Prosjektleder/UX/Funksjonell arkitekt Oslo, Norge

Might be available

(Oppdatert %updatedDate %)

Prosjektleder/UX/Funksjonell arkitekt

Oslo, Norge

Innfødt Norwegian, Flytende English

  • 10+ års erfaring IT Prosjektleder (PMP og Prince2), tidl. utvikler
  • UX design
  • Funksjonell arkitekt

Ferdigheter (57)

Stakeholder Management

it strategi

Technical Understanding

BILFORSIKRING

TEAM LEAD

DIGITALISERING

ANSVAR

TRENER

PROAKTIV

Prosjektledelse

BUDSJETT

SELV MOTIVERT

SMART

Scrum

PROSJEKTLEDER

Agil

MBA

krav

PROJECT MANAGER

ENDRINGSHÅNDTERING

PMP

Strategi

SATT

RFP

MARKEDSUNDERSØKELSER

PROSESSFORBEDRINGER

MOBIL

MARKEDSANDEL

MICROELECTRONICS

CRM

KRETSER

CIRCUITS

Interaksjonsdesigner

ELEKTRONISK

SQL

MARKEDSANALYSE

KUNDEBEHANDLING

Design

TESTING

PRINCE2

FAKTURERING

TJENESTER

LEVERANDØR

Jira

SELGER

WEB DATABASE

NEVRALE

Løsningsarkitektur

OMSTRUKTURERING

SENSORS

Integrasjonsarkitektur

NETTVERK

MILJØ

INSTRUCTOR

SALGSDIREKTØR

SALGSAVDELINGEN

PRE-KONSTRUKSJON

Arbeidserfaring

Co-founder

2018-11 - Nåværende

Partner XY01

XY01 - Principal technology (Start-up)
XY01 merger mennesker og teknologi for å hente ut verdipotensialet for oss mennesker. Vi jobber med forretningsstrategi og leder alle initiativ i implementeringsfasen med brand.

Ansvarsområder:
• Co-founder
• Leder for digital business
• Markedsanalyse
• Produktdefinering
• Prosjektleder

Resultat: Ansvarlig for ca 30% av omsetning til XY01 i 2019 (6 ansatte)

Fuguru AS (Start-up)
Riskanalyse og reduksjon rettet mot alpinanlegg for lansering. Senere internasjonalt og andre bransjer.

Ansvarsområder:
• Co-founder
• Prosjektleder
• IT strategi
• IT prosjektleder (ledet utviklere i Vietnam)
• UX designer
• Funksjonell arkitekt

Resultat:
• IT implementering utført i henhold til budsjett og plan
• Produktet går live høst 2020


Cameralla AS (Start-up)
Norges største online fotoskole.

Ansvarsområder:
• Ledergruppe medlem
• IT strategi
• IT prosjektleder (ledet utviklere i Vietnam)
• Løsningsarkitekt
• Funksjonell arkitekt
• UX designer

Resultat:
• Cameralla er i dag Norges største online fotoskole
• IT plattform som endret seg drastisk i takt med forretningsbehov
• IT implementering utført i henhold til budsjett og plan
• Produktet gikk live etter planen i 2019


Visit Locally (Vl.ly) (start-up)
Webportal for reisedestinasjon i Norge med CRM og app.

Ansvarsområder:
• Co-founder
• IT rådgiver på webportal
• Prosjektleder (CRM og app)
• Integrasjonsarkitekt
• Funksjonell arkitekt
• IT strategi

Resultat:
• Dobling av kundekontakter for Rauland Turist gjennom app
• Økning av inntjening for løypebidrag for Rauland Turist gjennom CRM


Hurtigruten - RFP Call Center løsning
Hurtigruten hadde behov for ny call center løsning da deres løsning ikke lenger ville bli supportert av leverandør.

Ansvarsområde:
• Ansvarlig for teknisk / ikke funksjonelle krav til IT løsning
• Brukerbehov identifisering
• Evaluering av RFP besvarelser


Instabank - Kundeløsning
Instabank selger godt til nye kunder, men måtte / ønsket styrke forretningen rundt eksisterende kunder.

Jobben var å definere ny kundereise med fokus på Point of Sale og økt kundeverdi og forretningsverdi.

Resultatet var et tydelig definert scope for en ny kundeløsning som vil øke kundetilfredshet og økt bruk av finansielle tjenester hos Instabank.

Ansvarsområder:
• Kundereise - definering av eksisterende kundereise og problemområder
• Fasilitator for utarbeidelse av forbedret kundereise
• Dokumentering / kravbeskrivelse av løsning for ny kundereise
• Business case for prosjekt

Resultat:
• Prosjektet er pågående


Digisure
Digisure er et oppstartsselskap innenfor forsikring med fokus på digitalisering av forsikring.

