Vilkår og betingelser for Onsiter.com

1. Eierskap og kontraktsbetingelser

Eierskap: Disse vilkårene (heretter forkortet til "T & Cs") regulerer din tilgang til og bruk av plattform, innhold, verktøy og tjenester (heretter kalt "Tjenestene") som tilbys av Onsiter.com, som er en del av Dansk selskap Onsiter ApS lokalisert på Strandgade 12B, 1401 København K, CVR: 30590627 (heretter "Onsiter").

Ved å godta våre vilkår, godtar du herved at din tilgang og bruk av tjenestene er underlagt vilkårene. Ved å godta vilkårene blir det dermed etablert et kontraktsforhold mellom deg og Onsiter.

Definisjoner: Med hensyn til vilkårene og betingelsene er følgende ord og uttrykk definert som nedenfor:

"Konsulentkjøper" refererer til brukeren og den juridiske enheten han / hun representerer, som oppretter en kjøperprofil ved bruk av tjenestene enten ved å legge ut et prosjekt eller ved å henvende seg til konsulenten eller konsulentleverandøren gjennom tjenestene.

"Konsulentleverandør" refererer til brukeren og den juridiske enheten han / hun representerer, som oppretter en eller flere profiler med CV-informasjon for å akseptere et prosjekt ved bruk av tjenestene.

"Konsulent" refererer til den personen som potensielt vil gjennomføre prosjektet for konsulentkjøperen og fungerer som en representant for konsulentleverandøren.

“Avtale” refererer til avtalen som er opprettet mellom en konsulentkjøper og en konsulentleverandør som bruker tjenestene.

"Prosjekt" refererer til enhver oppgave, prosjekt eller jobb som tilbys av konsulentkjøperen til konsulentleverandøren gjennom Onsiter-plattformen, enten i form av et prosjekt lagt ut på Onsiter.com eller tilbys direkte av en konsulentkjøper gjennom Onsiter-tjenesten, eller gjennom andre kommunikasjonsmåter, inkludert kommunikasjon på plattformer utenfor Onsiter-plattformen, hvis den første dialogen ble startet på Onsiter.com.

"Prosjektperiode" refererer til den avtalte perioden konsulentleverandøren jobber med et prosjekt for konsulentkjøperen.

Din bruk av tjenestene utgjør ditt uttrykkelige samtykke og erkjennelse av at du mister din angrerett i henhold til ditt kontraktsforhold med Onsiter. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, bør du umiddelbart slutte å bruke tjenestene.

Priser. Konsulentleverandøren er ansvarlig for å bestemme timeprisen for et prosjekt, mens det er konsulentkjøperens beslutning om de ønsker å ansette konsulenten til den prisen.

Ytterligere vilkår kan gjelde for visse tjenester, for eksempel, men ikke begrenset til, arrangementer eller spesialtilbud. I så fall vil du bli varslet om slike tilleggsvilkår og bli bedt om å godta dem. Disse tilleggsvilkårene vil være et supplement til de generelle vilkårene og vil derfor bli sett på som en del av vilkårene for tjenestene det gjelder. Hvis elementer i tilleggsbetingelser er i konflikt med det som er definert i standard vilkår og betingelser, overstyrer tilleggsvilkårene standard vilkår og betingelser.

Endringer i vilkår: Onsiter forbeholder seg retten til å endre vilkårene relatert til tjenestene. I så fall vil vilkårene bli oppdatert her på siden, og brukerne våre vil bli informert om endringen via e-post. Brukerne vil bli varslet om endringer i vilkår og betingelser minst ti dager før de trer i kraft. Med mindre du sletter profilen din innen denne varselperioden, samtykker du i å være bundet av de nye vilkårene.


2. Tjenesten

Onsiter er en tjeneste som forbinder konsulentkjøpere med matchende konsulenter. Konsulentkjøperen kan opprette egne foretrukne leverandører, og det er gratis å inngå kontraktsforhold med disse leverandørene uten kontraktsmessig involvering av Onsiter.
Videre kan du finne nye leverandører som bruker leverandøruniverset, og det er også gratis å delta i kontraktsforhold med disse leverandørene uten kontraktsmessig involvering av Onsiter.

