Architect / developer  Oslo, Norway

Might be available

(Oppdatert %updatedDate %)

Architect / developer

Oslo, Norway

Innfødt Norwegian, English, Nybegynner French

  • Bred erfaring med forskjellig teknologi
  • Cloud, AWS arkitekt erfaring
  • 10+ års erfaring med Java, Spring og MySQL

Ferdigheter (24)

XML

ANALYSE

Eclipse

Kanban

Java

API

JSON

DOKUMENTASJON

Linux

ARKITEKTUR

AWS

JBoss

VERILOG

TypeScript

Visual Basic

C++

Kotlin

NodeJS

JavaScript

PHP

Python

ASIC

JSP

PROGRAMMET

Oppsummering

Ser på meg selv som en løsningsorientert arkitekt/utvikler, med en solid teknisk bakgrunn. Har en bachelor fra Buskerud College, Kongsberg, samt en amerikansk bachelor og master i Computer Science fra University of Washington State.

Kommer fra en liten gård i Numedal, og bor nå sentrum med kone og barn. Ellers bruker jeg en del av fritiden på å oppgradere huset med automatisk sensorer og andre morsomme ting, men tar også gjerne en løpetur om tiden strekker til.

Har jobbet med mange interessante prosjekter for selskaper som e.g.

Norwegian, Tine, Nets, Difi, TDC mm. Prøver alltid å finne prosjekter som er ekstra utfordrende, gjerne med lead rolle eller spesifikt arkitektur ansvar. Trives i de fleste

miljøer og ser på meg selv som en veldig omgjengelig person.

Arbeidserfaring

arkitekt og eier
www.e-regning.no

2012-01 - Nåværende

Prosjektbeskrivelse: Laget og eier ' www.e-regning.no '. Dette er et faktureringssystem for små
entreprenører. Tilbyr funksjonalitet som bl.a. prosjektorganisering, timeregistrering og grafisk
analyse av tidligere og fremtidige inntekter basert på historiske data.

Teknologi/rammeverk: Java, Spring Frameworks, OpenSSO/OpenAM, JPA,Mule, Docker,
Eclipselink, Hibernate, Java, Wicket, XML, CDR, Jetty, Tomcat, Capistrano
Test/Dokumentasjon: Mockito

Selvstendig næringsdrivende

2013-04 - Nåværende

Fullstack utvikler
Unfold -DD

2020-02 - 2020-02

Prosjektbeskrivelse: Utvikle ny faktureringsmodul for styrerommet.no som er en del av OBOS.
Teknologi: Nodejs, Typescript, javascript, Heroko

Fullstack utvikler

2020-01 - 2020-02

Prosjektbeskrivelse: Lage en ny plattform for IOT startup-up hos Fremtind forsiking. Avsluttet da
vi ikke kom til enighet med produsenten av hardware/gateway for produktet som skulle koble IOT
enhetene sammen.
Teknologi: Kotlin, Nodejs, Terraform, Elasticsearch

Backend arkitektur
Backend arkitektur

2019-05 - 2019-12

Prosjektbeskrivelse: Arkitektur og basis implementasjon av ny sky-basert løsning for eksisterende
ordre-system. Oppgaven er å migrere et eldre java prosjekt over til AWS.
Teknologi: Java, AWS Step Functions, AWS DynamoDB, Cloudformation, Python, Docker,

Backend arkitektur
Swagger

2019-01 - 2019-05

Prosjektbeskrivelse: Lage ny arkitektur for analytics. Hente historiske data fra forskjellige kilder og optimalisere arkitekturen for hurtige søk og analytiske kalkyler.
Teknologi: AWS, Redshift, mysql, spring-boot, docker, kubernetes, swagger, gradle

Systemutvikler
Norwegian Air Shuttle

2018-04 - 2018-12

Prosjektbeskrivelse: Utvikle nytt system for 'gruppe billetter". Ansvar for arkitektur for modul som
lager gruppebestillinger.
Teknologi: Spring, Angular, Kafka, Spring-Batch, REST & SOAP, XML, Mockito, Jira

IT LEAD
Tine SA

2017-01 - 2018-04

Prosjektbeskrivelse: utvikle og vedlikeholde systemet for Råvaretorget som igjen har kontroll på alt av leveranser innen melk for Tine. Ansvar har vært IT LEAD og delvis scrum master.
Teknologi: Spring, Spring-Batch, Spring-Integration, REST, XML, Mockito, Jira

Systemutvikler/Arkitekt

2016-08 - 2017-01

Prosjektbeskrivelse: Utvikle et nytt system for å vurdere habilitet for kundebehandlere. Vært med på vurdering av GUI, design av systemet og utvikling av de fleste deler i systemet.
Teknologi: Spring, Spring-Boot, REST, XML, GraphDB (Neo4j), Mockito, Jira, Selenium

Systemutvikler
Nets

2015-10 - 2016-06

Prosjektbeskrivelse: Vært en del av et større team, med deltakere fra bl.a. Norge, Danmark og Ungarn. Utvikling av realtime-betalingsløsning for den Danske bank. Denne vil erstatte dagens
betalingsløsning i Danmark.

