Projekt- og forandringsledelse  Korsør, Danmark

Può essere disponibile

(Aggiornato% updatedDate%)

Projekt- og forandringsledelse

Korsør, Danmark

Nativo Danish, Intermedio English, Debuttante Svenska, Norwegian

  • Optimering af forretningsprocesser
  • Interessenthåndtering og kommunikation
  • Ledelse af store projekter og risikostyring

Competenze (36)

RISIKOANALYSE

Forretningsanalyse

KONTRAKTER

krav

LEVERANDØR

STYRING

SAMTIDIG

DOKUMENTERE

TILBUD

MARKEDSFØRING

LØSNINGER

ANALYSE

BUDGET

Marketing

GENERELT

UTMERKET MULTITASKER

ESTIMERING

Incident Management

Service

PERFORMANCE MANAGEMENT

Change Management

Grunndatahåndtering

SERVICE DESK

MDM

COACHING

QA

ARKIVERING

GSM

Design

BUSINESS SERVICES

SIEMENS

Scada

SYSTEMER

SAS

MOBIL

RØDE KORS

Esperienze professionali

Dokumentation

2020-01 - 2022-01

Meget rutineret
Datasikkerhed

2010-01 - 2020-01

Rutineret
Undervisning

2015-01 - 2020-01

Meget rutineret
Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering

2015-01 - 2020-01

Meget rutineret
Estimering

2020-01 - 2020-01

15 2012 Rutineret
Testcases

2015-01 - 2020-01

Meget rutineret
Udbud/Licitation

2020-01 - 2020-01

Ekspert
Ekspert

2015-01 - 2020-01

Coaching 28 2020 Meget rutineret
Ekspert

2015-01 - 2020-01

Programme Manager

2015-01 - 2020-01

rutineret
Programmering / udvikling 18 1988 Meget rutineret
Projektledelse

2020-01 - 2020-01

Ekspert
Kompetenceoversigt

2020-01 - 2020-01

Meget rutineret
Den offentlige sektor

2020-01 - 2020-01

Meget rutineret
Kontraktforhandling

2020-01 - 2020-01

Ekspert
Kravspecifikation

2020-01 - 2020-01

Ekspert
Kvalitetssikring

2020-01 - 2020-01

Meget rutineret
Leverandørstyring

2020-01 - 2020-01

20 2020 Ekspert
Mobil 5 2003 Godt kendskab
Organisation 25 2020 Meget rutineret
Organisatorisk analyse 15 2018 Meget rutineret
Outsourcing 20 2008 Meget rutineret
Sikkerhed

2020-01 - 2020-01

Meget rutineret
Risikoanalyse

2020-01 - 2020-01

Meget rutineret
SLA

2020-01 - 2020-01

Ekspert
Team lead

2020-01 - 2020-01

rutineret
Projektstyring

2020-01 - 2020-01

Ekspert
Rådgivning 23 2020 Meget rutineret
Databasedesign

1996-01 - 2020-01

Rutineret
Tværorganisatorisk projektleder

2015-01 - 2020-01

Rutineret

2015-01 - 2019-01

Implementering 24 2020 Meget rutineret
Incident Management

2015-01 - 2019-01

Rutineret
Tværorganisatorisk projektleder for en intern projektgruppe og 5
vand, og varmemålere i Slagelse Kommune

2016-01 - 2019-01

i perioden 2016 - 2019
Udarbejdelse af interessentanalyse, foranalyse, risikoanalyse,
systembeskrivelse, use case, kravspecifikationer herunder
sikkerhedsmæssige krav til leverancer, projektbeskrivelse samt business
case.
Tværorganisatorisk projektleder for en intern projektgruppe og 5
leverandører til levering af:
• udvikling og implementering af integrationsplatform, MDM (arkivering af målerdata) og kommunikation med afregningssystem
• etablering af it-infrastruktur
• etablering af kommunikationsnetværk for kommunikation mellem fjernaflæste målere og centrale it-systemer
• udskiftning og installation af 55.000 nye målere hos alle forbrugere i Slagelse Kommune
• udvikling af egen it-løsning for håndtering af udskiftning af målere "i marken"
Resultat: Gennemførelse af EU-udbud med indgåelse af kontrakter, implementering
af løsninger samt leverandørstyring og samarbejde.
• Projektets samlede budget var på næsten 100 millioner - som blev overholdt.
• Krav til kvalitet min. 95% af alle målere skulle være skiftet inden
projektafslutning - vi nåede 99,5%.
• Projektet blev afsluttet til tiden (december 2019) med overdragelse til driftsorganisationen herunder udarbejdelse af teknisk driftsdokumentation.
Har udarbejdet GDPR dokumentation/kontrakt og procedurer for SK og private vandværker.
Deltaget i udarbejdelsen af ROS (Risiko og Sårbarhedsanalyse) til Energinet samt udarbejdelse af Beredskabsplaner.
Interessenter: Diverse medarbejdere i SK Forsyning, kunder og 5 leverandører.

