Available ASAP

(Updated 2020-09-28)

Affärssystemkonsult Microsoft Dynamics

Stockholm

Native Swedish, Fluent English, Beginner German,

  • Affärssystemkonsult
  • Projektledning
  • 20+ års erfarenhet Dynamics Business Central/NAV

Skills (10)

REDOVISNING

WAREHOUSE MANAGEMENT

EKONOMI

Affärssystem

DIGITALISERING

Dynamics 365 Business Central

Dynamics NAV

PROJEKTLEDNING

E-handel

Supply Chain Management

Summary

20 år i affärssystembranschen, primärt med Microsoft Dynamics NAV/Business Central, som
verksamhetskonsult, lösningsarkitekt, projektledare och konsultchef.

Professional Experience

Affärssystemkonsult, frilans
Bright Tower AB

2020-03 - Present

Konsultverksamhet som specialist inom affärssystemet Microsoft Dynamics Business Central/NAV. Hjälper Dynamicskunder och leverantörer i projekt för effektivisering och digitalisering. Projektledning för införande-, uppgraderings- och utvecklingsprojekt.

Konsultchef
EVRY Sweden AB

2019-02 - 2020-02

Konsultchef för ett konsultteam på ca 20 personer. Affärs- och leveransansvar för projekt avseende införande och vidareutveckling av affärssystemet Microsoft Dynamics Business Central/NAV och CRM. Ansvar för resultat, rekrytering och beläggning.

Lösningsarkitekt affärssystem
Sopra Steria Sverige AB

2018-04 - 2019-01

Utveckling av affär och erbjudanden inom företagets nya satsning på affärssystem. Förstudier och analys inför nya kundprojekt. Lösningsarkitekt för offerter, upphandlingar och införsäljning av ERP-lösningar. Samt övergripande lösningsansvar för kundprojekt.

Konsultchef
Visma Software AB

2014-12 - 2018-03

Helhetsansvar för företagets konsultverksamhet med 35 konsulter och omsättning ca 50 mkr.
Konsultteamet levererar kundprojekt för införande och vidareutveckling av Vismas lösningar för ekonomi, projektstyrning och beslutsstöd. Ingick i företagets ledningsgrupp.

Senior konsult & projektledare
Tectura AB/Cosmo Consult AB

2013-01 - 2014-11

Senior verksamhetskonsult affärssystem (Microsoft Dynamics NAV) med inriktning Finance,
Sales & Marketing, Warehouse Management. Aktiv roll tidigt i leveransen med förstudie,
analys och säljstöd. Projektledning och kundansvarig konsult.

Konsultchef
Logica Sverige AB

2007-05 - 2012-12

Konsultchef med ansvar för en konsultgrupp i Stockholm och Umeå om ca 25 personer.
Affärs- och leveransansvar för projekt för införande och vidareutveckling av affärssystemet
Microsoft Dynamics NAV. Ansvar för resultat, budget, rekrytering och beläggning.

Projektledare/affärssystemkonsult
WM-data AB/Logica Sverige AB

2004-12 - 2007-04

Projektledare och affärssystemkonsult (Microsoft Dynamics NAV), främst Sales & Marketing, Trade & Logistics och Professional Services. Drivit ett stort antal kundprojekt för både större och mindre kunder i varierande branscher, från förstudie till slutfört införandeprojekt.

Projektledare/affärssystemkonsult
Bizguide AB

2000-10 - 2004-12

Projektledare och affärssystemkonsult (Microsoft Dynamics NAV). Drivit ett stort antal kundprojekt för både större och mindre kunder i varierande branscher. En av tre grundare och delägare i företaget. Företaget förvärvades av WM-data i december 2004.

Projektledare/affärssystemkonsult
Martinsson Informationssystem AB

1998-11 - 2000-09

Projektledare och affärssystemkonsult (Microsoft Dynamics NAV). Drivit ett antal kundprojekt för både större och mindre kunder inom främst handel och entreprenad.

Verksamhets- och ekonomikonsult
Engström & Partners AB

1997-09 - 1998-10

Uppdrag för utveckling av kommunal omsorgsverksamhet, tillsammans senior konsult inom området, samt ekonomisk rådgivning och redovisningstjänster till mindre ägarledda företag.

Controller/ekonom
Umeå kommun

1996-01 - 1997-08

Ansvarig för samlad koncernrapportering för kommunens företag samt koncernredovisning och bokslut för Umeå Kommunföretag AB, moderbolag för de kommunala bolagen.

Redovisningskonsult
ICA Ekonomibyrå AB

1991-08 - 1995-12

Upprätta bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt ekonomisk uppföljning och rådgivning för kunderna som främst var ICA-handlare.

Academic Background

Handelshögskolan Göteborgs universitet
Handelshögskolan Göteborgs universitet

1986-09 - 1991-05

Eksjö gymnasium
Eksjö gymnasium

1980-08 - 1983-06

Contact contractor