Fokus på sikring av krav via dedikerte systemtester (Fitnesse), og ved hjelp av unit-tester / MVC-tester.

Teknologi/rammeverk: Java, Spring MVC, Wicket, Oracle 12c, Maven, SCM, Jetty, Spring Boot,
ActiveMQ, Camel
Test/Dokumentasjon: Fitness, Selenium, Mockito, Junit, Jira, Confluence
Prosjektstyring: Scrum, Kanban

Systemutvikler
Difi

2015-05 - 2015-09

Prosjektbeskrivelse: Utvikling av den Norske IdPorten. Prosjektet er en del av et EU prosjekt for å
tillate kommunikasjon og tilgang på tjenester mellom Norge og EU. Dette kan for eksempel være en spansk borger som skal koble seg til NAV, eller en norsk bruker som ønsker tilgang på en
tilsvarende spansk tjeneste. Arkitekturen er den samme som benyttes for MinID og resten av Id-
Porten, med høyt fokus på sikker kommunikasjon. OpenAM benyttes for bruker identifisering, med https (CSR) og Saml.

Teknologi/rammeverk: Java, Spring MVC, OpenAM, Saml/openSaml, Vagrant, Docker, Puppet
Test/Dokumentasjon: Mockito, Junit, Confluence, Jira, Fisheye
Prosjektstyring: Scrum

Seniorutvikler
TDC AS

2012-04 - 2015-07

Prosjektbeskrivelse: Telecom provisjonering. SoA. Programmering og arkitektonisk støtte etter
behov. Vedlikehold og implementering av en mer stabil struktur. Optimalisere og korrigere de
forskjellige lag av B/OSS Software. Mye basert på Rest-Web Services.

Teknologi/rammeverk: B/OSS, Php, Java, Groovy, JSON, Rest, Doctrine, Nagios, Zend
Prosjektstyring: Scrum, Kanban, Tomcat, Capistrano

Ingram Micro, Seniorkonsulent
Brightpoint AS

2012-02 - 2013-04

Jeg hadde delansvar som arkitekt for et CRM/BSS system. Dette innebar salg og vedlikehold av telefonabonnement, opprettelse av abonnement hos de respektive teleselskap (i første omgang TeliaSonera API), kundeportefølje, kredittsjekk etc. Jeg var også ansvarlig for integrasjonstesting mellom de forskjellige modulene i systemet.


Teknologi/rammeverk: Java, Spring, JPA, Wicket, Confluence, Jira, JUnit, Maven, SCM,
Test/Dokumentasjon: Confluence, Jira, JUnit,, Ant, Hudson, Mockito
Prosjektstyring: Scrum, Kanban

Designer/arkitekt for AMS/AMR/CRM system for telekommunikasjon
3mt Communications AS

2010-10 - 2012-01

Prosjektbeskrivelse: Vi skapte et generisk AMS/CRM system beregnet for bruk i telekommunikasjon, og andre selskaper med en passende portefølje. Spesielt der det var behov for en robust dag-til-dag ledelse av deres inventar, fakturering og kundeforhold. Min rolle som
arkitekt var å lage en funksjonell design, samt å implementere den grunnleggende strukturen.
Arbeidet var sterk preget av en test-drevet fremgangsmåte. Et av kravene var å implementere
arkitekturen i et open-source miljø. Vi benyttet bl.a. OpenSSO / OpenAM for godkjenning / autorisasjon for web / admin - portal.

Teknologi/rammeverk: Java, Spring Frameworks, OpenSSO/OpenAM, JPA, Eclipselink,
Hibernate, Java, Wicket, XML, CDR, Derby, JBoss, Glassfish
Test/Dokumentasjon: Confluence, Jira, JUnit, Maven, Ant, Hudson

Designer/arkitekt og systemkonsulent
Hurtigruten AS

2011-01 - 2011-03

Prosjektbeskrivelse: Jeg redesignet et internt CRM systemet for Hurtigruten AS som jeg jobbet med for Conduct AS. Programvaren ser på hver rolle, bruker og tilkobling i Microsoft
Authorization Manager og verifiserer at oppdateringene rundt personer, roller etc, er gyldige
innenfor konteksten de er tildelt.

Hurtigruten hadde behov for et eget tilgang-system siden de opererer i flere land, med spesielle
konfigurasjoner innenfor hver land. Mitt bidrag har gjort det enklere å administrere, samt å
opprettholde en god oversikt over endringer. Dette inkluderer at hver person bare har tilgang i henhold til godt definerte roller.