Projekterfaring 2
Kunde: SKAT (Toldområdet)
Statsforvaltningen

2004-01 - 2015-01

Rutineret
Forretnings- og proceskonsulent

2014-09 - 2014-12

Beskrivelse: Analysere og dokumentere as-is og to-be processer inden for ny EU-
toldkodeks (UCC)
Resultat: Udarbejdelse af foranalyse
Interessenter: Diverse medarbejdere i SKAT (inden for Toldområdet) samt en række
øvrige eksterne konsulenter.

Projekterfaring 3
Foredragsholder
Datalogisk Institut Københavns Universitet

2014-04 - 2014-04

Beskrivelse: Anvendelse af use case sammen med kravspecifikation i forbindelse med en stor opgave for Københavns Lufthavne
Resultat: Stor interesse og spørgelyst
Interessenter: Datalogistuderende m.fl.

Projekterfaring 4
Kunde: Digitaliseringsstyrelsen i Grønland
Problem Management

2012-01 - 2014-01

Meget rutineret
Projektledelse og proceskonsulent

2013-09 - 2013-11

Beskrivelse: • Udarbejdelse af oplæg vedr. stabilisering af it driften i Digitaliseringsstyrelsen.
• Audit/gennemgang af diverse dokumenter og nuværende arbejdsgange i forbindelse med kommende revitalisering
(procesforbedrings tiltag) vedrørende anvendelse af specifikke it
systemer.
Resultat: Udarbejdelse af projektoplæg med forslag til tiltag samt tidsplaner.
Interessenter: Digitaliseringsstyrelsen, Hjemmestyret m.fl.

Projekterfaring 5
Kunde: Københavns Lufthavne (CPH)
Forretningskonsulent
gør det muligt for passagerer selv at tjekke bagage ind

2012-06 - 2012-10

Beskrivelse: CPH har besluttet at anskaffe en Self-service bag drop løsning, som gør det muligt for passagerer selv at tjekke bagage ind.
Gennemgå arbejdsprocesserne inden for et teknisk komplekst område i
forbindelse med udarbejdelse af use case og kravspecifikation for kommende Selfservice Bag Drop løsning i Københavns Lufthavne.
Bagagehåndteringen var her en vigtig interessent i forbindelse med deres
styring og overvågning af bagagedriften, bl.a. gennem et stort SCADA-
system i deres kontrolcenter.
Resultat: Forretningsanalyse i forbindelse med udarbejdelse af use case og kravspecifikation.
Interessenter: Flyselskaber og CPH (Bagage service, Passager service og IT-afdeling).

Projekterfaring 6
Kunde: iSpoc A/S (udvikler ITIL baserede Service Management løsninger som er implementeret hos ca. 50 danske virksomheder).
Projektledelse og proceskonsulent

2008-12 - 2012-03

Beskrivelse: Projektledelse omkring implementering af ITIL baserede Service
Management løsninger, bl.a. Change Management hos PFA.
Projektledelse og sparring omkring release styring vedr. udvikling af ITIL
baserede Service Management løsninger.
Udarbejdelse af SLA (herunder servicekatalog) og procesmæssig
implementering af løsninger (herunder opbygning af CMDB) sammen med iSpoc tekniske konsulenter samt repræsentanter fra kunder.
Resultat: Forankring af Service Management løsninger hos offentlige og private
virksomheder som: Multidata, AVK International, Flügger, PFA, Næstved
Kommune, Hørsholm Kommune, Københavns Tekniske Skole, Cheminova,
Kystdirektoratet, Socialministeriet, Traen, m.fl.
Interessenter: iSpoc ansatte samt deres kunder

