Full stack developer Drammen, Norway

Might be available

(Updated 2021-03-25)

Full stack developer

Drammen, Norway

Native Norwegian, Fluent English

  • 10+ års erfaring med Java, Spring og tilhørende framework
  • 15+ års erfaring med .net/c# og MS framewoark
  • 25+ Erfaring med SQL DB/Sqlserver/oracle (t-sql/Pl-sql)

Skills (34)

SQL

PROGRESS 4GL

MS Access

SYSTEMER

API

Design

PROBLEMLØSER

DATABASER

Microsoft Access

DOKUMENTKONTROLL

Oracle

XML

PROGRESS

PROTOTYPE

KOMMUNIKASJON

VALUTA

Business Intelligence

FINANCE

ERP

MOBIL

TEKNISKE KRAV

RETAIL

Finans

PLANLEGGING

Service

AWS

E-handel

KOMMUNALE

OFFSHORE

PRODUKTUTVIKLING

PLAST

SAMME

PROSJEKTPLANLEGGING

krav

Summary

Allsidig senior, problemløser og operativ hands-on utvikler.

 Kan gå inn i prosjekt, lære det som er nødvendig (legacy, forretningsområder og tekniske krav), kombinerer med erfaring, (50.000 timer med utøvende programmering og design), og gjøre jobben som prosjektet trenger og krever.

 Gjennomført 20 større oppdrag og 50 talls isolerte prosjekter for kunder siden 1990.

Professional Experience

Selvstendig næringsdrivende konsulent
Arbeidsforhold

1989-01 - 2020-01

stack utvikler
Capra Consulting

2018-01 - 2018-01

Systemer for bilimport, fortolling og forhandlerstøtte. Toyota Norge utvikler selv alle systemer
(Tks) som brukes av Toyotaforhandlere i Norge.

Java, Weblogic appserver, Oracle

TechnipFMC Arkitekt / Full stack utvikler

2013-01 - 2018-01

Interne systemer for dokumentkontroll og prosjektplanlegging. TechnipFmc bruker
egenutviklede systemer som håndtering av dokumentflyt i sine prosjekter og egenutviklet system som prosjekt planlegging og oppfølging av fremdrift av offshoreprosjekter

.Net, Access, SQL server.

Arkitekt, Full stack utvikler / Prosjektleder
Infinitum AS

1999-01 - 2012-01

Infinitum avregner pant på engangsemballasje mot kjeder og enkeltbutikker og har ansvaret for
pant ordningen i Norge på engangsemballasje, det vil si aluminium og plast flasker og bokser.

Ansvarlig for avregningssystemene med en løpende service og utviklingsavtale. Har bistått siden
oppstart i 1999 og utviklet 2 generasjoner systemer for Norsk resirk.

.Net(C#) og SQL server

Prosjekt m2 peer, Arkitekt/ Utvikler / Prosjektleder

2010-01 - 2012-01

Peer to peer plattform (Java/Android). Egenutviklet p2p protokoll basert på UDP.
Java/C++

Norsk Tillitsmann Prosjektleder / Full stack utvikler

2011-01 - 2012-01

Utviklingskontrakt med formål å utvikle system for "blind" kommunikasjon. Systemet skal legge til rette for anonym varsling som er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

Java/ SQL server

Drammen kommunestyret, kommunestyremedlem

2011-01 - 2011-01

2024)
• Styremedlem It-arena Drammen (Drammen næringslivsforening)
• Leder Drammen kommunale foreldreutvalg (FAU sammenslutning

Prosjekter

Mobil "Smooby", Arkitekt / Prosjektleder

2010-01 - 2010-01

Push (C2DM) meldingssystem mellom Windows og mobil plattform og består av egen Proxy
service, samt klienter på Android (Java) og PC (.net) utviklet over samme modell på begge
plattformer.

Java og .Net (C#)

CV

Arkitekt
Connor AS

2008-01 - 2009-01

utvikler
Design av systemer og metoder for regnskapskontroll og analyse mot intern kontroll og kontroll av økonomisk kriminalitet.

.Net(C#) + SQL server

Arkitekt
ProjectHelp AS

2009-01 - 2009-01

utvikler
Prototype utvikling mot google-Waves

Programmerer
Technip AS

2007-01 - 2008-01

Kontrakt var konvertering fra MS Access til SQL server database av deres interne dokument og prosjektoppfølgingssystem + videreutvikling og generell oppfølgning av brukerkrav.

MS Access og SQL server.

Arkitekt
Telepant EHF

2006-01 - 2007-01

utvikler
Konsepter og løsninger for E-handle via panteautomater.

.Net (C#), SQL server og XML database.

CMA Mérida, Programmerer
50 sykehus

2006-01 - 2007-01

Systemer til skandinaviske sykehus (50 sykehus) for administrasjon av medisin teknisk utstyr.
Oppfølging av eksisterende kunder og utvikling av nytt web basert system i SQL server .net og Ajax.

Progress 4GL.

Arkitekt
Databeat Net

2005-01 - 2006-01

utvikler
Utvikling av medieadministrasjonssystemer.
Systemet består av server og klient moduler for administrasjon av medieavspilling i butikk.

Platform SQL server og .Net (C#)

Programmerer
Adrega as

2004-01 - 2004-01

Produktutvikling i regi av oppdragsgiver med utvikling av nytt prosjektstyring produkt.
.Net VB/C#, Asp.net, SQL server


CV

Tidligere prosjekter og kundereferanser

Hjelmås og Larsen revisor
Finansbyrådens kontor

1998-01 - 2004-01

• Syscon AS, Utvikling av prosjektverktøy
• Konkurssak Finance Credit Analyse av oppgjørssystemer
• Bakke, Hjelmås og Larsen revisor Rådgivning i konkurssak
• Finance Credit, Factoring
• Ecredit NUF, Factoring

E-handel

1995-01 - 1998-01

distribusjon
• Autosoft AS, Verkstedsystem

EDB Business partner (Novit)
NorthWest Commercial Bank

1991-01 - 1994-01

Valuta reskontro og valutahandel
• Sparebanken Nord Norge,
• Sparebanken Rogaland,
• EDB Business partner (Novit),
• GPI AS,

Program Service AS

1989-01 - 1991-01

Saksbehandlersystem sparebanker
• Søndag/Søndag og Morgenbladet Avis/ løssalg distribusjonssystemer

1985-1990
Datareform / teledirektoratet, Teletrafikkmåling

utvikler
Data Reform AS

1985-01 - 1989-01

Førstegangstjeneste, Forsvarets Overkommando, IT
Forsvarets Overkommando, IT avd

1986-01 - 1986-01

avd. Akershus

Academic Background

Ingeniør og bedriftsøkonom
Høyskolen i Vestfold

1981-01 - 1985-01

Certifications

CMA

Contact contractor