Frontend Utvikler Oslo, Norge

Might be available

(Oppdatert %updatedDate %)

Frontend Utvikler

Oslo, Norge

Innfødt Norwegian, Flytende English

  • vuejs
  • node.js
  • angular

Ferdigheter (9)

HTML

Node.js

CSS

Git

API

XML

DATABASER

Java

C#

Oppsummering

Vue.js - 1,5 år
HTML -6 år
CSS - 6 år
Angular - 1 år
Node.js - 4 år


Glenn er en dyktig frontendutvikler med fokus på brukeropplevelse. Han har flere års erfaring og har vært innom et bredt spekter av frontend teknologier.

Glenn har arbeidet som utvikler med dokument distribusjonsløsninger og webportaler mot norske dataregistre. En del av arbeidet var å utvikle nye webportaler og flere typer dokumentvisninger. I tillegg har han arbeidet med å implementere nye og eksisterende kunder inn på dagens løsninger. 

Ved behov arbeidet han med å videreutvikle eksisterende løsninger eller koordinerte med andre systemutviklere for å få kundene implementert på systemet. Han har også arbeidet med support henvendelser for dagens dokument distribusjonsløsninger.

Glenn har videre arbeidet som 2.linjekonsulent, hvor han jobbet med tilgangsstyring for flere forskjellige kunder.

Han har også erfaring fra ulike prosjektarbeid.

Glenn har en bachelor i Interaktivt Design fra Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) i Oslo. Her tilegnet han seg kunnskaper innenfor java programmering, .net programmering, databaser, diverse adobe design programmer, html/css/javascript, prosjektarbeid. Bacheloroppgaven gikk ut på å re-designe en nettside for en eksiterende bedrift.

Arbeidserfaring

Utvikler
Modernisering av Infotorg

2018-08 - 2020-02

Teknologi: Vue.js, Node.js, REST,
Docker, Jenkins
Hovedformålet med prosjektet er å modernisere webportalen Infotorg.no.
Infotorg.no er en portal for mange av de største registrene vi har i Norge.
Det moderniseres grunnet gammel teknologi som har dårlig skalerbarhet,
tungt å vedlikeholde, ikke responsivt og generelt vanskelig å tilrettelegge for
dagens web standarder. Planen er at dette skal bli den nye portalen til alle
tjenestene til avdelingen Data Driven Services i Evry tilbyr til kundene sine.
(Prosjektet er fortsatt under utvikling.)

Glenn arbeidet som utvikler i prosjektet samt finne løsninger/teknologi
stack.

I prosjektet ble det testet ut forskjellige arbeidsmetodikker hvor det startet med en type scrum som hadde sprinter på 3 uker. Og nå jobbes det mer
flytende med fokus på userstories og dele opp i mindre oppgaver som skal
løses for å fullføre userstoriesene.

Selve webapplikasjonen er skrevet i javascript rammeverket Vue.js/Nuxt.js
og med en backend API i Node.js. Og det er satt opp automatisk deploy med tester av applikasjonen med docker, jenkins, git, og azure public cloud.
Epost: post@novos.no
TLF: +47 976 11 597

Utvikler
POC for Ny Portal IL

2017-01 - 2017-07

Teknologi: Node.js, Angular, REST

Formålet med dette prosjektet var å lage en POC med å utvikle en Webportal for å samle tjenestene til avdeling Information Logistics i Evry. Avdelingen
hadde flere portaler og løsninger som utførte mange av de samme
oppgavene og hvor de var skrevet i forskjellige språk og teknologier. Så ble
gjort en POC for å se på mulighetene for å samle tjenestene i en løsning som
kunne fase ut de fleste av de gamle løsningene til en sentral portal.

Glenn arbeidet med å utvikle en web applikasjon i Angular og et backend API
i Node.js.

Utvikler
Telenor

2015-10 - 2017-01

Teknologi: Java, HTML, CSS,
Javascript, Velocity, Bootstrap, UX

Fomålet med prosjektet var å lage nytt fakturadesign for Telenor som skulle
være moderne og responsivt. Samt å flytte fakturahotell hvor vi mottar nytt
Epost: post@novos.no
TLF: +47 976 11 597


xml format og legge opp for å kunne tilby Telenor flere tjenester og bedre
tjenester som nye utkanaler, oversikt over jobber og fakturering samt mye
mer.
Glenn arbeidet med å utvikle den nye løsningen og lage den nye visningen av faktura på både web og print.

Akademisk bakgrunn

Bachelor i IT
Høgskole

2008-01 - 2011-01

Grefsen videregående skole
Grefsen videregående skole

2005-01 - 2008-01

Kontakt konsulent