Teknologi/rammeverk: Active Directory, Microsoft Authorization Manager, .NET, Visual Basic

Seniorkonsulent

2009-05 - 2010-09

Design og utvikling
Arrive AS

2010-05 - 2010-09

Prosjektbeskrivelse: Jeg designet og implementerte en ny Identity Manager med lignende
funksjonalitet som Sun IDM. Dette var grunnet en kansellering av Sun IDM av Oracle og da NSB
var avhengig av en programvare som opprettholdt kontroll over alle de ansatte og deres tilgang til det interne systemet, var det behov for en erstatning. Jeg laget et program som utførte de mest
essensielle operasjoner som tidligere ble utført av SUN IDM. Dette inkluderte en håndtering av alle brukere; opprettelse, vedlikehold og sletting av kontoer i Active Directory

Teknologi/rammeverk: B/OSS, Php, Java, Groovy, JSON, Rest, Doctrine, Zend

Systemkonsulent
Hurtigruten AS

2009-10 - 2010-05

Prosjektbeskrivelse: Jeg utviklet et script/programvare som vedlikeholdt og oppdaterte hierarkiet for roller, rolle-tilganger og brukers tilgang i Active Directory.

Teknologi/rammeverk: Active Directory, Microsoft Authorization Manager, .NET, Visual Basic.

Arkitektur, design og utvikling
Arrive AS

2009-09 - 2010-02

Prosjektbeskrivelse: Jeg designet og implementerte en arkitektur rundt IDM "Identity Manager System" for NSB AS. Arkitekturen var basert på Sun MicroSystems Identity Manager, og Suns
Open Single Sign On (OpenSSO). Målet var å vedlikehold og kontroll over alle ansatte og entreprenører i NSB.
Teknologi/rammeverk: Sun Identity Manager, Active Directory, OpenSSO, LDAP, RESTFul, Java,
XPress/XML, JSP.

Systemkonsulent
Internt Open

2009-05 - 2009-09

Prosjektbeskrivelse: Jeg utviklet et internt Open Source time/prosjekt registreringsverktøy.
Hovedformålet med programmet var å opprette timer, viser månedlige rapporter for fakturering samt registrere ferie for alle ansatte.

Teknologi/rammeverk: Java, Wicket, Ruby

Systemkonsulent software
Sun Microsystems

2008-01 - 2009-05

Jeg arbeidet med å verifisere et ASIC prosjekt designet for HPC (High Performance Comp.)
Disse systemene ble utviklet ved hjelp Verilog og SystemVerilog på Sun Microsystems avdeling i Oslo. Arbeidet innebar daglige møter med team i både USA og India, og er blant de mest
avanserte HPC-komponenter under utvikling. Mitt ansvar var å utforme og administrere en
test-arkitektur, med mål om å simulere virkelige datatrafikk. Produktet var en 40 GB Ethernet
switch.
Teknologi/rammeverk: Hardware logic and Software verification, Systemverilog, C++/C

Systemkonsulent software
Norconsult AS

2007-05 - 2007-12

Jeg deltok i et prosjekt med å implementere en programvare for prosjektledelse som ligner
Microsofts Prosjekt. Benyttet både for internt bruk og for fremtidig salg. Mitt ansvar var å
implementere Single-Sign-On løsningen

Research Assistant
High Performance Labs, Washington State University

2006-01 - 2007-05

Jeg ble invitert til å bli med High Performance Institute rett etter å ha fullført min bachelor in
computer science. Hovedformålet med denne gruppen var å utvikle en FPGA (Field Programmable Array) arkitektur, noe som gjør det mulig å konfigurere bestemte deler av maskinvaren, skulle andre deler bryte ned.
Mitt bidrag var å implementere denne teorien i software, for å kunne simulere oppførselen i maskinvare. Denne forskningen ble etterhvert en del av avhandlingen min (Thesis).
Teknologi: Microsoft.NET


Teknologier og verktøy

● Programming languages: JAVA, C#, C/C++, Visual Basic, ASP.net , CORBA, Ada,
Verilog, System Verilog & Perl, PHP, Groovy
● Script/Markup: SQL, UNIX Shells, XML, Windows Script, LaTeX
● Development environment: Netbeans (JAVA), Eclipse (JAVA). Visual Studio (.NET),
Linux/UNIX, MFC, Maven (1+2), Ant.
● Application Servers: Tomcat, Glassfish, JBoss.
● Security Applications: Sun Identity Manager, OpenSSO, OpenAM
● Databases: MySQL, PostgreSQL, Oracle
● UML modeling and Software development processes (Rational Rose Process)
● Software development by applying HCI (Human Computer Interaction) methods
● OS: Linux, OSX, Windows.

Assistant at "VEUPL, Visualization and End User Programming Lab"
Washington State University/Nationcal Scicence Foundation

2006-05 - 2006-08

Professor Christopher Hundhausen, Washington State University
Formålet med forskningen var å studere elever mens de programmerte spesielle algoritmer.
Hensikten var å utvikle et program som kunne gjøre det enklere å forstå hvordan algortimer
fungerte. Teorien var videre at en kombinasjon av grafikk og text kunne bidra til at studentene
forståelse av problemer. Min ansvar var å analyser forskningsmateriale og komme med konklusjoner for og i mot, avhengig av utgangspunktet.

Akademisk bakgrunn

Master of Science in Computer Science
Washington State University

2020-03 - 2007-05

Bachelor of Science in Computer Science
Washington State University

2020-03 - 2005-05

Bachelor of Science in Computer Science
Buskerud College

2020-03 - 2003-05

Sertifiseringer

Sun Certified Java programmer

Kontakt konsulent