Ansvarsområder:
• Teknisk prosjektleder (utviklere i Sverige og Ukraina)
• IT strategi
• RFP kjernesystem - kravbeskrivelse og evaluering av svar
• RFP front end - kravstiller, finne/intervjue/velge leverandører og teammedlemmer, kommersiell avtale.
• Integrasjonsarkitekt
• Løsningsarkitekt
• Funksjonell arkitekt
• UX designer

Resultat:
• Prosjektet er pågående

Prosjektleder SpareBank
1 Forsikring

2016-10 - 2018-11

Spinn (smart bilforsikring):
Smart bilforsikring overvåker kjørestil gjennom en smartplugg som koblet i bilens OBD2 port og kommuniserer med fagsystemer gjennom en mobil app. God flyt i trafikken gir rabatt på bilforsikring.

Ansvarsområder:
• Prosjektleder
• Prosessforbedringer

Resultat:
• IT plattform tilrettelagt for kommersiell skalering
• Økt effektivisering av IT ressurser


Samtykke:
Implementering av å innhente samtykke til elektronisk markedsføring, deling av data og elektronisk kommunikasjon.

Ansvarsområder:
• Prosjektleder
• Personvern / GDPR
• Samarbeide / koordinere med SpareBank 1 Banksamarbeid

Resultat:
• Prosjektet ble gjennomført på tid, scope og budsjett.


Programledelse hos CRM og Kundedialog:
Jeg satt i programledelsen for Proaktiv Kundedialog hvor vi utarbeidet og ledet arbeidet rundt målbilde med tilhørende veikart. Veikartet var sentrert rundt kontinuerlig leveranser av forretningsgevinster på veien mot målbilde.


Analysebasert kundeinnsikt
Jeg var fasilitator i et prosjekt hvor vi kartla og implementerte ny arbeidsprosess for analysebaserte aktiviteter mot kunder basert på A3 prosessen.


Innovasjonsprosjekter metodikk & mal:
Jeg definerte metodikk og mal for innovasjonsprosjekter i SpareBank 1 Forsikring.


Program mal:
Jeg definerte mal for program-mandat i SpareBank 1 Forsikring.

Sjefskonsulent / prosjektleder
Capgemini

2016-04 - 2016-10

"People matter, results count."


Markedsstrategi forsikring:
Jeg jobbet med innsikt og strategi for å øke Capgemini sin markedsandel innen forsikringsindustrien i Norge. Arbeidet innebar analyser av kjernesystemer med hovedfokus på GuideWire. Jeg identifiserte også nøkkelpersoner internasjonalt og skaffet et nettverk for å sikre at vi hadde tilgang på den riktige kompetansen for våre oppdrag i Norge.


Ansvarlig prosjektleder - CRM Prosjekt:
I perioden jobbet jeg også som prosjektleder på et CRM prosjekt for Norwegian Insurance Partners.

Prosjektet fikk 4,67 av 5 mulige i kundetilfredshet.

Chief Information Officer
Contemi Solutions

2015-05 - 2016-04

"We deliver innovative solutions and packages to insurance based financial services companies. Our products provide a fast route to market for our customers and enable them to develop the value in their businesses by easily integrating their front and back-end systems."


Produkteier:
Jeg hadde øverste ansvaret for alle produktene til Contemi. Hovedoppgaven var å identifisere og presentere innovative løsninger med høyt potensiale for forretningsgevinster og kundeopplevelse. Dette inkluderte polise, skade, CRM, app-utvikling, rapportering, økonomisystem (fakturering), omnichannel og selvbetjeningsløsninger. Jeg var også ansvarlig for å gjøre markedsundersøkelser for å identifisere trender og muligheter.

Prosjektleder:
I Contemi var det høyt fokus på R&D, og en del av mitt ansvar var ledelse på tvers av disse prosjektene for å sikre synergi mellom produktene og inneholdet i enkeltprodukter. På det siste prosjektet var jeg ansvarlig for et større prosjekt med medlemmer fra 5 ulike land og 28 deltakere.

Intern strategi og endringshåndtering:
Jobbet med omstrukturering av Contemi for satsing på vekst. Dette har inkludert omstilling med nye prosesser og forbedret integrasjon mellom Contemi sine 3 ulike kontorer (Norge, UK, Vietnam). Samtidig har jeg sett på hvordan vi gjennomfører prosjekter internt og utnyttelse av synergier på tvers av prosjekter. Dette har vært en meget utfordrende endringsprosess på tvers av tidssoner, kulturer og språk. Resultatet er et godt løft i produktivitet og konkurransedyktighet for Contemi.

