Frontend, Fullstack Oslo, Norge

Tilgjengelig i% timeframe%

(Oppdatert %updatedDate %)

Frontend, Fullstack

Oslo, Norge

Innfødt Norwegian, English

  • Typscript
  • React
  • Node.js

Ferdigheter (20)

Webutvikling

TypeScript

Frontend

JavaScript

React

JSON

HTML

PROGRAMVARE

Git

Angular

Design

Fullstack

API

TESTING

Kanban

Scrum

svelte

Vue

WordPress

MOBIL

Arbeidserfaring

Cognite

2022-01 - 2022-06

Population Journey - Fullstack; fokus på backend Cognite en startup som spesialiserer seg på industriell programvare. Det har hovedkontor i Oslo med kontorer i Tokyo, Austin og Houston. I 2021, etter en runde med investeringer, ble Cognite offisielt norges første "enhjørning".
Daniel arbeidet som en fullstack utvikler på et smidig Scrum-team bestående av fullstack-utviklere, designere og prosjektledere. Prosjektet handlet om populering av data mellom forskjellige databaser ved bruk av transformasjoner via et API. Daniel arbeidet hovedsakelig med utvikling av en ETL "microservice" bygget på Prefect med Python 3 og graphql. Denne tjenesten ble hovedsakelig utviklet av Daniel og bestod av 2 ETL flyter. Deployment av tjenesten til k8s i GCP ble også gjort av Daniel og den bestod av 1 ServiceAccount, 4 Services, 1 Role, 1 RoleBinding, og 6 Deployments over 3 Cognite administrerte Sinnaker pipelines.
Dette prosjektet ga Daniel god kompetanse innen python, graphql, utvikling av ETL tjenester og deployment av ressurser til k8s i GCP.
html, css, javascript, typescript, react, apollo, node, storybook, etl (extract-transform-load), graphql, jsonata, python, prefect, kubernetes, helm, spinnaker, kustomize, jenkins

Felleskjøpet, Min gård

2020-08 - 2022-01

2 - Frontend Felleskjøpet Agri er en samvirkebedrift eid av ca 44.000 bønder. Det som kjennetegner en samvirkebedrift er at den er brukereid, brukerstyrt og gir brukernytte.
Daniel arbeidet som en frontend-utvikler i et Smidig Scrum-team bestående av backend-utviklere, frontend-utviklere, testere og designere. Prosjektet handlet om å utvikle en webapplikasjon for bruk av Felleskjøpet sine kunder. Applikasjonen skulle hjelpe kundene med oppgaver som fôrformidling, notering, kraftfor bestilling, administrasjon av kundeforhold med mer. Teamet implementerte et nytt design-bibliotek, utviklet ny funksjonalitet, samt samlet mange funksjonaliteter som tidligere var tilbudt av andre, separate, felleskjøpet-nettsider. Parallelt med 3 dette prosjektet utviklet teamet en POC for en fremtidig micro-frontend implementasjon ved hjelp av single-spa, og migrerte fra Angular til React.
Daniel sine bidrag inkluderer utvikling av Angular og React ui-komponenter, implementasjon av Application Insights alerts mot Slack, implementasjon av nytt designbibliotek, utvikling av e2e-tester og unit-tester, og utvikling av micro-frontends POC med single-spa.
Html, Scss, Css, Micro frontends, Single-Spa, Yarn Workspaces, Angular, React, Typescript, TestCafe, Material UI, Material Design, Storybook, Azure, Azure DevOps, Application Insights, Confluence, Scrum

frontend-utvikler
Frontend

2020-01 - 2020-07

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. I dag er Storebrand Norges største private kapitalforvalter, med over 900 milliarder kroner investert i selskaper verden rundt.
Daniel arbeidet som frontend-utvikler i et kryss-funksjonelt kanban-team i en av Storebrand sine innovasjonsprosjekter, Smart konto. Dette prosjektet handlet om å forenkle og tilrettelegge pensjonssparing for privatpersoner i Norge. Produktet var en web applikasjon utviklet i Angular som inneholdte flere seksjoner, inkludert dynamisk dashboard, step-by-step pensjonskalkulator med veiledning, pdf-generator av pensjons dokumenter og guiding til rådgivere. En stor del av applikasjonen var også å samle data for bruk av rådgivere før eventuelle møter med kunder.
Daniel sin rolle som frontend-utvikler inkluderte utvikling av visuelle komponenter med tett samarbeid med UX, utvikling av feature toggle funksjonalitet og implementasjon og "kalibrering" av Google Analytics Dette prosjektet har gitt Daniel god erfaring med Angular og dets økosystem, Google analytics, feature toggle-ing, styling og theaming med scss, og kanban arbeidsmetodikk.
Html, Scss, Css, Angular, Typescript, Material Design, Google Analytics, Bitbucket, Jira, Confluence, Agile, Kanban 4