Projekterfaring 7
Kundenavn og sted: Københavns Lufthavne
Behovsafdækning

2002-01 - 2010-01

Godt kendskab
Telekommunikation

2003-01 - 2010-01

Godt kendskab
Projekt- og programledelse
Etablering af arbejdsgrupper på tværs af den samlede organisation

2006-04 - 2008-07

Beskrivelse: Etablering af arbejdsgrupper på tværs af den samlede organisation for at få
dokumenteret nuværende arbejdsprocesser og kommende
projektleverancer.
I et tæt samarbejde med Security og andre interessenter, blev der
udarbejdet use case som bl.a. beskriver arbejdsprocesserne i forbindelse
med et adgangs- og sikkerhedssystem. Systemet er et vigtigt element i den sikkerhedsmæssige overvågning af lufthavnen.
Nogle use case blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af en
business case og efterfølgende udarbejdelse af en kravspecifikation samt samlet K01 kontraktkompleks.
Gennemføre Bid Management og i samarbejde med CPH-udvælgelse af leverandør, indgåelse af SLA aftaler og efterfølgende leverandørstyring
mm.
Udarbejdelse af forskellige driftsprocedurer og overdragelse til drift.
Efterfølgende implementering af nyt adgangs- og sikkerhedssystem
parallelt med udfasning af gammel løsning.
Udfordringer:
• Indsamling af krav fra mange interessenter
• Leve op til myndighedernes sikkerhedskrav til nyt system
• Styre den efterfølgende implementering af det nye system samtidig med udfasning af gammelt adgangs- og sikkerhedssystem.
Resultat: Forretningsanalyse i forbindelse med udarbejdelse af use case, business
case og kravspecifikation vedr. nyt adgangs- og sikkerhedssystem
Implementering af nyt adgangs- og sikkerhedssystem.
Alle lufthavnens krav til adgangs- og sikkerhedssystem samlet i en ny
tidssvarende løsning.
Interessenter: Omkring 40 personer med deltagelse af ID kort kontor, Security, Trafik
afdeling, Installationsafdeling, IT afdeling, leverandør, ID kort fabrik, alle
større kunder i lufthavnen m.fl.

Projekterfaring 8
Kommuner

2008-01 - 2008-01

Rutineret
Insourcing

2007-01 - 2007-01

Meget rutineret
IT-processer 25 2020 Meget rutineret
ITIL (IT Infrastructure Library) 15 2019 Meget rutineret
Projektledelse
Siemens

2005-11 - 2006-03

Beskrivelse: Målet for Siemens var at bevare mobilitet/tilslutning (fra en bærbar PC) til Siemens netværk gennem en sikker VPN internetforbindelse.
Udfordringen bestod i at løsningen var leveret af et Siemens datterselskab, men der manglede at blive gennemført en afleveringsforretning som
Siemens kunne godkende.
Resultat: Alle medarbejdere med et nyt ID kort kan bevare deres
netværksforbindelse til Siemens uanset hvor i verden de befinder sig.
Interessenter: Siemens (IT og sikkerhed) og datterselskab

Projekterfaring 9
Programledelse / Skandinavisk projektledelse
Siemens DK, Siemens NO, Siemens SE

