Data Scientist

Basert i Bergen, Norway
Snakker Fransk (1), Norsk (4), Engelsk (5), Serbisk (5), Tysk (2)
- Erfaring fra internasjonal forsking
- Dataanalyse
- Python programmering

Tilgjengelig ASAP

Oppdatert 2020-09-16

Ferdigheter

KJEMI
SPEKTROSKOPI
STATISTIKK
DATAANALYSE
VISUALISERING
BEREGNINGER
DATABEHANDLING
PYTHON

Oppsummering

I am a scientist at heart, interested in all branches of science and I am looking to apply my strong theoretical and experimental background. Question of why and how are always in my head. I love understanding problems and finding the best solutions. I am eager to learn new skills, dedicated to my work, an excellent team member and a very good communicator.

Arbeidserfaring

Postdoc
University of Nottingham
2010-03 - 2011-03
Postdoc
Max Planck Institute - CEC
2011-04 - 2013-11
Forsker
Clinic for Nuclear Medicine
2014-02 - 2014-03
Forskningsrådgiver
Universitetet i Bergen
2016-03 - 2018-04
Avdelingsingeniør Universitetet
Bergen / Haukeland Universitetssykehus
2018-04 - 2018-12
Koordinator
Universitetet i Bergen
2019-01 - 2019-03
Data Scientist / konsulent
Websystemer AS / Krivokapic Consulting
2019-11 - 2020-03

Akademisk bakgrunn

Ph.D. ved Avdeling for fysikalsk kjemi
Universitetet i Geneve
2005-01 - 2009-01

Mastergrad i kjemi
Universitetet i Beograd
2007-01 - 2008-01

Kontakt konsulent