Salg:
Ansvar for, sammen med salgsdirektør, å promotere og demonstrere produktene til potensielle kunder, og bistå slik at salgsavdelingen har det beste grunnlaget tilgjengelig for å kunne gjennomføre effektive salgsrunder.

Prosjektleder, KAM og Prosessforbedringer
Contemi Solutions

2012-08 - 2015-05

KAM / Prosessforbedringer - Vardia Forsikring (Norge, Sverige og Danmark):
I denne perioden jobbet jeg tett med Contemi's største kunde - Vardia Forsikring. Jeg var ansvarlig for å forbedre måten og prosessene som vi benyttet i samarbeidet med Vardia. Dette resulterte i at vi gikk fra en meget misfornøyd kunde til en fornøyd kunde i løpet av 2 måneder.

Prosjektleder migrering - Codan Forsikring:
Jeg var ansvarlig for migrering av data fra Codan sitt tidligere polisesystem til deres oppgradering som var et prosjekt med budsjett på 45 millioner. I denne perioden hadde jeg ansvaret for ca. 30 utviklere (interne og kundens egne) fordelt på 4 kontorer i 3 ulike land. Prosjektet ble levert i henhold til tid og kostnader.

Prosjektleder
Oppstart Winterbergh / WaterCircles Forsikring

2010-05 - 2012-08

Mitt ansvar var implementering av IT systemet til WaterCircles og Winterbergh fra oppstart til leveranse. Dette ble levert til avtalt tid og kostnad, og innebar 10 - 12 medlemmer og 7 måneders implementeringstid.

2010.05 - 2012.08 Senior systemutvikler 100% + MBA 50%


Videreutdanning:
MBA: I denne perioden jobbet jeg 100% som utvikler samtidig som at jeg tok en MBA på BI deltid, sponset av arbeidsgiver.

Senior Systemutvikler:
TFF implementering: Designet og implementerte alene fra bunn integrasjon med motorvognregisteret i Norge for Contemi's polisesystem. Dette gikk live etter 8 uker fra oppstart og er kode som fortsatt er i produksjon.

System ytelse:
Utarbeidet strategi og var ansvarlig for implementering av strategi for å øke ytelse på Contemi's kjernesystem. Resultatet var en forbedring i ytelse med rundt 40% etter en periode på 6 uker.

Businesstools:
R&D prosjekt hvor hovedfokus var en mer forretningsvennlig måte å fremstille tariffer i systemet på, samt oppdatere tariffer. Resultatet var et moderne UI basert på WPF teknologi som fremstilte tre-struktur tariffer i flatt hierarki presentert i bruker format i motsetning til IT-utvikler format. Verktøyet kan også oppdatere tariffene på test-miljø initiert fra brukeren selv.

Senior Systemutvikler
Contemi Solutions

2008-05 - 2010-08

Prosjektdeltaker:
Startet i Contemi som prosjektdeltaker for utvikling av polisesystemet og oppretting av forsikringsprodukter.

Senior utvikler
Accenture

2008-01 - 2008-05

Ansvarlig
NAV Pensjon prosjektet

2006-08 - 2007-12

Very large scale integrated circuits
- digital designer
Micron Imaging (nå byttet navn til Aptina Imaging)

" one of the world's leading imaging-solutions company; providing CMOS image sensors, image processors and peerless technical and business acumen to customers around the globe."


Begynte som junior utvikler av bildesensor. Mot slutten av perioden jobbet jeg som digital design lead. En CMOS bildesensor består både av analoge og digitale kretser. Det var da normalt å ha en overordnet leder på tvers av begge områdene, samt en prosjektleder på den analoge og digitale delen separat. Digital design lead var i praksis prosjektledelse av den digitale delen. På det siste prosjektet fikk jeg jobbe med R&D, hvor jeg designet og implementerte en ny testkrets for en eksperimentell parallell spenningsutleser fra pixel arrayet med høy hastighet som fokus.

Personlig trener SATS og fulltidsstudent UiO
Tok Master i IT på universitetet

2001-01 - 2006-01

i Oslo og Personlig trener utdanning hos SAFE. Etter endt personlig trener utdanning jobbet jeg som personlig trener på SATS ved siden av studiene på UiO.

Akademisk bakgrunn

UX Design Institute
UX Design Institute

2020-04 - 2019-01

MBA
BI Norwegian Business School

2011-03 - 2012-07

Master of Science
University of Oslo

2001-01 - 2006-01

St. Halvard high school
St. Halvard high school

1998-01 - 2001-01

Sertifiseringer

Microsoft certification
PMP
ITIL v3
Sun certified Java programmer
Sun certified Java
Sun certified
certified Java programmer
certified Java

Kontakt konsulent