2004-04 - 2005-10

Beskrivelse: Forretningsanalyse og forretningsudvikling for Siemens DK,NOog SEi
forbindelse med produktion af intelligente ID kort, etablering af ID kort
fabrik, udrulning og standardisering af forretningsprocesser
Alle ansatte samt samarbejdspartnere skulle have nyt ID kort. Kortet
anvender PKI nøgler (digital signatur samt kryptering) med mulighed for at Windows single signon.
For at kunne anvende det nye ID kort, var det nødvendigt at udskifte alle
gamle adgangskontrolsystemer i de tre lande.
Udfordringer:
Etablering af tre skandinaviske projekter med styregrupper bestående af Siemens CFO (styregruppeformand), Siemens Real Estate, Siemens HR,
Siemens Security og Siemens IT.
Kulturforskelle og geografiske udfordringer blev løst ved rejseaktivitet,
telefonmøder samt fælles projektgrundlag og projektplaner.
Da produktion af de nye ID kort er en meget kompleks opgave, blev det besluttet, at få etableret en fælles skandinavisk kortfabrik.
Endvidere dokumenteret procedurer og processer omkring sikkerhed.
Resultat: Det skandinaviske projekt blev gennemført til tiden, med stor besparelse i
forhold til budget gennem implementering af ensartede processer og med
kvalitet i leverancen, herunder forenklet kortproduktion, udarbejdelse af teknisk dokumentation og overdragelse til drift.
Nye adgangskontrolsystemer i alle tre lande.
Interessenter: Omkring 60 personer repræsenterende de tre styregrupper og øvrige
personer fra Siemens i de tre lande.

Projekterfaring 10
Interim driftschef og projektledelse
Siemens

2003-11 - 2004-03

Beskrivelse: Efter central beslutning vælger Siemens, at al intern IT drift skal
outsources til Siemens Business Services (SBS). På grund af sygdom i Siemens, bliver jeg sat på opgaven som interim driftschef for Siemens.
Resultat: Forankring af processer og eskalationsprocedurer samt være med til at sikre, at outsourcing opgaven blev løst tilfredsstillende for begge parter.
Interessenter: Omkring 20 personer hos SBS og Siemens.

Projekterfaring 11
Projektledelse og proceskonsulent
Siemens Business Services (SBS)

1999-04 - 2003-10

Beskrivelse: Startede som ekstern konsulent for SBS hos Mærsk Line i forbindelse med, at der skulle udarbejdes en Charge Back afregningsmodel. Modellen blev
endvidere anvendt i forbindelse med opkøbet af Sealand og i forbindelse med valg af leverandør, da gammelt mainframe baseret e-mail system
skulle udskiftes.
Efterfølgende fulgte en række andre opgaver for andre SBS kunder:
• Sammen med SBS teknisk netværkskonsulent gik opgaven på at udarbejde rapport og beslutningsgrundlag for Københavns Amt
vedr. VPN anvendelse i amtet. Der var tale om den første større
VPN opgave i Danmark
• Sammen med SBS og PFA personer få udarbejdet
driftsdokumentation og procedurer i forbindelse med, at PFA
outsourcer IT driften til SBS. Projektledelse i forbindelse med et
større mainframe driftsdokumentations projekt med deltagelse af udviklere fra PFA og driftspersonale fra SBS. Efterfølgende
indførelse af Change Management - baseret på ITIL - hos begge
interessenter for at sikre driftsstabilitet
• Sammen med SBS og JYSK personer få udarbejdet
driftsdokumentation og procedurer vedr. drift af komplekst SAP-
landskab i forbindelse med at JYSK outsourcer IT driften til SBS
• Projektledelse og coaching af SBS og EUC Nord ressourcer i forbindelse med, at EUC Nord outsourcer deres IT drift til SBS. Der
var tale om en stort og kompleks opgave hvor bl.a. deres
fjernundervisningssystem skulle flyttes til ny 24*7 MS platform
uden gene for EUC Nord kunder
• Gennemføre IT audit indeholdende typisk: kundeevaluering, systemdokumentation, risikoanalyse, ydelseskatalog,
driftshåndbog, driftsrapportering og diverse procedurer hos Siemens Mobile Phone, Siemens interne IT afdeling og Euro-Alarm
Resultat: Udvikling og dokumentation af Charge Back model for Mærsk Line.
Udarbejdelse af driftsdokumentation - og procedurer for SBS og kunder.
Indføre ITIL Change Management processer hos SBS og PFA.
Gennemføre IT audit hos kunder.
Interessenter: SBS, PFA, JYSK, Københavns Amt, EUC Nord, Euro-Alarm, Siemens Mobile
Phone m.fl.