utvikler på tre prosjekter
Fullstack

2019-09 - 2020-01

DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetsikring og risikohåndtering med hovedkontor i Norge. DNV GL leverer klassifisering, sertifisering, teknisk risiko- og pålitelighetsanalyse sammen med programvare, datahåndtering og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. Med 80,000 bedriftskunder på tvers av alle industrisektorer er DNV GL verdensledende innen sertifisering av ledelsessystemer.
Daniel arbeidet som fullstack-utvikler i et lite team med en UX-designer, en arkitekt, og en ny-ansatt utvikler på tre prosjekter; et komponentbibliotek, OneDesign, en dema-applikasjon for dette komponentbiblioteket og en intern-applikasjon. Arbeidet var veldig selvstendig med mye ansvar for alle deler av stacken.
OneDesign ble parallelt utviklet i Vue og Vanilla. Både demo-applikasjonen og den interne applikasjonen ble utviklet i Vue med nuxt.js. den intern-applikasjonen brukte rust/actix som api backend. Komponentbiblioteket ble hosted som en artefakt i Azure, tilgjengelig som npm pakke.
Demo- og intern-applikasjonen, og actix api-et, ble hosted i Azure som docker containere.
Gjennom tiden i dette prosjektet har Daniel opparbeidet seg kunnskap og erfaring innen backend-utvikling med Rust, Actix og Nuxt.js, utvikling, distribuering og vedlikehold av komponentbibliotek, frontend-utvikling med Vue, og pipeline-konfigurasjon med Azure Devops.
Html, Scss, Css, Javascript/ES6+, Vue, Nuxt, Rust, Actix, OpenID Connect, OAuth2, Azure, Azure devops, CI/CD, Kanban

Fullstack utvikler
Buypass

2019-05 - 2019-09

Buypass ble etablert i 2001, og utgjør i dag et unikt kompetansemiljø for utvikling av brukervennlige løsninger som tilfredsstiller markedet og myndighetenes strengeste sikkerhetskrav. I dag tilbyr Buypass en komplett portefølje av tjenester for identifisering og kryptering av informasjon gjennom hele den elektroniske verdikjeden. Buypass er Norges eneste utsteder av internasjonalt godkjente SSL-sertifikater.
Daniel arbeidet som Fullstack utvikler hos Buypass sitt Norsk tipping (NT) og Norges idrettsforbund (NIF) team. Teamet arbeidet på tre forskjellige programvare-stacker.
Daniel jobbet hovedsakelig på 2 av de tre stackene; én for NT og èn for NIF. Mesteparten av arbeidet for NT gikk ut på å implementere nye sider og visuelle komponenter i norsk-tipping.no sin mobilløsning med ny funksjonalitet relatert til disse sidene. NIF stacken var et greenfield-prosjekt 5 hvor Daniel arbeidet sammen med teamet på å utvikle en web-applikasjon for arrangementplanlegging og påmelding.
Disse prosjektene har gitt Daniel erfaring innen frontend-utvikling med React og typescript og backend-utvikling med GraphQL, Next.js.
Html, Scss, Css, Javascript/ES6+, TypeScript, React, Redux, Next.js, REST, JSON, XML, GraphQL, Prisma, Jest, Puppeteer, OpenID Connect, Git, GitLab, Bitbucket, Confluence, Jira, Agile, Scrum, Kanban, CI/CD