Konsulentkjøpere kan også ta kontakt med konsulenter fra Onsiter Market Place. Når konsulenten er fra markedsplassen, legger Onsiter til et gebyr til konsulentleverandørens pris, som betales av konsulentkjøperen. Det er ikke tillatt for konsulentkjøperen å opprette direkte kontraktsforhold utenfor markedsplassen med konsulenter fra markedsplassen.
 

Mens Onsiter-plattformen er utviklet av Onsiter og skapt på en slik måte at de beste matchende konsulentprofilene blir foreslått til konsulentkjøperen, ligger selve valget av konsulent hos konsulentkjøperen, og onsiter er uten ansvar for det faktiske arbeidet til konsulenten. hos konsulentkjøperen.

3. Databeskyttelse

Ved å sende inn navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, CV og annen informasjon, godtar du at all informasjon, som en nødvendig konsekvens av tjenesten som tilbys, kan bli tilgjengelig for alle som bruker tjenesten, når dette er nødvendig for at tjenesten skal leveres. I mellomtiden gjelder ikke dette bankopplysninger og annen finansiell informasjon som vil bli behandlet konfidensielt. Les mer i våre personvernregler

4. Prosjekter

Konsulentkjøpere: Når du legger ut et prosjekt på Onsiter, må konsulentkjøperen forsikre seg om at prosjektet er nøyaktig og omfattende beskrevet.

Ved å legge ut eller tilby prosjekter av noe slag på Onsiter, godtar konsulentkjøperen vilkårene og garanterer at den har den nødvendige fullmakten til å tilby de aktuelle prosjektene og / eller har full autoritet til å inngå avtalen og derved tilby prosjektet til konsulenten. Leverandør.

Konsulentleverandører: Ved å akseptere prosjektet forplikter konsulentleverandøren seg til å ha den nødvendige fullmakt til å ta prosjektet og / eller full autoritet til å inngå avtalen med konsulentkjøperen.

Tvister: Eventuelle tvister som kan oppstå mellom konsulentleverandør og konsulentkjøper angående og / eller i forbindelse med prosjektet, må avgjøres mellom konsulentleverandør og konsulentkjøper. Onsiter fraskriver seg ethvert ansvar i denne sammenheng.

5. Tilgang og bruk

For å få fullstendig bruk av tjenesten, må du registrere en aktiv konto hos Onsiter. Du må være minst 18 år for å opprette en konto på Onsiter.com. Når du registrerer deg, godtar du å gi fullstendig, nøyaktig og oppdatert informasjon før avtalen inngås. Å ikke ha fullstendig og oppdatert kontoinformasjon kan ekskludere deg fra å inngå en avtale. Du er ansvarlig for all aktivitet på kontoen din, og du godtar å holde kontonavnet og passordet ditt hemmelig.

Når du registrerer deg og får en konto på Onsiter, enten som konsulentleverandør eller konsulentkjøper, og så lenge du har en aktiv konto på Onsiter, godtar du å motta e-post om aktiviteter i tjenestene og relevant informasjon fra Onsiter. Du kan velge bort disse e-postmeldingene bortsett fra informasjon som er viktig for bruken av tjenestene.

Kontoen din og påloggingsinformasjonen for Onsiter er strengt personlige og skal ikke deles med andre. Du kan ikke tilby prosjekter eller godta prosjekter på vegne av tredjeparter. Hvis folk i nettverket ditt vil benytte seg av tjenesten, må de få sin egen konto. Du samtykker i å overholde alle gjeldende lover mens du bruker tjenesten, og du kan bare bruke tjenesten til lovlige formål.

Onsiter har rett til å ekskludere enhver person eller selskap fra å bruke tjenesten av en eller annen grunn.