Projekterfaring 12
Projektledelse og coaching
Siemens Mobile Phones

2002-04 - 2003-06

Beskrivelse: Opgave: Efter gennemført IT audit besluttede Siemens, at outsource
daværende IT drift til Siemens IT afdeling.
Ansvarlig for udarbejdelse af outsourcing kontrakt på vegne af Siemens.
Udarbejdelse og implementering af procedurer vedr. drift,
ændringshåndtering, eskalation samt Service Level Aftaler i henhold til ITIL.
Udfordring: Der manglede SLA og der var for mange udviklingsværktøjer.
Resultat: Gennemføre optimering af antal/omfang af udviklings værktøjer (Software Asset Management).
Optimering af processer i forbindelse med anvendelse af IT og etablering af driftsrutiner.
Udarbejdelse af outsourcing kontrakt med tilhørende SLA,
eskalationsrutiner mm.
Driftsressourcerne blev tilpasset i forbindelse med outsourcing.
Interessenter: 30-40 personer fra Siemens og Siemens Mobile Phones

Projekterfaring 13
Projektledelse og coaching
Telia Mobile

2000-05 - 2000-10

Beskrivelse: Opgaven gik på at erhverve en landsdækkende GSM900 licens gennem "en skønhedskonkurrence".
Projektledelse af Telia Mobile og Rovsing Management ressourcer. Teknisk
ansvarlig for udarbejdelse af tilbud til Telestyrelsen, som blev udarbejdet i løbet af få måneder.
Ud over projektledelse i forbindelse med at få defineret og beskrevet et
antal mobile produkter, fik jeg også ansvaret som projektleder parallelt at styre et mastedæknings projekt.
Resultat: Telia Mobile erhvervede egen GSM 900 licens og har efterfølgende fået et
landsdækkende GSM net.
Interessenter: Ca. 40 personer fra Telia Mobile og Rovsing Management

Projekterfaring 14
ankermand
DanaData / Merkantildata

1997-03 - 1999-04

Periode: 1997/03 - 1999/04
Rolle: Produkt- og afdelingschef (ansat) med ansvar for produktsalg samt opbygning af en konsulentafdeling.
Projektledelse i forbindelse med udvikling af nyt ESDH system.
Beskrivelse: DanaData ønskede at overtage de produkter, som jeg havde indgået i et
samarbejde med Telenor (opkøbt norske NOTIS AS).
Produktområder: elektronisk dokumenthåndtering, sag- og journalisering
baseret på den norske NOARK standard samt fagsystemer til hjemmepleje.

Indgåelse af kontrakter med samarbejdspartnere og leverandører.

Udarbejdelse af tilbud samt præsentation af disse.

Styre 15 udviklere i forbindelse med udvikling af nyt ESDH system.
Resultat: Indgået kontrakter med 6 kommuner og 1 statslig institution herunder en
kontrakt omkring levering af fremtidens IT-baserede hjemmeplejesystem
med fokus på planlægning, styring, opfølgning og ledelsesinformation, med Socialministeriet som "ankermand".

Opbygget en ny type konsulentafdeling i DanaData som ikke har tradition for at levere produkter og ydelser inden for nævnte område.
Interessenter: Ca. 30 personer i DanaData og Telenor
Ejer af virksomhed, ansvarlig for salg og markedsføring
innoWare

1993-01 - 1997-02

Beskrivelse: Dansk software distributør for NOTIS (norsk software virksomhed), med produkt- og konsulentsalg inden for elektronisk dokumenthåndtering,
journal- og sagsbehandling og X.400 baserede e-mail produkter.

Indgåelse af forhandlerkontrakter med en række danske IT-leverandører,
herunder Bull A/S, Unisys A/S, Dansk Data Elektronik A/S, e. mainz A/S
m.fl.

Resultat: Produkterne er solgt og implementeret (organisatorisk- uddannelses- og brugsmæssig anvendelse) hos en række større og mellemstore danske
virksomheder herunder TeleDanmark, Post Danmark, Kommunernes
gensidige Forsikring, Jernbanetilsynet, HQ Baltap, Beredskabsstyrelsen,
Nordborg kommune m.fl.
Interessenter:
Projektledelse og konsulent
Norsk Data i Danmark og Norge

