattformen. Projektet omfattade cirka 15-20 FTE. Hanterade projektet från design till den färdiga lösningen med pilotinstallation av två apotek. Överlämnas till utrullningsteamet för de återstående 148 apoteken.  Även rådgivare till Apoteksgruppens projektledare i initiativet.

PROJEKTLEDARE AFFÄRSPLATTFORM
Elof Hansson AB

2021-04 - Present

PROJEKTLEDARE AFFÄRSPLATTFORM
Elof Hansson AB

2009-01 - 2010-06

Projektledare för initiativet att införa en ny affärsplattform på flertalet av Elof Hanssons svenska bolag. Även rådgivare till Elof Hanssons projektledare i initiativet

PROJEKTLEDARE UPPGRADERING ERP
H&M

2007-04 - 2008-01

Projektledare för uppgradering av POS-applikationen för H&Ms butiker i Sverige + 4 ytterligare länder. Implementering av flertalet moderniserade lösningar för att möta den förändrade kravbilden hos H&M och skapa grunden för en modernare plattform. 

PROJEKTLEDARE UPPGRADERING ERP
Kjell & Company

2010-01 - 2010-09

Kjell & Companys projektledare för uppgradering av affärsplattformen baserad på Microsoft Dynamics, rapporterade direkt till kundens VD som var uppdragsgivare. Rådgivande i approach och utförare av genomförandet.

Academic Background

Ekonomie & Filosofie Magisterexamen
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

2021-04 - 1999-06

Certifications

Certified Project Management Professional (PMP)

Contact contractor