Data Scientist Bergen, Norway

Might be available

(Oppdatert %updatedDate %)

Data Scientist

Bergen, Norway

Innfødt English, Serbian, Flytende Norwegian, Nybegynner German, Nybegynner French

  • Erfaring fra internasjonal forsking
  • Dataanalyse
  • Python programmering

Ferdigheter (8)

STATISTIKK

SPEKTROSKOPI

KJEMI

BEREGNINGER

VISUALISERING

DATAANALYSE

Python

DATABEHANDLING

Oppsummering

I am a scientist at heart, interested in all branches of science and I am looking to apply my strong theoretical and experimental background. Question of why and how are always in my head. I love understanding problems and finding the best solutions. I am eager to learn new skills, dedicated to my work, an excellent team member and a very good communicator.

Arbeidserfaring

Postdoc
University of Nottingham

2010-03 - 2011-03

Jeg arbeidet ved departmentet for uorganisk kjemi i en gruppe hvor vi fokuserte på eksperimenterte med molekulære nano magneter. Tre publikasjoner har blitt offentliggjort i internasjonale journaler basert på dette arbeidet.

Postdoc
Max Planck Institute - CEC

2011-04 - 2013-11

Jeg arbeidet i Molecular Theory and Spectroscopy departementet hvor jeg jobbet med MCD spektroskopi av transition metal complexes (hovedsaklig jern basert). En programvare for kvantemekaniske beregninger, kalt Orca, ble brukt til dataanalyse. I tillegg hadde jeg ansvar for kollaborasjon med University of Minnesota, Minneapolis, US. Deler av arbeidet førte til en publikasjon i Chemical Science.

Forsker
Clinic for Nuclear Medicine

2014-02 - 2014-03

I løpet av mitt opphold lærte jeg om produksjon av radioaktive isotoper samt merking av biologisk aktive substanser ved hjelp av disse isotopene. Dette ble brukt i positron emission tomography (PET). 

Forskningsrådgiver
Universitetet i Bergen

2016-03 - 2018-04

Støttet forskere og forskningsgrupper i prosesser rundt søknad om forskningsmidler fra både norske såvel som utenlandske kilder. Tok del i utforming av strategi rundt innhenting av forskningsmidler, nettverksbygging samt internasjonalisering av forskningen ved fakultetet.

Avdelingsingeniør Universitetet
Bergen / Haukeland Universitetssykehus

2018-04 - 2018-12

Jobbet som forsker/avdelingsingeniør ved forskningsgruppen for presisjonsonkologi ved Haukeland, under ledelse av Professor Bjørn Tore Gjertsen. Jobbet med klargjøring av prøver, gjennomføring av CyTOF eksperimenter samt dataanalyse. I tillegg til spesialisert programvare ble R brukt som som programmeringsspråk til analyse av de eksperimentelle dataene. 

Koordinator
Universitetet i Bergen

2019-01 - 2019-03

Organiserte og tok del i et samarbeidsprosjekt mellom prosjekter ved det medisinske fakultet og det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved hjelp av midler fra Digital Life Norway. Prosjektet fokuserer på å dra nytte av felles erfaringer fra prosjektene innen dataanalyse.

Data Scientist / konsulent
Websystemer AS / Krivokapic Consulting

2019-11 - 2020-03

Analyse av data relatert til eiendomsmegling. Uthenting, forbereding og statistiske analyser av data. Visualisering og presentasjon av resultatet ved bruk av verktøy som Plotly og lignende.

Akademisk bakgrunn

Ph.D. ved Avdeling for fysikalsk kjemi
Universitetet i Geneve

2005-01 - 2009-01

Mastergrad i kjemi
Universitetet i Beograd

2007-01 - 2008-01

Kontakt konsulent