Frontend web utvikler
Telia Norge, Identity

2018-08 - 2019-05

Telia er den nest største leverandøren av mobiltjenester i Norge, og de bistår med mobildekning til 98 % av befolkningen. De er et globalt selskap med 1200 ansatte i Norge og rundt 2,6 millioner abonnenter.
Daniel arbeidet som en Frontend web utvikler i et smidig, kryssfunksjonelt team. Prosjektet handlet om å erstatte Telia Norge og dets datterselskaper sine mange autentiseringssystemer med én Single Sign-On løsning. For å nå dette målet integrerte og augmenterte teamet Keycloak, en sertifisert OpenID Connect Provider (OAuth). Teamet hadde kontroll over hele utviklingssyklusen i henhold til "You build it, you run it" tankegangen.
Daniel hadde ansvar for å implementere et egendefinert, modulært, White-label design som skulle bli tatt i bruk av samtlige stakeholders. Daniel implementerte dette parallellt med at det ble designet av UX/UI. Denne parallelle utviklingsprosessen skapte et tett forhold mellom Daniel og UX/UI som resulterte at han deltok i store deler av design prosessen.
Dette prosjektet har gitt Daniel solid erfaring innen utvikling av modulær Whitelabel funksjonalitet, Frontend utvikling med ReactJS inkludert context API-et og hooks, i18n, sass/css, testing med Cucumber og Puppeteer, og freemarker og handlebars. Han har også fått erfaring med Webpack, babel og esLint konfigurasjon, node/express, docker. I tillegg har Daniel fått en teoretisk forståelse av Kubernetes, AWS og Jenkins.
Html, Scss, Css, Javascript/ES6+, React, Redux, Handlebars, Freemarker, Webpack, babel, esLint, Cucumber, Puppeteer, Selenium, Keycloak, OpenID Connect, OAuth 2, REST, json, GDPR, AWS, Kubernetes, Docker, Jenkins, Git, Github, Confluence, Jira, Agile, Scrum, Kanban, CI/CD 6

Garching og Freising-Weihenstephan. TUM er medlem
Det Tekniske Universitetet i München (TUM)

2015-10 - 2016-03

er et forskningsuniversitet med campus i München, Garching og Freising-Weihenstephan. TUM er medlem av TU9, en samling av de største og mest anerkjente forskningsinstitusjonene i Tyskland, og er rangert som nr. 4 i Reuters 2017 'European Most Innovative University' rangering. TUMs alumni inkluderer 17 nobel pris vinnere, 18 Leibniz pris vinnere, og 22 IEEE Fellow Medlemmer.
BMW er en premium, høykvalitets, tysk kjøretøyprodusent som produserer motorvogner og deler til motorvogner globalt. Med 31 fabrikker i 14 land, er BMW en verdens ledende produsent av premium kjøretøy.
For BMW og teamet var målet med prosjektet hovedsakelig å utnytte mobiliteten og tilgjengeligheten levert av mobile enheter som smarttelefoner og nettbrett for forenkle og effektivisere kommunikasjonen mellom forskjellige parter på fabrikkgulvet samt i administrasjonen og ingeniøravdelingen.
Daniels team bestod av 7 M.Sc studenter (utviklere), en Ph.D kandidat (Scrum Master) og en juniorforsker (observatør/veileder). Alle teammedlemmene studerte eller arbeidet for TU München Fakultät für Informatik.
Teamet utviklet en mobil-/nettbrettapplikasjon for eksperimentering hos BMWs Landshut fabrikk, og som et Proof-of-Concept for BMWs større industrielle kompleks. Teamet brukte brukerhistorie-fokusert Agile-Scrum som arbeidsmetodikk, og Continous Delivery mot kunden.
En utfordring med dette prosjektet var å forsikre at kunden fikk det produktet som var ønsket, og som løste problemstillingen på en intuitiv og passende måte. Denne utfordringen ble håndtert med jevnlige møter med kunde hvor hele teamet deltok og drøftet løsninger på problemer og designer som oppstod under utviklingen. Disse møtene inkluderte et lengre designmøte på starten av utviklingsprosessen, kalt Sprint 0, og et besøk hos Landshut fabrikken hvor teamet fikk førstehånds forståelse av problemstillingen.
Daniel tilegnet seg omfattende erfaring innen agile utvikling, kunderelasjoner, og samarbeid i en internasjonal sammenheng. Han fikk også god erfaring innen iOS -utvikling med Swift samt server-kommunikasjon med REST.
iOS, App Store, Swift, REST, JSON, Git, Confluence, Jira, Stash, Bamboo, Agile, Scrum, CI/CD 7

Akademisk bakgrunn

M.Sc
Universitetet i Oslo

2022-08 - 2022-08

Technische Universität münchen
Technische Universität münchen

2022-08 - 2022-08

B.Eng
Universitetet i Agder

2022-08 - 2022-08

Kontakt konsulent