1989-01 - 1993-01

Beskrivelse: Projektledelse, konsulentassistance herunder udarbejdelse af
kravspecifikation, tilbud, strategiplaner mm for Norsk Data i Danmark og Norge, Nykredit, Dansk Røde Kors m.fl.
Resultat: Der blev gennemført en række projektledelses opgaver på vegne af Nykredit og Norsk Data, herunder:
• Analysering af den brugsmæssige anvendelse e-mail, tekstbehandling, regneark, elektronisk dokumenthåndtering samt IBM kommunikation og herved foreslå hvorledes svartider og daglige driftsrutiner kunne
forbedres til gavn for den samlede organisation.
• Efterfølgende lede et større opgraderings projekt, hvor eksisterende
platforme - på baggrund af den gennemførte analyse - blev udskiftet
med tidssvarende udstyr, uden gene for Nykredits ca. 1.500 brugere.
• E-mail integration mellem Tryg Forsikring og Nykredit baseret på åbne
og de-facto standarder
• Design og implementering af "Fremtidens arbejdsplads" hvilket skete i tæt samarbejde med udvalgte brugere fra hovedkontoret i København.
På vegne af Norsk Data fungerede jeg som selvstændig konsulent på
Nykredit, hvilket resulterede i et stort projektsalg, som havde til formål at forenkle driften på 10 fysiske lokationer, og samtidig give brugerne
væsentligt forbedrede svartider og oplevelser. Opgraderingerne foregik
uden gener for de involverede parter.
Interessenter: Ca. 30 personer i Nykredit og Norsk Data
Ansvarlig

1980-01 - 1989-01

for udarbejdelsen af det faglige indhold ved tilbudsskrivning på
de fleste større udbudssager, hvoraf en del sager resulterede i efterfølgende kontraktindgåelser.

Udarbejdelse af kontrakter (K18 og K33) i samarbejde med salgsafdelinger.

Gennemføre større tilbuds- og produktpræsentationer.

Dansk repræsentant i Norsk Datas internationale produkt- og marketing
forum.
Resultat: Deltaget i opbygningen af virksomheden Norsk Data fra 10 til næsten 300
medarbejdere i Danmark, herunder været aktivt med i de fleste større
udbuds- og salgssager.
Interessenter: >300 personer i Norsk Data samt Norsk Data kunder
Ansat som seniorprogrammør
SAS Data (nu CSC)

1975-01 - 1980-01

Beskrivelse: Arbejdet som IBM systemprogrammør herunder med IMS database design
samt udvikling af standard værktøjer. Dansk ansvarlig repræsentant i fælles skandinavisk databasedesign forum.

Opbygning af en IBM Performance Management afdeling.

På baggrund af løbende utilstrækkeligt beslutningsgrundlag blev det besluttet, at starte udviklingen af et nyt Performance Management
koncept. Til det formål blev statistik pakken fra SAS Institute anvendt som
et ledelsesinformations system, dækkende målgrupperne lige fra den driftsansvarlige over IT-direktøren til koncernledelsen i SAS.

Resultat: Udvikling og implementering af et Performance Management system, som
efterfølgende er blevet produktmodnet af SAS Institute.

Øget fokus på at IT afdelingen kunne levere "high performance" systemer
(høj tilgængelig og så gode svartider som mulig til lavest pris) gennem
proaktiv anvendelse af moderne Performance Management systemer.

Interessenter: >50 personer i SAS Data i DK, NO og SE
Ansat som systemprogrammør
I/S Datacentralen

1970-01 - 1975-01

Beskrivelse: Startede som programmør med udvikling (design, programmering og test) af kildeskat systemer.

Fortsatte herefter som systemprogrammør med udvikling af test- og udviklingsværktøjer. Udarbejdelse af standarder til brug for database
design og udvikling af online applikationer.

Afprøvning af interaktive udviklings metoder, herunder udarbejdelse af beslutningsrapport for anskaffelse af disse.

Resultat: Udvikling af kildeskat systemer.
Standardisering og udvikling af værktøjer og metoder til gavn for applikations programmører.
Interessenter: Arbejdet sammen med mere end 50 personer på tværs af organisationen.

Esperienze formative

Københavns Universitet
Københavns Universitet

2021-10 - 2014-01

Nyborg Gymnasium
Nyborg Gymnasium

2021-10 - 1966-01

Certificazioni

CSC
CMA

Contatta il consulente

/