6. Kommunikasjon

Personvern: Kommunikasjon og interaksjon på plattformen av konsulentleverandør og konsulentkjøpere skal ikke outsources til tredjeparter eller automatiseres i noen grad.

Stemme / ekskludering: Når du bruker Tjenesten, godtar du ikke å levere innhold eller kommunisere på en måte som er fornærmende, hatefull, voldelig, pornografisk, ulovlig eller på annen måte støtende. Onsiter har rettighetene til å slette innhold hvis vi mener at dette avsnittet er brutt, og å ekskludere brukere fra tjenesten.

Innhold. Når du oppretter en konto på Onsiter og laster opp innhold, erklærer du og garanterer at du er eneeier av dette innholdet og / eller har rettighetene som er nødvendige for å sikre at brukerinnholdet ikke bryter med tredjeparts rettigheter eller juridiske bestemmelser, uavhengig av natur og omfang.

Alt brukerinnhold levert av deg forblir din eiendom. Imidlertid, ved å gjøre innholdet ditt tilgjengelig gjennom Onsiter, gir du Onsiter retten til å distribuere, endre, dele med tredjepart, legge til ekstra innhold, offentlig vise, bruke eller på annen måte bruke uten ytterligere samtykke fra deg og uten krav om betaling.

Markedsføring: Tjenesten som tilbys, kan ikke brukes til markedsføring av andre produkter eller tjenester enn de du vil tilby gjennom Onsiter-plattformen som passer til det overordnede formålet med Onsiter-tjenesten.

7. Ansvar og erstatning

Ansvarsfraskrivelse: Onsiter tilbyr en tjeneste som hjelper konsulentkjøpere og konsulentleverandører å finne hverandre og starte et samarbeidsforhold gjennom en avtale levert av tjenesten, men vi garanterer ikke kvaliteten, egnetheten, sikkerheten eller evnene til konsulentkjøpere og konsulentleverandører. bruker tjenesten. Som bruker av Tjenesten godtar du at alle risikoer som oppstår ved bruk av Tjenesten er på egen risiko.

Informasjonen og tjenesten som tilbys av Onsiter gis på en 'as is' og 'som tilgjengelig' basis uten noen garanti, representasjon eller tilstand av noe slag. Onsiter påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for nøyaktigheten, omfattende eller nytten av informasjonen som er funnet gjennom tjenesten.

Onsiter fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, inkludert følgeskader, som f.eks. tapt fortjeneste, tapte data, personskader eller skade på eiendom knyttet til, i forbindelse med eller på annen måte som følge av bruk av tjenesten. Dette gjelder selv om Onsiter har blitt informert om muligheten for slik skade. Onsiter er heller ikke ansvarlig for skader, erstatningsansvar eller tap som oppstår enten ved bruk av eller avhengighet av tjenesten eller manglende evne til å få tilgang til og / eller bruke tjenestene; eller enhver transaksjon eller forhold mellom deg og en tredjepartsleverandør.

Onsiter vil under ingen omstendigheter være ansvarlig overfor deg hvis det er force majeure som påvirker Onsiter eller dets underleverandører, inkludert i forbindelse med krig, streik, lockouts, avbrudd i vanlig trafikk, datavirus, brann, sivil uro, naturkatastrofer, begrensninger fra offentlige myndigheter , og lignende force majeure-hendelser som er utenfor Onsiters kontroll.

Skadesløsholdelse: Du samtykker i å skadesløse Onsiter for eventuelle krav, forpliktelser, tap, ansvar og utgifter som oppstår ved din bruk av tjenestene, ditt brudd på eller brudd på disse vilkårene, ditt brudd på tredjeparts rettigheter eller lignende.

8. Gjeldende lov

Enhver tvist mellom Onsiter og konsulentkjøperen, Onsiter og konsulentleverandøren eller mellom konsulentleverandøren og konsulentkjøperen må avgjøres i samsvar med loven som gjelder i landet til den saksøkte parten.

Enhver tvist eller uenighet bør først forsøkes løst ved mekling mellom partene.